Menu English

Mapping Creative Rotterdam

De creatieve industrie en de informatie- en communicatiesector zijn van bijzonder belang voor de ontwikkeling van het stedelijke, innovatieve milieu van Rotterdam. Dat geldt ook voor de creatieve professionals die werkzaam zijn binnen de creatieve sector. De laatsten zijn tevens gebaat bij een systematisch inzicht in toekomstige maatschappelijke, culturele en technologische trends. Binnen dit onderzoeksthema wordt via kwantitatief en kwalitatief onderzoek de stand van zaken in de Rotterdamse creatieve sector en de kansen voor creatief talent in kaart gebracht.

De Rotterdamse creatieve industrie en ICT-sector hebben de voorbije jaren een sterke groei doorgemaakt. De creatieve sector is een cruciaal onderdeel van de meeste urbane, innovatieve milieus en is zowel economisch als cultureel van belang. Het is noodzakelijk voor de toekomstige creatieve professionals en voor de opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam die hen voorbereiden op een loopbaan in het creatieve werkveld, om de ontwikkelingen en de specifieke kenmerken van de creatieve sector te kennen, evenals de mogelijke werkvelden voor creatieve professionals buiten de creatieve industrie.
Ook belangrijk is het om (toekomstige) creatieve professionals uit te rusten met instrumenten en methoden die hen in staat stellen een goed en gefundeerd inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkeling van cultuur, samenleving en economie, voor zover die hun werkveld en professie beïnvloeden.

In dit onderzoeksthema wordt door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de stand van zaken in de Rotterdamse creatieve sector in kaart gebracht, met name de kansen voor creatief talent en de trends die voor hen relevant zijn. Dat gebeurt onder andere door secundaire analyse van bestaande datasets die inzicht geeft in de structuur van de economie, maar ook door de opbouw van eigen, unieke databases, gericht op toekomstige trends. Tegelijkertijd zijn ook meer kwalitatieve methoden geschikt om inzicht te krijgen in de werking en relaties van de creatieve economie; om kwantitatief verworven inzichten met behulp van kwantitatieve methoden te verdiepen maar ook als een eigenstandige methode om de Rotterdamse creatieve sector in kaart te brengen.

Projecten

Binnen dit thema worden de volgende projecten uitgevoerd: Rotterdam Monitor Creatieve IndustrieCreative Technologies-opleidingen en de Rotterdamse economie en Predictive Analysis.

Publicaties

Recente publicaties zijn Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018 en Arbeidsmarktperspectief en Doorstroomkansen Creatieve MBO opleidingen.

Projecten en publicaties

Betrokken medewerkers

­čŹ¬

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen