Ga direct naar de content

Kenniscentra

Complexe vraagstukken

Hogeschool Rotterdam heeft vijf kenniscentra die multidisciplinaire kracht bieden vanuit de onderzoeksactiviteiten.

Toon:

Kenniscentrum Talentontwikkeling

 Hoe stimuleren we het talent dat de stad rijk is? Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt praktijkgericht hoe professionals zoals leerkrachten, welzijnswerkers, sociale ondernemers en hulpverleners dat talent kunnen aanspreken en ontwikkelen. Zo creëren we een krachtige, inspirerende leeromgeving voor iedereen.

Missie

Kenniscentrum Talentontwikkeling biedt leerkrachten, sociaal werkers en sociaal ondernemers kennis zodat zij talenten van mensen effectiever kunnen ondersteunen. Kennis die ontwikkeld met en getoetst is door de praktijk en het onderwijs. Kennis die onderbouwd is vanuit literatuur en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek. Onze projecten, publicaties en onderzoeken zijn van waarde voor het onderwijs, de praktijk en de wetenschap. 

Visie

We leven in een tijd met ongekende mogelijkheden, waar vernieuwingen elkaar in hoog tempo opvolgen en impact hebben op onze samenleving, ons sociale leven en ons werk.

De maatschappelijke veranderingen in opvoeding, onderwijs, welzijn, zorg en arbeid zijn duidelijk voelbaar. In het welzijns- en zorgdomein en de arbeidsmarktbemiddeling zijn grote taakverschuivingen aan de orde: van directe ondersteuning van cliënten naar facilitering en aanvulling op ‘civil society’. Van het onderwijs wordt steeds meer maatwerk verwacht zoals passend onderwijs. Van de beroepsopleidingen wordt aandacht voor het pedagogische gevraagd naast de ambachtelijke kant. Dat vraagt om extra inspanning om de professionals goed voor te bereiden op complexe taken.

Wat moeten deze professionals kennen en kunnen om burgers effectief te ondersteunen bij het ontplooien van talenten op school, op de arbeidsmarkt en in het directe sociale leven en met hun gezin in de wijk? En hoe kan de innovatieve kennis die hiervoor nodig is geborgd worden in praktijk en het hbo?

Kenniscentrum Talentontwikkeling ondersteunt een effectieve beroepspraktijk met effectieve professionals die weten wat ze doen en steeds zoeken naar verbeteringen.

Hoofddoelen
  • Kenniscentrum Talentontwikkeling doet goed onderzoek met bekwame onderzoekers die onderwijs, praktijk en onderzoek met elkaar verbinden
  • Het onderzoek van ons kenniscentrum geeft breder inzicht in (de complexiteit en hardnekkigheid van) maatschappelijke problemen en een effectieve aanpak hiervan
  • De resultaten van het onderzoek krijgen een plek in de curricula van de opleidingen van Hogeschool Rotterdam en in de professionele beroepspraktijk
Strategie

In professionele leerwerkgemeenschappen werken Kenniscentrum Talentontwikkeling, het onderwijs en de praktijk gezamenlijk aan projecten en onderzoek. Samen met studenten en docenten zoeken we naar nieuwe kennis in producten en instrumenten voor het sociale en educatieve werkveld. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk werken en leren samen rondom vraagstukken in de praktijk en de samenleving die er toe doen.

Het kenniscentrum beschikt over deskundigheid op het gebied van goed praktijkgericht onderzoek, waarbij de methodische grondigheid en praktische bruikbaarheid vaste criteria zijn. We weten hoe je kennis maakt die algemeen geldig is (generaliseerbaar) en die gecontroleerd kan worden (repliceerbaar).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.