Menu
  English

  Dutchpack: innovatie op het breukvlak van kunst, technologie en wetenschap

  Publicatie van Kenniscentrum Creating 010

  P.W.M. Rutten | Rapport | Publicatiedatum: 15 juni 2012
  Dit rapport schetst de achtergrond, positie en ambitie van een zeven Nederlandse instellingen actief op het terrein van kunst, technologie en wetenschap. Ze hebben zich verenigd in Dutchpack. Verschillende ontwikkelingen zijn aanleiding om nu stil te staan bij de strategie voor de toekomst. Nationaal en Europees is er sprake van grote dynamiek op het terrein van innovatie en beleid. Creativiteit, kunst en innovatie staan centraal in de missie van de Dutchpack organisaties. Ze hebben de ambitie om in samenwerking met elkaar en derden, werk te maken van hun maatschappelijke rol en betekenis, liefst in internationaal verband. Dutchpack wordt gevormd door Waag Society, V2_, Mediamatic, Submarine Channel, Steim, NIMk en WORM.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie