Ga direct naar de content

Dr. Harald Miedema

Lector Arbeid en Gezondheid

Harald Miedema is lector Arbeid en Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Dit lectoraat maakt deel uit van de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie. Daarnaast is hij nauw betrokken bij onderzoek en innovatie op het gebied van fysiotherapie, als onderdeel van de onderzoekslijn Evidence-Based Care.

Over Harald Miedema

Harald Miedema is arts en epidemioloog. Hij is sinds 2005 lector Arbeid en Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Van 2005-2012 was hij tevens directeur van EMcare arveiodspolikliniek en van 2009-2014 van Preferred Care Kwaliteitsnetwerk Fysiotherapie. In 2000-2010 was hij directeur van het Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat van Erasmus MC. Tot 2000 werkte hij drie jaar als programmacoördinator bij ZonMwen daarvoor bij TNO Preventie en Gezondheid

Lectoraat Arbeid en Gezondheid

"Ik streef naar verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking."

Chronische aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van beperkingen en invaliditeit wereldwijd. In Europa heeft bijna een derde van de bevolking één of meer chronische ziekten. Dit geldt ook voor Nederland. Vaak zijn volwassenen met een chronische aandoening beperkt in hun dagelijkse activiteiten – zoals hun werk – en hun participatie in de samenleving. Bij jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke handicap kan de overgang van het voortgezet onderwijs naar passend werk een grote uitdaging zijn. Het is daarom van belang dat er effectieve ondersteuning beschikbaar is die ertoe bijdraagt dat mensen met een chronische aandoening goed voorbereid de stap kunnen zetten naar zinvolle en passende arbeid.

Harald Miedema is gericht op werkgerelateerde problemen die veroorzaakt worden door chronische aandoeningen en/of beperkingen. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar factoren die de werkhervatting en re-integratie bij mensen met chronische aandoeningen beïnvloeden. Daarnaast onderzoekt hij de effectiviteit van interventies die gericht zijn op verbetering van de arbeidsparticipatie bij deze mensen.

Recent heeft Harald Miedema in samenspraak met de opleiding Fysiotherapie een kennisagenda voor Evidence Based Fysiotherapie opgesteld en een gezamenlijk onderzoeksprogramma ontwikkeld, met als thema's E-health, Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Chronische pijn, Arbeidsgerelateerde interventies en Actuele vraagstukken op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek of behandeling.

Samenwerking Onderwijs

Harald Miedema coördineert de onderwijsactiviteiten van Kenniscentrum Zorginnovatie, met name in samenwerking met Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. Hij is lid van de curriculum-commissie van de opleiding Fysiotherapie en de leerlijn onderzoeksvaardigheden en Evidence-Based Practice. Daarnaast is Harald verantwoordelijk voor de minors Arbeid & Gezondheid en Hoofdzaken & Capitale Beslissingen. Hij geeft daarin diverse collegereeksen. Verder geeft hij colleges aan studenten aan de opleiding Ergotherapie. Hij begeleidt honourstudenten en andere studenten bij hun afstuderen.

Minors

Harald Miedema is betrokken bij de volgende minors:

Promotieonderzoek

Op 6 juli 2016 promoveerde Harald Miedema op zijn proefschrift 'Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel', over rugklachten en klachten van arm, nek en schouder (KANS) en hun relatie met werk.

In de media

Publicatie(s)

Van Dr. Harald Miedema

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.