Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

Toon:

Kengetal (stand 31/12)

Realisatie 2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

B 2023

Personele bezetting in FTE:

2.742

2.943

2.949

2.961

3.013

3.030

Management/directie

172

177

177

177

177

177

Onderwijzend personeel

1.728

1.858

1.883

1.895

1.947

1.963

Wetenschappelijk personeel

31

35

35

35

35

35

Overige medewerkers

812

872

854

854

855

855

Studentaantallen

38.534*

38.827

38.827

38.827

38.827

38.827

Onderwijzend personeel/Totaal

63,0%

63,2%

63,9%

64,0%

64,6%

64,8%

Student/docentratio

22,3

20,9

20,6

20,5

19,9

19,8

 * Peildatum 1 oktober 2018. Inclusief nieuwe instroom, exclusief 'septemberstakers'.

Toelichting op de meerjarige kengetallen

  • De hogeschool streeft naar uitbreiding van het aantal fte onderwijzend personeel in vergelij­king met het niet-onderwijzende deel van het totale personeelsbestand. Dit komt tot uitdruk­king in de verwachte stijging van het kengetal onderwijzend personeel/totaal op de (middel-) lange termijn.
  • Het totale studentaantal (inclusief nieuwe instroom, exclusief septemberstakers) is in 2018 38.534. Voor 2019 en verder zijn de studentaantallen conform de meerjarenbegroting 2019 opgenomen. Uitgegaan is van de assumptie dat de studentaantallen van de hogeschool na een lichte toename tot en met 2021 op de langere termijn een stabiel beeld geven.
  • De hogeschool streeft naar afname van de student-docentratio door in de komende jaren extra onderwijzend personeel te werven. Daarvoor zullen met name de beschikbare middelen vanuit kwaliteitsafspraken worden ingezet.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen