Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Patrick Sins tot lector Leren

  05 oktober 2021

  PERSBERICHT | Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Patrick Sins benoemd tot lector Leren bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. In deze hoedanigheid gaat Sins zich richten op het versterken van het formatieve handelen van docenten en lerarenopleiders. Centrale vraag is: Hoe kunnen leraren in het voortgezet onderwijs worden toegerust om hun leerlingen effectief te ondersteunen bij het ontwikkelen en activeren van zelfregulerend leren? Hogeschool Rotterdam legt met dit lectoraat verbinding met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Sins bij Thomas More Hogeschool. Via deze verbinding van onderzoeksprogramma’s stimuleren de betrokken kennisinstellingen doorwerking van de kennis en inzichten over het formatieve handelen van docenten en lerarenopleiders.

  “Ik heb enorm veel zin om de uitdaging aan te gaan om als lector bij Hogeschool Rotterdam aan de slag te gaan en dit te combineren met mijn lectoraat bij Thomas More Hogeschool. Ik hoop zo te mogen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het middelbaar onderwijs in onze regio en onze eigen lerarenopleiding door samen met onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk inzichten uit praktijkgericht onderwijsonderzoek te benutten. “

  Patrick Sins Lector Leren

  ‘Leren leren’ is van groot belang voor het vergroten van studiesucces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om aan te sluiten bij de arbeidsmarkt van morgen, dienen leerlingen van nu te worden voorbereid op ‘een leven lang leren’. Scholen zoeken naar mogelijkheden om leerlingen toe te rusten met strategieën om zelf en proactief hun leerproces aan- en bij te sturen. Er zijn nauwelijks instrumenten beschikbaar. Leraren blijven daardoor vaak steken in goed bedoelde, maar weinig effectieve begeleidingsaanpakken.

  Hetzelfde probleem zien we bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Studenten worden gedurende hun studie meer passief in de mate van zelfregulerend leren. Tijdens hun opleiding krijgen studenten steeds meer mogelijkheden om hun eigen leerproces zelf te reguleren. De autonomie die opleiders hierin bieden draagt echter niet vanzelf bij aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren vaardigheden van studenten. Effectief gebleken pedagogisch-didactische interventies van opleiders zijn nauwelijks beschreven. Bovendien ontbreekt het aan een systematisch inzicht in de voorwaarden en processen die hierbij nodig zijn. Vanuit dit knelpunt werken we samen met het werkveld en het Instituut voor de Lerarenopleiding in een Consortium aan het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke meerjarige onderzoeksagenda op het gebied van zelfregulerend leren.

  Sins is tevens werkzaam als lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More Hogeschool. Het is zijn missie om innovatieve perspectieven op onderwijs te ontwikkelen en te bevorderen op basis van kritische syntheses van de onderwijswetenschappelijke literatuur enerzijds en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek anderzijds. Hij coördineert diverse onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijseffectiviteit, lerarenprofessionalisering, brede vorming en zelfregulerend leren. Sins is in 2006 gepromoveerd aan de UvA met een onderzoek naar de redeneervaardigheden van middelbare scholieren binnen de exacte vakken.

  Meer weten over Patrick Sins of het lectoraat?

  Bekijk de persoonlijke pagina en lectoraatspagina

  Verder lezen