Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Jeroen S. Rozendaal tot lector Samen Onderzoekend Werken

  11 juli 2022

  Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft Dr. Jeroen S. Rozendaal per 1 juli benoemd tot lector Samen Onderzoekend Werken bij Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO). In deze hoedanigheid gaat Rozendaal zich richten op methoden en ondersteuning van participatief actieonderzoek door docenten gericht op onderwijskwaliteitsverbetering. Hij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, praktijkonderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

  “Mijn doel is om onderwijsprofessionals te laten ervaren hoe onderzoek kan bijdragen aan de kwaliteit van hun werk, het eigenaarschap over hun beroepspraktijk... en dat het nog leuk kan zijn ook.”

  Bij participatief actieonderzoek (PAO) werken betrokkenen onderzoekend samen om praktische kennis te verkrijgen waarmee zij hun individueel of collectief handelen en/of de eigen (beroeps)situatie kunnen verbeteren. Onder de paraplu van PAO kunnen ook zelfonderzoek, lesson study, en ontwerponderzoek een plek krijgen. Onderzoek is nodig naar passende methoden en technieken, maar ook naar de vraag hoe het proces van samen onderzoekend werken van teams kan worden aangejaagd en begeleid, en hoe PAO in de bredere onderwijsorganisatie via vertical alignment kan worden bevorderd.

  In PAO stropen betrokkenen bij een praktijkvraagstuk de mouwen op om te werken aan een gezamenlijk doel. Deze vorm van praktijkonderzoek past daarmee goed bij de Rotterdamse mentaliteit. Omdat in PAO onderzoeken, professionaliseren en innoveren hand in hand gaan, wordt kwaliteitsverbetering al tijdens het samen onderzoekend werken zichtbaar.

  Lopende projecten waarin Rozendaal betrokken is zijn ‘Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo’, ‘Samen bouwen aan zelfregulend leren van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs’ (samen met o.a. Patrick Sins, lector Leren bij KCTO), en ‘Integratie van het afstuderen vak en beroep bij de deeltijd-flex Lerarenopleidingen Talen van Hogeschool Rotterdam’.

  Rozendaal was hiervoor werkzaam als hoofddocent praktijkgericht onderzoek bij Instituut voor Lerarenopleidingen, in het bijzonder bij Cluster Talen, en hogeschooldocent bij de Master Leren en Innoveren. Hij promoveerde in 2002 met een onderzoek naar het samenspel tussen motivatie en informatieverwerkingsstrategieën van mbo-studenten onder invloed van activerende didactiek. Daarnaast deed hij onderzoek naar kennisopvattingen en taakmotivatie.

  Momenteel schrijft hij samen met Lisette Munneke van het Lectoraat Onderzoekend vermogen (Hogeschool Utrecht) en Lidewij van Katwijk (Rijksuniversiteit Groningen) aan het boek ‘Onderzoekend vermogen ontwikkelen tijdens je lerarenopleiding’, dat begin 2023 uitkomt. Met o.a. Niek van den Berg van het Lectoraat ‘Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers’ (AERES) en Christa Teurlings (Onderwijsonderzoek in Praktijk) werkt hij aan het e-book ‘Samen onderzoekend werken in het mbo. Praktijkboek voor masteropgeleide docenten.’ (gepland eind 2022).  Tevens is hij werkzaam als Kennismakelaar bij de NRO Kennisrotonde.

  Hogeschool Rotterdam wil bijdragen aan het beste onderwijs voor leerlingen. Een onderzoekende houding van docenten is daarbij essentieel, in dit lectoraat leren docenten en studenten hoe ze die onderzoekende houding kunnen vormgeven.

  Meer weten over Jeroen S. Rozendaal of het lectoraat? 

  Bekijk de persoonlijke en lectoraatspagina

  Verder lezen