Menu Zoeken English

Armoede

Scholen kunnen armoede niet oplossen, maar ze kunnen gezinnen in armoede wel helpen.

Voor basis- en middelbaar onderwijs

In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede, in Rotterdam één op de vijf. Armoede komt overal voor, ook in rijkere buurten, waar gezinnen door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Het aantal leerlingen dat in armoede opgroeit is op scholen in achterstandswijken echter aanzienlijk hoger. Deze leerlingen groeien thuis en in de buurt op in een omgeving die minder gunstig en stimulerend is. 

Het thema leeft op scholen, want leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving. 

Handreiking

Verder lezen

Contactpersoon Armoede - Mariëtte Lusse 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen