Menu
    English

    Mediation en gespreksbegeleiding

    In 2017 zijn er zeventien bemiddelingstrajecten uitgevoerd. Twaalf van deze trajecten zijn volgens de richtlijnen van de Nederlandse Mediators Federatie uitgevoerd.

    In de vijf overige trajecten vond de bemiddeling (na onderling overleg) op informele wijze plaats. In acht gevallen was er sprake van bemiddeling tussen leidinggevende en medewerker. In zeven gevallen ging het om bemiddeling tussen collega’s onderling, als interventie op verzoek van de leidinggevende.

    Twee van de bemiddelingstrajecten waren preventief: na het verkennen van de mogelijkheden in samenwerking met de mediator hebben de betrokkenen zelf de situatie opgelost. Dit was één keer een situatie tussen twee collega’s onderling, en één keer betrof het een situatie tussen een medewerker en een leidinggevende. Er is bekend dat er in ieder geval twee keer is doorverwezen door de re-integratie-adviseur en vier keer door de bedrijfsarts. Twee trajecten vonden plaats op verzoek van medewerkers en in negen gevallen kwam het initiatief van een leidinggevende. In een aantal gevallen is de bemiddeling ten slotte gestart op advies van de adviseur P&O.