Menu Zoeken English

Kennismodule voor verloskundige zorgverleners, werkgevers, bedrijfsartsen en arboartsen: Arbeid en Gezond zwanger - maak er werk van!

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A.N. Rosman, H.W. Torij, H.S. Miedema, | Rapport | Publicatiedatum: 30 mei 2016
De perinatale zorg in Nederland staat sinds de Peristat-rapportages, het Stuurgroepadvies, de Signalementstudie en diverse andere publicaties onder druk, omdat de uitkomsten, ondanks een verbeterende tendens, minder gunstig zijn dan verwacht. De slechte perinatale uitkomsten in Nederland in vergelijking met andere Europese landen waren aanleiding om grootschalig onderzoek te doen naar de oorzaken van deze uitkomsten en tevens te kijken naar mogelijke oplossingen. In dit kader zijn regionale, multidisciplinaire consortia opgericht om een betere samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijns zorg te bewerkstelligen. Daarnaast adviseerde de stuurgroep zorg op maat te realiseren voor elke zwangere en meer aandacht te geven aan preventieve zorg in de zwangerschap ter voorkoming van zwangerschapscomplicaties.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen