Menu
  English

  Kenniscentra

  Complexe vraagstukken

  Hogeschool Rotterdam heeft vijf kenniscentra die multidisciplinaire kracht bieden vanuit de onderzoeksactiviteiten.

  Toon:

  Kenniscentrum Talentontwikkeling

   Hoe stimuleren we het talent dat de stad rijk is? Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt praktijkgericht hoe professionals zoals leerkrachten, welzijnswerkers, sociale ondernemers en hulpverleners dat talent kunnen aanspreken en ontwikkelen. Zo creëren we een krachtige, inspirerende leeromgeving voor iedereen.

  Missie

  Kenniscentrum Talentontwikkeling biedt leerkrachten, sociaal werkers en sociaal ondernemers kennis zodat zij talenten van mensen effectiever kunnen ondersteunen. Kennis die ontwikkeld met en getoetst is door de praktijk en het onderwijs. Kennis die onderbouwd is vanuit literatuur en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek. Onze projecten, publicaties en onderzoeken zijn van waarde voor het onderwijs, de praktijk en de wetenschap. 

  Visie

  We leven in een tijd met ongekende mogelijkheden, waar vernieuwingen elkaar in hoog tempo opvolgen en impact hebben op onze samenleving, ons sociale leven en ons werk.

  De maatschappelijke veranderingen in opvoeding, onderwijs, welzijn, zorg en arbeid zijn duidelijk voelbaar. In het welzijns- en zorgdomein en de arbeidsmarktbemiddeling zijn grote taakverschuivingen aan de orde: van directe ondersteuning van cliënten naar facilitering en aanvulling op ‘civil society’. Van het onderwijs wordt steeds meer maatwerk verwacht zoals passend onderwijs. Van de beroepsopleidingen wordt aandacht voor het pedagogische gevraagd naast de ambachtelijke kant. Dat vraagt om extra inspanning om de professionals goed voor te bereiden op complexe taken.

  Wat moeten deze professionals kennen en kunnen om burgers effectief te ondersteunen bij het ontplooien van talenten op school, op de arbeidsmarkt en in het directe sociale leven en met hun gezin in de wijk? En hoe kan de innovatieve kennis die hiervoor nodig is geborgd worden in praktijk en het hbo?

  Kenniscentrum Talentontwikkeling ondersteunt een effectieve beroepspraktijk met effectieve professionals die weten wat ze doen en steeds zoeken naar verbeteringen.

  Hoofddoelen

  • Kenniscentrum Talentontwikkeling doet goed onderzoek met bekwame onderzoekers die onderwijs, praktijk en onderzoek met elkaar verbinden
  • Het onderzoek van ons kenniscentrum geeft breder inzicht in (de complexiteit en hardnekkigheid van) maatschappelijke problemen en een effectieve aanpak hiervan
  • De resultaten van het onderzoek krijgen een plek in de curricula van de opleidingen van Hogeschool Rotterdam en in de professionele beroepspraktijk

  Strategie

  In professionele leerwerkgemeenschappen werken Kenniscentrum Talentontwikkeling, het onderwijs en de praktijk gezamenlijk aan projecten en onderzoek. Samen met studenten en docenten zoeken we naar nieuwe kennis in producten en instrumenten voor het sociale en educatieve werkveld. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk werken en leren samen rondom vraagstukken in de praktijk en de samenleving die er toe doen.

  Het kenniscentrum beschikt over deskundigheid op het gebied van goed praktijkgericht onderzoek, waarbij de methodische grondigheid en praktische bruikbaarheid vaste criteria zijn. We weten hoe je kennis maakt die algemeen geldig is (generaliseerbaar) en die gecontroleerd kan worden (repliceerbaar).

  Adviesraad

  Kenniscentrum Talentontwikkeling heeft sinds 2012 een eigen Adviesraad. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het kenniscentrum over de mate van actualiteit van het onderzoeksprogramma. Twee keer per jaar vinden discussies plaats over inhoudelijke kennisthema’s die een bijdrage leveren aan het versterken van de kennisbasis en het praktisch handelen van (aanstaande) professionals in het werkveld van opvoeding, onderwijs, welzijn, zorg en arbeid.

  De verschillende sectoren waarin het kenniscentrum onderzoek verricht zijn zo goed mogelijk in de raad vertegenwoordigd. De adviesraad bestaat uit de volgende personen.

  Amos van Gelderen -  Lector Taal Kenniscentrum Talentontwikkeling (HR)
  Arno Lelieveld - Bestuurder Trivium Lindenhof
  Carla Stolk - Manager Bureau Externe Betrekkingen Instituut voor Sociale Opleidingen (HR)
  Els de Bock - Directeur Instituut voor Lerarenopleidingen (HR)
  Firdevs Durgut - Directeur OBS De Kameleon en De Triangel
  Freek Heerema - Strategisch marketing adviseur Pameijer
  Ineke Mulder - Directeur Startcollege Zadkine
  Jacques Bovens - Directeur FlexusJeugdplein
  Klaas Folkerts - Strategisch adviseur Gemeente Rotterdam
  Nadia Barquioua - Manager Stedelijk Jongerenwerk op Zuid
  Olga Treep-van Beek - Senior Beleidsadviseur, Kennismakelaar Gemeente Rotterdam
  Rob Fens - Directeur Wolfert van Borselen Scholengroep
  Sabine Severiens - Hoogleraar Pedagogiek & Onderwijswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam
  Szabinka Dudevszky - Externe contacten Kenniscentrum Talentontwikkeling (HR)
  Toby Witte - Lector Maatschappelijke Zorg Kenniscentrum Talentontwikkeling
  Vigdis van der Giesen - Directeur Peuter & Co van de Hefgroep