Menu English

Gesprekscyclus

Binnen de gesprekscyclus wordt jaarlijks een plannings-, een evaluatie- en een beoordelingsgesprek gevoerd tussen leidinggevende en medewerker. De cyclus heeft als gemeenschappelijk doel de ambities en doelen van de organisatie, de teams en de medewerkers te laten samenvloeien.

In de gesprekscyclus staat een goed gesprek tussen medewerker en Hogeschool Rotterdam als werkgever centraal. Een gesprek om er samen voor te zorgen dat een medewerker met plezier kan functioneren, zich kan professionaliseren en zijn duurzame inzetbaarheid kan bevorderen.

In 2016 en begin 2017 zijn er meerdere veranderingen doorgevoerd binnen de gesprekscyclus, met als doel het ondersteunen van een kwalitatief beter gesprek. Na een jaar van vernieuwing is 2017 voornamelijk een jaar geweest waarin de gesprekcyclus is uitgevoerd volgens beleid, waarbij leidinggevenden en medewerkers middels vernieuwde instrumenten ondersteuning is geboden om kwalitatief betere gesprekken te voeren.

Daarnaast is er in 2017 aandacht besteed aan de rol van de leidinggevende in het voeren van het goede gesprek en het bespreken van de zaken waar het echt om gaat. Vanuit een visie op wat het goede gesprek zou moeten inhouden is het gesprek geopend met de managementteams. In 2018 wordt verder gewerkt aan voorstellen om praktisch vorm te geven aan professionalisering op het gebied van gespreksvoering.

Verder is in 2017 optimale inzetbaarheid van de oudere medewerker onder de aandacht gekomen. Onder andere met de gesprekcyclus wil Hogeschool Rotterdam de inzetbaarheid van de oudere medewerker ondersteunen. Optimale inzetbaarheid vraagt om zorgvuldige afstemming van de taken, rollen en verantwoordelijkheden op de specifieke situatie van de medewerker. Daarom is er middels een toelichting op de regeling en een side letter ingegaan op het andere karakter van de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd nadert.

In 2018 zal onderzocht worden hoe de gesprekscyclus beter toekomstbestendig (innovatief) ingericht kan worden. De doorontwikkeling van instrumenten, die binnen de gesprekscyclus ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers, blijft ook in 2018 centraal staan.

De kwaliteit van de gespreksvoering wordt gemiddeld met een 7,4 gewaardeerd door onze medewerkers. Ten opzichte van 2016 is de tevredenheid met 0,3 gestegen. Het thema ‘gesprekscyclus’ wordt het minst goed beoordeeld door het personeel van de instituten (7,3). Dit thema wordt het best beoordeeld door het personeel van de kenniscentra (7,9). Daarnaast is er een significant verschil zichtbaar tussen de tevredenheid van medewerkers ouder dan 30 jaar (7,2) en medewerkers tot 30 jaar oud (7,8). De cijfers per opleiding/team worden op dit moment geanalyseerd.

 Diensten (n=494)Instituten (n=1982)Kenniscentra (n=90)Centres of Expertise (n=23)Ondersteuning Kenniscentra (n=25)
Gesprekscyclus

7,4

7,3

7,9

7,7

7,9

 

Uitvoering gesprekscyclus

Scroll onderstaande tabel om alles te bekijken

 Aantal werknemersOnvoldoende beoordelingGoede beoordelingUitstekende beoordelingNiet beoordeeld*Niet beoordeeld**Plannings-gesprekkenEvaluatie-gesprekken
AIC 86 1 (1,2%) 76 (88,4%) 2 (2,3%) 7 0 80 (93%) 78 (90,7%)
OeO 203 0 (0%) 155 (76,4%) 26 (12,8%) 20 2 193 (95,1%) 183 (90,1%)
CcS 82 0 (0%) 71 (86,6%) 4 (4,9%) 1 6 74 (90,2%) 74 (90,2%)
FIT 237 4 (1,7%) 201 (84,8%) 29 (12,2%) 3 0 237 (100%) 235 (99,2%)
CMI 206 0 (0%) 181 (87,9%) 5 (2,4%) 19 1 175 (85%) 165 (80,1%)
CoM 191 2 (1%) 136 (71,2%) 28 (14,7%) 24 1 166 (86,9%) 156 (81,7%)
EAS 207 2 (1%) 167 (80,7%) 12 (5,8%) 22 4 169 (81,6%) 169 (81,6%)
EMI 10 0 (0%) 6 (60%) 1 (10%) 3 0 8 (80%) 8 (80%)
IBk 133 2 (1,5%) 101 (75,9%) 16 (12%) 7 7 121 (91%) 118 (88,7%)
IFM 141 0 (0%) 124 (87,9%) 5 (3,5%) 12 0 129 (91,5%) 129 (91,5%)
IGO 267 3 (1,1%) 223 (83,5%) 8 (3%) 33 0 249 (93,3%) 221 (82,8%)
ISO 222 0 (0%) 206 (92,8%) 10 (4,5%) 6 0 213 (95,9%) 213 (95,9%)
IvG 362 1 (0,3%) 324 (89,5%) 9 (2,5%) 25 3 323 (89,2%) 199 (55%)
IvL 316 0 (0%) 288 (91,1%) 7 (2,2%) 20 1 201 (63,6%) 207 (65,5%)
KCCR 12 0 (0%) 6 (50%) 4 (33,3%) 1 1 7 (58,3%) 7 (58,3%)
KCDH 11 0 (0%) 9 (81,8%) 1 (9,1%) 1 0 8 (-) geen gegevens
KCI 12 1 (8,3%) 10 (83,3%) 0 (0%) 1 0 9 (75%) 7 (58,3%)
KCT 20 0 (0%) 16 (80%) 3 (15%) 1 0 19 (95%) 1 (5%)
KCZ 22 0 (0%) 15 (68,2%) 4 (18,2%) 2 1 19 (86,4%) 18 (81,8%)
OKC 25 0 (0%) 22 (88%) 2 (8%) 1 0 24 (96%) 23 (92%)
RAC 160 0 (0%) 107 (66,9%) 17 (10,6%) 33 3 76 (47,5%) 76 (47,5%)
RBS 228 1 (0,4%) 181 (79,4%) 31 (13,6%) 10 5 212 (93%) 212 (93%)
RDM 16 0 (0%) 13 (81,3%) 0 (0%) 3 0 15 (93,8%) 14 (87,5%)
RMI 40 0 (0%) 31 (77,5%) 1 (2,5%) 8 0 34 (85%) 33 (82,5%)
WdKA 312 4 (1,3%) 219 (70,2%) 54 (17,3%) 35 0 311 (99,7%) 267 (85,6%)
Totaal3.52121 (0,6%)2.888 (82%)279 (7,9%)298353.072 (87,2%)2.813 (79,9%)

* niet beoordeeld door ziekte, te kort in dienst, directeur heeft andere beoordelingsperiode of andere geldige redenen.
** niet beoordeeld door onbekende reden of ongeldige reden.

 201720162015
Gevoerde gesprekken
Gevoerde planningsgesprekken

87%

87%

86%

Gevoerde evaluatiegesprekken

80%

82%

78%

Gevoerde beoordelingsgesprekken

91%

86%

88%

Beoordelingen
Onvoldoende beoordeling

1%

1%

1%

Goede beoordeling

82%

89%

90%

Uitstekende beoordeling

8%

10%

9%

Verdeling tevredenheidscijfer gesprekscyclus

Gesprekscyclus:
7,4
<2 of >20 jaar in dienst:
7,7
2 - 20 jaar in dienst:
7,3
>30 jaar:
7,2
<30 jaar:
7,8

Bezwarencommissie beoordelingen

In 2017 heeft één medewerker bij de bezwarencommissie een bezwaar ingediend tegen zijn beoordeling. Deze medewerker was van mening dat zijn of haar onvoldoende beoordeling een goede had moeten zijn.

De bezwarencommissie toetst op basis van de ingediende stukken en hetgeen op de hoorzitting naar voren is gekomen of de Regeling Gesprekscyclus correct is uitgevoerd en of de leidinggevende in redelijkheid tot de bestreden beoordeling heeft kunnen komen.

De commissie heeft het CvB in dit geval geadviseerd het bezwaar van de medewerker te honoreren. De commissie oordeelde dat een aantal zaken niet juist was afgehandeld. Zo vond het evaluatie­gesprek dermate laat plaats dat de medewerker slechts enkele weken de tijd had gekregen om de resultaten te verbeteren. Daarnaast waren naar het oordeel van de commissie onvoldoende zaken vastgelegd op basis waarvan de beoordeling tot stand kon komen.

Het College van Bestuur heeft het advies van de bezwarencommissie beoordelingen overgenomen en conform het advies besloten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen