Menu Zoeken English

Duurzame arbeidsparticipatie door mensen met een chronische aandoening

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
E. Rossum, van, M.I. Bal, H.S. Miedema, M. Hagendijk | Artikel | Publicatiedatum: 01 februari 2015
Sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht is, moeten mensen met een arbeidsbeperking of -handicap, die wel arbeidsvermogen hebben, zoveel mogelijk aan de slag in reguliere banen. In opdracht van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam is de visie van de werkgever op de Participatiewet onderzocht, en diens ondersteuningsbehoefte bij het creëren van duurzame reguliere arbeidsplaatsen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.