Menu
  English

  Voorwoord

  Frans Spierings, directeur Kenniscentrum Talentontwikkeling

  De kracht van ons praktijkgericht onderzoek ligt in het samenspel van lectoren, docent-onderzoekers, studenten en externe partners. Samen verwerven we nieuwe inzichten hoe professionals nog beter kunnen bijdragen aan de aanpak van bijv. armoede, sociaalemotionele problematiek of taalachterstand in de maatschappij, in de school én in onze hogeschool. Sinds het schooljaar 2021-2022 zijn zes nieuwe lectoraten gestart: lectoraat Sociale innovatie, lectoraat Leren, lectoraat Integrale Curriculumontwikkeling, lectoraat Motiverende Leeromgeving, lectoraat Taalontwikkeling en lectoraat Samen Onderzoekend Werken. Binnen alle lectoraten zijn inmiddels nieuwe onderzoeksprojecten gestart.

  In totaal hebben we twintig nieuwe projecten in uitvoering genomen; meerdere aanvragen zitten nog in de pen voor 2023. Inmiddels lopen er ruim 100 projecten binnen KCTO. We delen onze kennis via handreikingen, instrumenten, methodieken, inspiratiebundels, onderwijsmateriaal en kennisbundels. We geven presentaties en nemen podcasts op. De lectoren van het kenniscentrum zijn als kennisexperts aanwezig op LinkedIn waar zij een steeds groter bereik creëren met het delen van bevindingen in hun onderzoek.

  De hoogtepunten zijn een mooie weergave van waar het kenniscentrum mee bezig is. Nieuwsgierig naar het complete overzicht van wat er reilt en zeilt op dit moment, neem dan vooral na het lezen nog een kijkje hier.

  Projecten 2022

  Hogeschool Rotterdam wil studenten opleiden tot beginnende professionals die weten wat er in de praktijk en samenleving speelt. Zo worden zij professionals die goed voorbereid zijn op de weerbarstige praktijk. Praktijkgericht onderzoek speelt hier een essentiële rol in. Door de hechte samenwerking met onze praktijkpartners en het onderzoek wat we daar uitvoeren, weten we wat er speelt. In samenwerking met de opleidingen passen we het onderwijs hier op aan.

  Nieuwe lectoren

  Met de komst van nieuwe lectoraten in 2022 spelen we in op de ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op het onderwijs binnen de hogeschool. 

  Dominique Sluijsmans

  “Dit lectoraat biedt ons niet alleen prachtige kansen om gezamenlijk de inhoudelijke kennisbasis over curriculumontwikkeling binnen Hogeschool Rotterdam te kaderen en te verstevigen. Het geeft ons vooral ruimte om verbindingen te leggen en ontmoetingen te organiseren tussen opleidingen, onderwijsadviseurs, lectoren en diensten. Juist deze verbindende rol is voor mij de kern van het lectorschap. Als ik kijk met wie ik daarin mag samenwerken de komende jaren, heb ik er alle vertrouwen in dat we met dit lectoraat impact gaan realiseren.”

  Lees het persbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

  Jeroen Rozendaal

  “Mijn doel is om onderwijsprofessionals te laten ervaren hoe onderzoek kan bijdragen aan de kwaliteit van hun werk, het eigenaarschap over hun beroepspraktijk... en dat het nog leuk kan zijn ook.”

  Lees het nieuwsbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

  Jacqueline van Kruiningen

  “Ik kijk er enorm naar uit om samen met de WERKplaats Taal en met de opleidingen onze expertise uit te gaan bouwen op het gebied van taalontwikkeling en taalontwikkelend lesgeven. Door dat te doen in verbinding met (onder andere) de lectoraten Studiesucces en Integrale Curriculumontwikkeling, bouwen we gezamenlijk aan een rijke gedeelde kennisbasis die direct relevant is voor de onderwijspraktijk van de hogeschool, en uniek in Nederland.”

  Lees het persbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

  Petra Poelmans

  “Motiverende Leeromgevingen is de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp van gesprek binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. In een motiverende leeromgeving zitten leerlingen en studenten lekker in hun vel. We willen graag weten of leerlingen en studenten in deze omgeving inderdaad beter gedijen en beter presteren. Ik vind het een uitdaging om, ook in het voortgezet onderwijs, de praktijk van het werkveld te betrekken en zo het leren vanuit praktijkvraagstukken door samenwerking tussen docenten, studenten, leerlingen en onderzoekers vorm te geven. Ik heb veel zin om samen met alle betrokkenen met dit thema aan de slag te gaan.”

  Lees het persbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

   

  Events

  Met aandacht voor openbare lessen, een promotie plechtigheid en een goed bezocht armoedesymposium. 

  Bijzondere momenten

  Ook in 2022 had ons kenniscentrum weer bijzondere hoogtepunten.

  Samenwerking in de praktijk

  Waar docenten, onderzoekers, studenten, professionals en burgers elkaar vinden. Een effectieve beroepspraktijk met effectieve professionals die weten wat ze doen en steeds zoeken naar verbeteringen.

  Ervaringsdeskundige jongeren aan het woord

  Het project Stay on Track onderzoekt samen met uithuisgeplaatste jongeren en met de mensen om hen heen hoe de terugkeer naar school verbeterd kan worden, zodat de jongeren op een zinvolle manier kunnen participeren in de maatschappij en hun talenten beter tot hun recht komen.

  In dit project staan de verhalen en de oplossingen van jongeren zelf centraal.Yorrick, Yorrick-Lars, Sulyvienne en Yasmin en hebben zelf ervaring met uit huis wonen. Samen met studenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam, doen zij een onderzoek naar de schoolloopbaan van jongeren die (tijdelijk) in een instelling wonen.

  Lees meer over het project

  Lees het nieuwsbericht over het zomersymposium

  Over de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

  De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten. In dit filmpje vertellen lectoren Erna Hooghiemstra van Hogeschool Rotterdam en Richard de Brabander van Hogeschool Inholland meer over de Werkplaats. 

  De Werkplaats gaat vanaf 2023 beginnen aan een nieuwe periode. Een nieuwe periode biedt de kans om opnieuw te bezien waar accenten zouden moeten liggen die passen bij de opgaven van dit moment, zowel wat betreft inhoud als vorm van de werkplaats. De wereld, en het sociaal domein misschien wel in het bijzonder, verandert in hoog tempo. 

  Lees de kennis- en ontwikkelagenda 2023-2026

  Publicaties

  Ieder jaar brengt het kenniscentrum vele wetenschappelijke artikelen, projectpublicaties en (hoofdstukken in) boeken uit. Hieronder een selectie van dit jaar.

  Kenniscentrum Talentontwikkeling

  in cijfers

      

  37

  projecten

  actief in 2022

       

  23

  publicaties

  uitgebracht in 2022

      

  225 +

  praktijkpartners

  betrokken bij onderzoeksprojecten

      

  3

  lectoraten 

  gestart in 2022

   

   

  51

  bijeenkomsten georganiseerd in 2022

      

  69

  medewerkers

  werkzaam bij het kenniscentrum

      

  7

  promovendi

  werkzaam bij het kenniscentrum

      

  12

  docenten

  gedetacheerd bij het kenniscentrum