Dr. Paul Rutten

Programmadirecteur Creating010 / lector Creative Business

Paul Rutten is lector Creative Business bij het Kenniscentrum Creating010. Hij is tevens programmadirecteur van Creating 010. Paul werkt binnen de projecten Mapping Creative Rotterdam en Business Model Innovation in Creative Industries.

Daarbinnen voert hij onderzoek uit naar Creatieve Industrie in Rotterdam, Lab Fygital en Creative Technologies Opleidingen in de Rotterdamse Economie.  De projecten Retailinnovatie in Rotterdam en Arbeidsmarktperspectieven van Creatieve Opleidingen binnen het MBO zijn recent afgerond. 

Rutten werkt op het breukvlak van creatieve industrie, digitalisering en innovatie. Veel van zijn studies hebben betrekking op de rol en betekenis van creatieve industrie en creatief talent voor samenleving en economie.

Paul Rutten is sinds 2012 als lector verbonden aan Creating010, vanaf 2015 als programmadirecteur.  Voorheen was Rutten onder andere werkzaam aan de Universiteit Antwerpen (gastprofessor Creatieve Industrie en Innovatie), Universiteit Leiden (Hoogleraar Digitale Mediastudies), Hogeschool INHOLLAND (lector Media- en Entertainmentmanagement), Erasmus Universiteit (bijzonder Hoogleraar Culturele Industrie), TNO (senior onderzoeker en  lid van het managementteam van TNO Strategie, Technologie en Beleid) en Radboud Universiteit (Universitair Docent Communicatiewetenschap). Daarnaast is Rutten eigenaar van Paul Rutten Onderzoek en is hij  lid van de Raad van Toezicht van Haarlem Marketing en Lid van de Raad van het Advies van het Conservatorium Amsterdam.  

Publicatie(s)

Van Dr. Paul Rutten

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.