Menu English

Experimenteren met innovatieve vormen van maatschappelijk waardevol werk

Publicatiedatum: 11 mei 2022

Start Foundation is een maatschappelijk ontwikkelaar die ondersteuning biedt in meerdere gemeenten in Nederland op het gebied van experimenteren met innovatieve vormen van maatschappelijk waardevol werk op minimumloonniveau, voor doelgroepen die (nog) weinig kans maken op banen in de reguliere arbeidsmarkt. Dit project betreft een lerende evaluatie van de gemeentelijke experimenten met waardevol werk, gericht op het leren over en ontwikkelen van deze experimenten.

Over het project

Projectbeschrijving

De lerende evaluatie richt zich op de vraag hoe maatschappelijk waardevol werk kan worden georganiseerd en wat de betekenis is van dit werk voor werknemers en andere belanghebbenden. Tevens kijken we naar de vraag wat hieruit kan worden geleerd voor de inrichting van de sociale zekerheid en de ontwikkeling van een meer inclusieve arbeidsmarkt.  Gemeentelijke experimenten met waardevol werk die worden gefinancierd door Start Foundation. Dit betreft werk voor doelgroepen die (nog) weinig kans maken op banen in de reguliere arbeidsmarkt wordt ontwikkeld in publiek-private samenwerking en wordt deels met uitkeringsgelden gefinancierd. Het werk kan tijdelijk zijn met het oog op herintreding in regulier werk als dat mogelijk is (‘schuilplekken’ en ‘transitieplekken’), of permanent. Maatschappelijk waardevol werk wordt bijvoorbeeld georganiseerd in de zorg, onderwijs, klimaattransitie, wonen en circulaire economie. Maar denk ook aan banen in de wijk die bijdragen aan vraagstukken als eenzaamheid, armoede en veiligheid.

Inmiddels zijn met steun van Start Foundation zeven experimenten gestart in de volgende gemeenten:

  1. Leeuwarden
  2. Delft
  3. Eindhoven
  4. Schouwen Duivenland
  5. Amsterdam

Projectaanpak

Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van een lerende evaluatie, zoals bijvoorbeeld uitgewerkt door het Planbureau voor de Leefomgeving. Binnen het project is er dus gekozen voor een participatieve en iteratieve onderzoeksaanpak waarin dataverzameling en reflectie met betrokkenen op basis van deze data elkaar in een aantal rondes afwisselen.

Het project start met een literatuuronderzoek en een interactieve startbijeenkomst, waarna in drie rondes onderzoek plaatsvindt en interactieve bijeenkomsten met de verschillende stakeholders worden georganiseerd gericht op leren en reflectie op basis van de inzichten uit het onderzoek.

(Beoogde) resultaten

Tijdens de interactieve bijeenkomsten staat het delen van inzichten en het gezamenlijk leren hiervan centraal. Deze bijeenkomsten richten zich op de stakeholders die direct bij de experimenten zijn betrokken en op landelijke belanghebbenden. In aanvulling hierop organiseren we samen met Start Foundation een aantal activiteiten gericht op het breder bekend maken van de inzichten uit het onderzoek over organisatie en opbrengsten van de experimenten met maatschappelijk waardevol werk.

Concreet betreffen deze activiteiten:

  • drie openbare colleges, aan het einde van elke ronde;
  • publicaties in breed gelezen vaktijdschriften.

Samenwerkingen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Hogeschool Rotterdam, lectoraat Inclusieve Arbeid en Hogeschool Utrecht, lectoraat Organiseren van Waardig Werk.

In het onderzoek worden deelnemers vanuit verschillende rollen of perspectieven betrokken: betrokkenen uit een periodiek wisselende selectie van gemeentelijke kernexperimenten (de zogenoemde ‘parels’), de brede, totale groep experimenten uit andere gemeenten, het Start Foundation programmateam, en een bredere groep van landelijke stakeholders.  

Door te werken met een wisselende selectie van kernexperimenten, biedt het project flexibiliteit om interessante experimenten die gaande het project ontwikkeld worden bij de lerende evaluatie te betrekken. De selectie van deze kernexperimenten vindt in overleg met Start Foundation plaats.

Projectfeiten2022 - 2024


Start Foundation


Lectoraat Inclusieve Arbeid


Inclusie

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Publicaties

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen