Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt Jacqueline van Kruiningen tot lector Taalontwikkeling

12 januari 2022

PERSBERICHT | Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Jacqueline van Kruiningen benoemd tot lector Taalontwikkeling bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. In deze hoedanigheid gaat Van Kruiningen zich richten op de ontwikkeling van kennis over de academische en vakspecifieke taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs, en over manieren om hun taalvaardigheidsontwikkeling te ondersteunen. Zij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

Voor hbo-studenten vormen het kunnen lezen, begrijpen, verwerken en schrijven van academische en beroepsspecifieke teksten belangrijke vereisten om succesvol te kunnen studeren. Daarnaast vormen deze vaardigheden een belangrijke component van toekomstig werk. Het combineren van taal en vakonderwijs is een veelbelovende strategie om aan de taalontwikkeling van studenten te werken. De hogeschool bundelt nu het onderzoek op dit terrein in het nieuwe lectoraat Taalontwikkeling. In samenwerking met de WERKplaats Taal van de hogeschool wil Van Kruiningen de opbrengsten van onderwijsinterventies op het terrein van taalontwikkelend lesgeven meer zichtbaar maken.

Van Kruiningen was hiervoor werkzaam als docent, onderzoeksbegeleider en teamleider aan de NHL Stenden Hogeschool en als docent aan de Open Universiteit. Eerder werkte ze als universitair docent bij de opleidingen Neerlandistiek en Communicatie- & Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan die universiteit coördineerde zij diverse onderwijsvernieuwingsprojecten op het gebied van vakgeïntegreerd communicatieonderwijs. In haar onderzoek richtte ze zich op de professionele en academische schrijfvaardigheid van studenten, op schrijfdidactiek en op docentprofessionalisering. In 2010 promoveerde Van Kruiningen op een onderzoek naar docentprofessionalisering en onderwijsverandering.

“Ik kijk er enorm naar uit om samen met de WERKplaats Taal en met de opleidingen onze expertise uit te gaan bouwen op het gebied van taalontwikkeling en taalontwikkelend lesgeven. Door dat te doen in verbinding met (onder andere) de lectoraten Studiesucces en Integrale Curriculumontwikkeling, bouwen we gezamenlijk aan een rijke gedeelde kennisbasis die direct relevant is voor de onderwijspraktijk van de hogeschool, en uniek in Nederland.”

Jacqueline van Kruiningen Lector Taalontwikkeling

Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden. Ga voor meer informatie naar de website van het kenniscentrum.

Ga naar onze website

Jacqueline van Kruiningen is vanaf januari 2022 werkzaam als lector ‘Taalontwikkeling’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Kijk voor meer informatie op haar persoonlijke pagina.

Ga naar haar persoonlijke pagina