Menu
  English

  (B)WW uitkering

  In 2017 is door Hogeschool Rotterdam wederom fors ingezet op preventie en beheer van de (B)WW-lasten. Dit doet de hogeschool onder meer door de inzet van een expert die zich volledig focust op het begeleiden van (B)WW-gerechtigde oud-medewerkers.

  Hij nodigt deze oud-medewerkers op regelmatige basis uit voor gesprekken over de door hen ontplooide re-integratieactiviteiten.

  Daarnaast helpt de expert (oud-)medewerkers op concrete wijze, bijvoorbeeld door een outplacementtraject te faciliteren. De oud-medewerkers worden dus zowel preventief als curatief ondersteund.

  Behalve dat de hogeschool hiermee invulling geeft aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid, is ook kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt. In 2017 is verder gewerkt aan het uitrollen van kennis omtrent (B)WW, en het versterken van het interne en externe netwerk. In 2017 zijn de kosten van de uitkeringen gedaald door tijdige inzet van “maatwerk” (risicoanalyse per dossier). Ook de ondersteuning van en samenwerking met externe experts en de directie / adviseurs van de instituten en diensten droegen bij aan de daling. De WW-kosten zijn hierdoor in 2017 met ruim €20.000 gedaald; de kosten van de BWW-uitkeringen zijn gedaald met € 3.000.

  Kosten (B)WW uitkering

  JaartalWWBWW
  2014

  € 1.877.361,-

  € 266.646,-

  2015

  € 1.516.436,-

  € 311.198,-

  2016

  € 1.236.436,-

  € 327.343,-

  2017

  € 1.214.993,-

  € 324.268,-