Menu
  English

  Doorleven met ongeneeslijke kanker

  Een onderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van mensen die lang leven met ongeneeslijke kanker; Doorlevers.

  Het project Doorlevers is ontstaan door burgerinitiatieven in samenwerking met Hogeschool Rotterdam. Doorlevers zijn mensen met ongeneeslijke kanker die, dankzij (nieuwe) medische behandelingen, langer leven. Dit is een mooie ontwikkeling die tegelijkertijd grote uitdagingen met zich meebrengt. In dit project willen wij middels kwalitatief onderzoek kennis en inzichten genereren over ervaringen, wensen en behoeften van Doorlevers. Met deze inzichten worden tevens praktische tools ontwikkeld.

  Over het project

  Introductie

  In het project wordt nauw samengewerkt met een burgerwetenschapper, die zelf doorlever is, kanker patiëntenorganisaties,  Instellingen voor Psychosociale Oncologie, onderzoekers van IKNL, Amsterdam UMC en Re-turn, over werk en kanker. Deze samenwerkingspartners hebben zowel individueel als gezamenlijk een brede expertise en ervaring binnen oncologie, palliatieve zorg en op het gebied van werk en kanker.

  Projectbeschrijving

  De diagnose kanker betekende lange tijd of genezen of doodgaan. Dankzij medische behandelingen is er een nieuwe groep ontstaan; Doorlevers. Doorlevers zijn mensen die lang (van enkele jaren tot meer dan tien jaar) leven met ongeneeslijke kanker. Dit is een mooie ontwikkeling die ook een keerzijde kent. Mensen die langdurig leven met ongeneeslijke kanker ervaren verscheidene dilemma’s. Ze hebben moeite met het vinden van een balans tussen enerzijds léven met een ongeneeslijke ziekte en anderzijds een onvermijdelijke afloop; de dood. De groep groeit maar is in de zorgpraktijk en wetenschappelijke literatuur nog onderbelicht en vrij onbekend.

  De projectgroep zal een  kwalitatief onderzoek uitvoeren dat zal bestaan uit twee fasen. In fase 1 ligt de focus op het verkrijgen van inzicht in de ervaringen, wensen en behoeften van Doorlevers zelf en in relatie tot naasten, zorgverleners en werkgevers. Dit met behulp van (kwalitatieve) onderzoeksmethoden zoals diepte interviews en social media scraping, wat inhoudt dat via social media, zoals twitter, data wordt verzameld van mensen die voldoen aan het profiel Doorlever.

  In fase 2 zal de verkregen kennis worden toegepast bij het doorontwikkelen van bestaande tools op websites van o.a. kankerpatiëntenorganisaties. Ook wordt er onderwijsmateriaal ontwikkeld voor diverse zorg en medische opleidingen. In beide fasen van het onderzoek zullen we nauw samenwerken met ervaringsdeskundigen, die zelf Doorlevers zijn. Verdere ondersteuning ontvangen wij van een zeer ervaren groep consortiumpartners. Deze betrokken consortiumpartners hebben zowel individueel als gezamenlijk een brede expertise en ervaring binnen oncologie, palliatieve zorg en op het gebied van werk en kanker.

  Samenwerkingen

  Het unieke aan het project Doorlevers is de nauwe samenwerking van onderzoekers en burgerwetenschappers. Dankzij Citizen Science voert de projectgroep samen met Doorlevers onderzoek uit naar Doorlevers. Deze samenwerking zal in alle fasen van het onderzoek plaatsvinden, hierdoor zullen we in staat zijn om het perspectief van de Doorlever beter te doorgronden en te onderzoeken.

  Naast de burgerwetenschapper werken we samen met ervaringsdeskundigen en een consortium. De betrokken consortiumpartners zijn werkzaam bij: Re-turn | Werk en kanker, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKN), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Instellingen voor PsychoSociale Oncologie (IPSO). Binnen Hogeschool Rotterdam werken we samen met het lectoraat Arbeid en Gezondheid. Het consortium fungeert als klankbordgroep en als gatekeepers, de consortiumbijeenkomsten zullen tweemaandelijks plaatsvinden.

  (Beoogde) resultaten

  Met dit onderzoek beoogt de projectgroep Doorlevers een duidelijke stem te geven en een volwaardige plek in de samenleving (terug) te geven. Doorlevers ervaren erkenning, herkenning en participeren (weer) in samenleving. Het belang voor de samenleving mag ook benoemd worden, namelijk de erkenning dat je met een chronische ziekte - zelfs als deze levensbedreigend is - kunt doorleven. Een (levensbedreigende) chronische ziekte is een onderdeel van het leven en dat leven kan betekenisvol geleefd worden. Een ander aspect van het publieke belang van ons project is de wetenschap dat de groep Doorlevers de komende jaren verder gaat groeien. De incidentie van kanker neemt toe. Mensen worden ouder en oudere mensen hebben meer kans op het ontwikkelen van kanker. De groep Doorlevers wordt groter door nieuwe en soms experimentele behandelmethoden. Een deel van deze mensen zal een bijdrage (willen blijven) leveren aan het arbeidsproces. Daarnaast doet deze groep regelmatig een beroep op zorgverleners en ervaren naasten dagelijks hoe groot de impact voor hen is. Door betere herkenning en erkenning van de wensen, waarden en behoeften van doorlevers verbeteren de relaties met hun naasten, zorgverleners en werkgevers.

  Looptijd

  augustus 2022 - augustus 2024

  Financiering

  Health-Holland en ZonMW

  Lectoraat

  Lectoraat Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg

   

  Medewerkers betrokken bij dit project