Menu English

Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur

Publicatie van Kenniscentrum Creating 010

Kim Putters, Job Cohen, Joke Hermsen, P.W.M. Rutten, Valentine Lande,van der | Boek | Publicatiedatum: 15 januari 2014
De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. Wat is, in het licht van deze ontwikkelingen, de opdracht van de openbare bibliotheek in 2025? En hoe kunnen bibliotheken invulling geven aan deze opdracht?

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie