Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

Toon:

in € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

138.253

141.336

143.981

143.489

142.125

139.170

Vlottende activa

Ov. vorderingen en overl.activa

6.010

5.998

5.998

5.998

5.998

5.998

Liquide middelen

63.550

49.967

32.983

32.974

33.839

36.293

Totaal activa

207.813

197.301

182.962

182.462

181.962

181.462

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve

78.265

72.976

67.459

69.020

70.602

72.032

Bestemmingreserves privaat

-1.067

-930

-781

-632

-483

-334

Bestemmingreserves kennisinnovatie

2.680

2.385

1.805

1.225

579

0

Bestemmingreserves promotievoucher

437

373

258

128

43

43

Bestemmingreserves centre of expertise

2.305

1.005

181

181

181

181

Totaal Eigen Vermogen

82.619

75.808

68.921

69.921

70.921

71.921

Voorzieningen

Wachtgelden

3.513

3.513

3.513

3.513

3.513

3.513

Wao eigen risicodragerschap

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

M2 DI uren

3.894

3.994

4.094

4.194

4.294

4.394

Gratificatie ambtsjubileum

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

Asbestverwijdering

1.574

1.574

 

Overige

163

163

163

163

163

163

Totaal voorzieningen

13.458

13.558

12.084

12.184

12.284

12.384

Langlopende schulden

33.178

29.389

25.600

24.000

22.400

20.800

Kortlopende schulden

78.558

78.546

76.356

76.356

76.356

76.356

Totaal passiva

207.813

197.301

182.962

182.462

181.962

181.462

 

Toelichting op de meerjarige balansprojectie

  • De geleidelijke ontwikkeling van de materiële vaste activa is het gevolg van in de tijd gespreide (des)investeringen en afschrijving met betrekking tot onder andere huisvesting en informatie-en communicatietechnologie.
  • Verwerking van de verwachte negatieve exploitatieresultaten in 2019 en 2020 zorgt voor een daling van het eigen vermogen.
  • De voorziening voor de regeling duurzame inzetbaarheid van personeel zal in de komende jaren naar verwachting stijgen als gevolg van een toename van het aantal deelnemers. Verwacht wordt dat de voorziening asbestverwijdering ultimo 2019 nihil zal zijn als gevolg van geplande saneringen. De overige voorzieningen zijn stabiel verondersteld.
  • De langlopende schuld bij de Staat der Nederlanden wordt afgelost conform het overeengekomen aflossingschema.

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen