Menu English

Treasurybeleid en regeling beleggen, belenen en derivaten

Het treasurybeleid van de hogeschool is gericht op het optimaliseren van de financieringsstructuur en het beperken van financiële risico’s. De hogeschool kwalificeert als niet-professionele belegger. Het actuele treasurystatuut is op 15 oktober 2018 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De financiële middelen van de hogeschool zijn sinds 2015 in het kader van schatkistbankieren ondergebracht bij de Staat der Nederlanden. De hogeschool is een tweetal leningen aangegaan met looptijden van 21 en 5 jaar. Hierbij voldoet de hogeschool aan de regeling beleggen, lenen en derivaten van OCW.

De enige uitzondering op het schatkistbankieren betreft een huurgarantie voor het pand Rochus­senstraat van 726 duizend euro, die op een geblokkeerde rekening bij ABN AMRO staat. ABN AMRO heeft een Standard & Poor’s rating A, een Moody’s rating A1 en een Fitch rating A+. Hiermee voldoet de hogeschool aan de bepaling in het treasurystatuut dat uitsluitend met Nederlandse financiële ondernemingen zaken gedaan mogen worden, die van minimaal twee van de vermelde rating bureaus een single A-rating hebben ontvangen. Voorts heeft hogeschool een kassaldo van bijna vierduizend euro per 31 december 2018.

Er zijn in 2018 geen deposito’s en/of beleggingen afgesloten, danwel van toepassing geweest.

De meerjarige projectie van de liquide middelen (zie de Continuïteitsparagraaf) laat zien dat de hogeschool naar verwachting over de gehele tijdreeks voldoet aan de eigen eis een minimaal niveau aan liquide middelen te hebben van achttien miljoen euro. De liquide middelen ultimo 2018 bedragen ruim 63 miljoen euro.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen