Menu English

Eigen vermogen (4)

 Stand per 1-1-2017ResultaatOverige mutatiesStand per 31-12-2017

Algemene reserve

55.327

3.316

-

58.643

Bestemmingsreserve (publiek)

4.699

112

-

4.811

Bestemmingsreserve (privaat)

-1.491

331

-

-1.160

Bestemmingsfonds (publiek)

90

-

-

90

Totaal

58.625

3.759

-

62.384

 

Bestemmingsreserve (publiek)

 

Kennisinnovatie middelen

2.450

-157

-

2.293

 

Promotievoucher middelen

426

-32

-

394

 

Centre of Expertise middelen

1.823

301

-

2.124

Totaal

4.699

112

-

4.811

Toelichting op bestemmingsreserves

Middelen voor kennisinnovatie, promotievouchers en Centres of Expertise

In het verleden heeft de hogeschool in de rijksbijdrage middelen voor kennisinnovatie, promotievouchers en Centres of Expertise ontvangen. Deze zijn opgegaan in de lumpsum rijksbijdrage. De niet bestede middelen vormen de bestemmingsreserve. Hogeschool Rotterdam heeft het beleid om deze niet bestede middelen alsnog aan deze activiteiten te besteden en reserveert hiervoor middelen in haar budget conform eerdere jaren.

Privaat

Bestemmingsfonds (privaat)

 Stand per 1-1-2017ResultaatOverige mutatiesStand per 31-12-2017

Bestemmingsreserve (privaat)

 

Privaat

-1.491

331

-

-1.160

Totaal

-1.491

331

-

-1.160

           

Op de Bestemmingsreserve Privaat worden de gecumuleerde resultaten zichtbaar die gerealiseerd zijn met private activiteiten (in het verlengde van de kernactiviteit onderwijs). Ultimo 2017 bestaan de private activiteiten bij HR primair alleen nog uit het aanbieden van onbekostigde masteropleidingen, en hebben deze activiteiten derhalve een niet-commercieel, semi-publiek karakter. Gegeven de huidige trend om de onbekostigde masteropleidingen om te zetten naar bekostigde masters vervalt de grond van deze (eerder vrijwillig ingevoerde) private reserve. Overwogen wordt derhalve om deze private reserve in lijn met RJ 660.303 te zijner tijd te herrubriceren naar de Algemene publieke Reserve.

Ultimo 2016 bedraagt de Bestemmingsreserve Privaat -1,491 miljoen euro. Het exploitatieresultaat op de private activiteiten in 2017 bedraagt 0,331 miljoen euro. Dit impliceert dat per 31 december 2017 een saldo resteert van -1,16 miljoen euro; zie ook het mutatieoverzicht Eigen Vermogen.

Bestemmingsfonds (publiek)

 Stand per 1-1-2017ResultaatOverige mutatiesStand per 31-12-2017

Bestemmingsfonds (publiek)

 

Schoolfonds

90

-

-

90

Totaal

90

-

-

90

           

Het schoolfonds is niet gevormd vanuit de rijksbijdragen en staat in principe vrij ter beschikking van de hogeschool.

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat 2017 van 3,8 miljoen euro is voor 3,3 miljoen euro ten gunste van de algemene reserve en voor 0,4 miljoen euro ten gunste van de bestemmingsreserve gebracht. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen