Menu Zoeken English

Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM

Publicatie van Kenniscentrum Creating 010
P.W.M. Rutten, | Rapport | Publicatiedatum: 15 november 2017
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de wijze en termijn van een mogelijke afschakeling van analoge radio-etherdistributie via AM en FM en aan te geven of alternatieve toepassingen voor de AM- en FM-band mogelijk zijn. Het onderzoek kent twee hoofd- en negen deelvragen. De hoofdvragen zijn: 1. Onder welke voorwaarden en met welke argumenten is afschakeling van analoge radio-etherdistributie in de FM-band (87,5-108 MHz) en AM-band (526,5-1606,5 kHz) in Ne-derland zinvol en kan deze worden gerealiseerd? 2. Mede afhankelijk van het antwoord op de eerste vraag: wat is een realistische termijn en aanpak voor een afschakeling van analoge radio-omroepdistributie in de AM en FM-band? Ter beantwoording van deze twee hoofdvragen zijn negen deelvragen geformuleerd, welke tevens worden beantwoord in deze rapportage. Onder afschakeling wordt in dit rapport ver-staan: het niet meer in gebruik zijn van omroepvergunningen voor analoge radio-etherdistributie in de FM- of AM-band. Hieronder komt allereerst de afschakeling van FM en daarna van AM aan bod. Reden daarvoor is dat de condities en effecten wezenlijk van elkaar verschillen.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen