Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Petra Poelmans tot lector Motiverende Leeromgevingen

  03 mei 2022

  Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Petra Poelmans benoemd tot lector Motiverende Leeromgevingen bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. In deze hoedanigheid gaat Poelmans zich richten op de kennisontwikkeling van het ontwerpen en versterken van krachtige leeromgevingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Zij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

  “Motiverende Leeromgevingen is de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp van gesprek binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs. In een motiverende leeromgeving zitten leerlingen en studenten lekker in hun vel. We willen graag weten of leerlingen en studenten in deze omgeving inderdaad beter gedijen en beter presteren. Ik vind het een uitdaging om, ook in het voortgezet onderwijs, de praktijk van het werkveld te betrekken en zo het leren vanuit praktijkvraagstukken door samenwerking tussen docenten, studenten, leerlingen en onderzoekers vorm te geven. Ik heb veel zin om samen met alle betrokkenen met dit thema aan de slag te gaan.”

  Een krachtige en motiverende leeromgeving ontstaat niet vanzelf. Hoe ontwikkel je deze, wat wordt er van leerlingen en docenten verwacht en hoe krijgt samenwerking met het werkveld vorm? Wat zijn de leeropbrengsten voor leerlingen en studenten?

  Het lectoraat Motiverende Leeromgevingen draagt door praktijkgericht onderzoek bij aan het beantwoorden van onder andere deze vragen. Zo wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van krachtige leeromgevingen binnen het v(s)o en de te verwachten leeropbrengsten. Het samen werken door onderwijs, praktijk en onderzoek aan vraagstukken vanuit het werkveld van het v(s)o zal worden gestimuleerd. Het lectoraat draagt hierdoor bij aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk met elkaar te verbinden.

  Zeeuwse context

  Het lectoraat Motiverende Leeromgevingen wordt ge├»nitieerd door vijf Zeeuwse v(s)o schoolbesturen. Het onderzoek zal zich dan ook grotendeels richten op het Zeeuwse onderwijs. Juist doordat deze in een aantal opzichten verschillend is van de Rotterdamse praktijk kan er gekeken worden naar al dan niet contextafhankelijke mechanismen.  

  Over de lector

  Naast haar werk als lector is Poelmans ook verbonden als practor bij mbo-instelling Scalda. In deze functie werkt ze aan het thema Leren in Hybride Leeromgevingen. Voorheen was ze verbonden aan Fontys Hogeschool waar ze als opleider en onderzoeker betrokken was bij innovatieopdrachten en bij het Programma Hybride Leeromgevingen. Poelmans is taalkundige van achtergrond en promoveerde op het thema Tweedetaalverwerving. Ze werkt vanuit verbinding en vanuit de gedachte dat werken met meerdere perspectieven en contexten steeds verrijkend is.

  Meer weten over Petra Poelmans of het lectoraat? 

  Bekijk de persoonlijke en lectoraatspagina

  Verder lezen