Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

Toon:

De door de Raad van Toezicht in 2013 goedgekeurde Notitie Financieel Beleid, is in 2018 geüpdatet. Het concept van de vernieuwde versie dient nog door het College van Bestuur te worden vastge­steld en door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. Het Financieel Beleid Hogeschool Rotterdam bevat een beschrijving van de belangrijkste principes, uitgangspunten en doelstellingen met betrekking tot financiële bedrijfsvoering en -sturing. Dit omvat onder andere een weergave van de belangrijkste financiële kengetallen en een beschrijving van de Planning & Control-cyclus van de hogeschool. Tot de financiële kengetallen behoren onder andere de solvabiliteit en de huisves­tingsratio. Voor verslagjaar 2018 geldt ten aanzien van de liquiditeitspositie dat deze minimaal 18 miljoen euro dient te bedragen. Het eigen vermogen dient dusdanig te stijgen dat over een periode van drie jaar de inflatiestijging gecorrigeerd wordt.

De Raad van Toezicht wordt voor iedere vergadering voorzien van de meest recente financiële jaarprognose met een vergelijking met de begroting, zodat, na voorbereidend overleg in de auditcommissie, hij in staat is de financiële gang van zaken te volgen. Verder wordt er verwezen naar het separate Verslag van de Raad van Toezicht.

In bijlage 4 van dit Jaarverslag wordt gerapporteerd over het voldoen aan de Branchecode goed bestuur hogescholen van de Vereniging Hogescholen. Uit deze bijlage blijkt dat de hogeschool voldoet aan de Branchecode.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen