Menu
  English

  Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018

  Ontwikkelingen in creatieve industrie en informatie en communicatietechnologie

  Dit project is gericht op het in kaart brengen van de structuur en ontwikkeling van de creatieve industrie en de sector informatie- en communicatietechnologie in Rotterdam, in het licht van de ontwikkelingen in de rest van Nederland. Data voor dit onderzoek zijn afkomstig van bestaand onderzoek of lopende dataverzamelingen, onder meer LISA, maar ook van het CBS, onder meer de Nationale Rekeningen. Naast een tweejaarlijkse update verschijnen er incidenteel thematische studies naar specifieke deelsectoren of opmerkelijke fenomenen uit de Rotterdamse creatieve sector.

  Belangrijke motor

  Van elke vijf euro die Rotterdam in diezelfde periode meer verdiende dan voorheen, kwam er een uit de creatieve sector. Daarmee is de creatieve sector een belangrijke motor van de recente opleving van de Rotterdamse economie.  In 2017 is 7,3 procent van de Rotterdamse banen te vinden in de creatieve sector. Van de toegevoegde waarde die in Rotterdam in 2016 is gegenereerd is 5,6 procent afkomstig van de creatieve sector. Dat zijn de centrale conclusies van de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018 die vandaag is verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door Creating 010, een van de vijf kenniscentra van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het Rotterdamse onderzoeksbureau NEO Observatory. 

  Bovengemiddelde groei creatieve industrie

  De onderzoekers stellen vast dat de creatieve sector een belangrijke rol speelt in de gedaanteverandering van de Rotterdamse economie. Die ontwikkelt zich van een vooral op de haven gebaseerde economie naar een brede op consumenten- en kennisdiensten gebaseerde economie. Binnen de creatieve industrie zijn het vooral de creatieve zakelijke dienstverlening (onder meer design) en de kunsten die zorgen voor extra banen.
  Binnen ICT zorgen vooral software en facilitaire diensten voor banengroei. Verder stellen de onderzoekers vast dat, ondanks de recente, bovengemiddelde groei de creatieve industrie in Rotterdam niet bijzonder is oververtegenwoordigd in de Havenstad, vergeleken met het landelijk gemiddelde. ICT is zelfs ondergerepresenteerd. De groei in beide sectoren markeert een inhaalslag en illustreert de groeipotentie, aldus het onderzoek. 

  Betrokken medewerkers

  Onderzoekthema