Menu English

Verheffing of verstoring? : effecten stimuleringsmaatregelen audiovisuele productie in Nederland

Publicatie van Kenniscentrum Creating 010

S. Maltha, F. Bongers, T. Groot Beumer, M. Gielen, M. Hanswijk, P.W.M. Rutten, S. Huberts, M. Vlaanderen | Rapport | Publicatiedatum: 11 januari 2019
Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dialogic innovatie en interactie, APE Public Economics en Paul Rutten Onderzoek opdracht gegeven onderzoek te doen naar stimuleringsmaatregelen voor de audiovisuele productie in Nederland. Dit rapport bevat een duiding van de economische effecten die naar verwachting optreden in geval van invoering van heffingen, quota of alternatieve maatregelen ten behoeve van stimulering van Nederlands cultureel audiovisueel product. Ook worden de economische rationale van de beoogde inzet van de genoemde instrumenten onderzocht en beoordeeld. Daarbij is vooral aandacht besteed aan verwachte veranderingen in consumentenprijzen en consumptie (elasticiteiten), substitutie-effecten die daardoor optreden, evenals de verwachte implicaties voor pluriformiteit en toegankelijkheid van het aanbod. Tevens zijn een aantal mogelijke neveneffecten en perverse prikkels inzichtelijk gemaakt. Dit is onderzocht voor zowel de vertoningsmarkt (afzetmarkt), als voor de productiemarkt. Er worden vijf deelmarkten voor wat betreft de vertoning van Nederlandse AV-content onderscheiden: Lineaire TV (televisieomroep en -distributie), Bioscopen en filmtheaters, SVOD (subscription video on-demand), TVOD (transactional video-on-demand) en AVOD (advertising based video-on-demand).

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen