Menu
  English

  Voorwoord

  Frans Spierings, directeur Kenniscentrum Talentontwikkeling

  Om een toekomstbestendige hogeschool te zijn, moeten we als Hogeschool Rotterdam onze kennis actueel houden. Alleen dan kunnen we onze studenten goed voorbereiden op een snel veranderende wereld waarin zij het verschil willen gaan maken. Als Kenniscentrum Talentontwikkeling bekleden we een belangrijke rol in het vestigen van de blik op de beroepspraktijk van morgen. Onze onderzoekers vinden hun kracht in het vertalen van inzichten uit projecten naar handvatten, protocollen en adviezen, op basis van gedegen onderzoek. Door vragen te stellen vanuit oprechte nieuwsgierigheid en te onderzoeken hoe de antwoorden op deze vragen doorwerken in de praktijk van het (hoger) onderwijs en het sociaal werk.


  Nieuwe lectoren
  Met de komst van drie nieuwe lectoraten in 2021 spelen we in op de ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op het onderwijs binnen de hogeschool. De lectoraten ‘Leren’ en ‘Integrale Curriculumontwikkeling’ richten zich op het verbinden van beroepspraktijk aan onderzoek en het versterken van (aankomende) professionals in het onderwijs. Het lectoraat 'Sociale Innovatie' houdt zich bezig met werken aan vernieuwing van sociale methodieken, producten en processen.

  Opbrengsten
  Het afgelopen jaar zijn er twee handreikingen verschenen voor het omgaan met armoede in het sociaal domein en in de jeugdgezondheid, die een drieluik vormen met de in 2020 gepubliceerde handreiking omgaan met armoede op scholen. We organiseerden kenniscafés binnen de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en Toby Witte hield zijn afscheidsrede.

  Daarnaast zijn er online bijeenkomsten georganiseerd, zoals de scholings- en reflectiebijeenkomsten in het project Knap’Rz, het webinar over het omgaan met psychische kwetsbaarheid bij studenten en bijeenkomsten van onderzoekslijn inclusie met thema’s als aandacht voor geweld in sociaal werk.

  Versneld door corona hebben diverse vertraagde promotiekandidaten tijd kunnen vinden voor het schrijven van publicaties en het project Koplopers won de Parel van ZonMw.

  Voor de hoogtepunten van 2021 hebben we gekozen voor een nieuwe, eigentijdse vorm. Lees meer over bovenstaande hoogtepunten en ontdek wat het kenniscentrum nog meer heeft opgeleverd.

  Projecten 2021

  Hogeschool Rotterdam wil studenten opleiden tot beginnende professionals die weten wat er in de praktijk en samenleving speelt. Zo worden zij professionals die goed voorbereid zijn op de weerbarstige praktijk. Praktijkgericht onderzoek speelt hier een essentiële rol in. Door de hechte samenwerking met onze praktijkpartners en het onderzoek wat we daar uitvoeren, weten we wat er speelt. In samenwerking met de opleidingen passen we het onderwijs hier op aan.

  Nieuwe lectoren

  Met de komst van drie nieuwe lectoraten in 2021 spelen we in op de ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op het onderwijs binnen de hogeschool. 

  Erna Hooghiemstra

  Erna Hooghiemstra is bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan de slag gegaan als lector Sociale Innovatie. Wat houdt dat in en wat zijn haar doelen? “Over vijf jaar weet iedereen niet beter dat we elkaar allemaal nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen.”

  Lees het nieuwsbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

  Dominique Sluijsmans

  “Dit lectoraat biedt ons niet alleen prachtige kansen om gezamenlijk de inhoudelijke kennisbasis over curriculumontwikkeling binnen Hogeschool Rotterdam te kaderen en te verstevigen. Het geeft ons vooral ruimte om verbindingen te leggen en ontmoetingen te organiseren tussen opleidingen, onderwijsadviseurs, lectoren en diensten. Juist deze verbindende rol is voor mij de kern van het lectorschap. Als ik kijk met wie ik daarin mag samenwerken de komende jaren, heb ik er alle vertrouwen in dat we met dit lectoraat impact gaan realiseren.”

  Lees het persbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

  Patrick Sins

  ‘Leren leren’ is van groot belang voor het vergroten van studiesucces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om aan te sluiten bij de arbeidsmarkt van morgen, dienen leerlingen van nu te worden voorbereid op ‘een leven lang leren’. Scholen zoeken naar mogelijkheden om leerlingen toe te rusten met strategieën om zelf en proactief hun leerproces aan- en bij te sturen. Er zijn nauwelijks instrumenten beschikbaar. Leraren blijven daardoor vaak steken in goed bedoelde, maar weinig effectieve begeleidingsaanpakken.

  Lees het persbericht

  Bekijk de lectoraatspagina

  Openbare lessen

  Alle lectoren verzorgen een openbare les waarin zij hun onderzoeksprogramma voor de komende jaren presenteren. 

  Promoties

  De twee promovendi deden onderzoek naar jongeren en hun identiteit.

  Weten wie je bent: het belang van een sterke identiteit bij jongeren

  In november 2021 verdedigden Rineke Keijzer en Clementine Degener hun proefschriften. De twee promovendi deden onderzoek naar jongeren en hun identiteit. Rineke Keijzer schreef haar proefschrift ‘Vocational identity of at-risk youth’ over het belang van beroepsidentiteit voor jongeren met een kwetsbare schoolloopbaan. Als je weet wie je bent als beroepsbeoefenaar en daarmee een sterke beroepsidentiteit hebt, ben je beter in staat om beroepskeuzes te maken.

  Clementine Degener deed onderzoek naar etnische identiteit van migrantenpleegkinderen die wonen bij pleegouders met een andere etnisch-culturele achtergrond. et onderzoek wees uit dat er weinig aandacht is voor etnische identiteit in pleeggezinnen. Hoewel etnische identiteit doorgaans als belangrijk werd beschouwd door pleegouders, lag de primaire focus vooral op het bieden van een veilige thuisomgeving voor hun pleegkind.

  Lees verder in het nieuwsbericht

   Download hier het proefschrift van Rineke 

  Download hier het proefschrift van Clementine

  Bijzondere momenten

  Ook in 2021 had ons kenniscentrum weer bijzondere hoogtepunten.

  Samenwerking in de praktijk

  Waar docenten, onderzoekers, studenten, professionals en burgers elkaar vinden. Een effectieve beroepspraktijk met effectieve professionals die weten wat ze doen en steeds zoeken naar verbeteringen.

  De Gezonde Wijk is een unieke samenwerking met lectoren, docenten en studenten waarbij er door middel van gezamenlijk projecten onderzoeken worden uitgevoerd op het gebied van gezonde leefstijl en leefomgeving.

  Dit initiatief van de Kenniscentra Zorginnovatie en Talentontwikkeling en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie wordt in co-creatie verder uitgewerkt. Samen met jou!

  Lees meer over De Gezonde Wijk

  Studenten(welzijn), studiesucces

  Ieder jaar brengt het kenniscentrum vele wetenschappelijke artikelen, projectpublicaties en (hoofdstukken in) boeken uit. Dit jaar was er vooral aandacht voor studenten(welzijn).

  Kenniscentrum Talentontwikkeling

  in cijfers

      

  70

  projecten

  actief in 2021

       

  30

  publicaties

  uitgebracht in 2021

      

  225 +

  praktijkpartners

  betrokken bij onderzoeksprojecten

      

  3

  lectoraten 

  gestart in 2021

   

       

  24

  online 

  bijeenkomsten georganiseerd in 2021

      

  74

  medewerkers

  werkzaam bij het kenniscentrum

      

  14

  promovendi

  werkzaam bij het kenniscentrum

      

  36

  docenten

  gedetacheerd bij het kenniscentrum