Menu
  English

  Watermanagement voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Overstromingen, vervuiling van rivieren, watertekorten door droogte en hitte. Zorg jij ervoor dat straten, wijken en steden in Nederland en ook wereldwijd beter zijn voorbereid op klimaatverandering?

  Het klimaat verandert; dat zie en hoor je dagelijks op het nieuws en in je eigen omgeving. Om stad en natuur ook in de toekomst goed samen te laten gaan, zijn er slimme oplossingen nodig. Ben jij een steengoede ideeen-bedenker die graag de strijd aangaat met wateroverlast, droogte en hitte? Lees dan snel verder.  
   
  In deze bachelorstudie bedenk je samen met studiegenoten en docenten, maar ook met bewoners, gemeenten en waterschappen oplossingen voor actuele vragen. Waar kan het teveel aan water naartoe als het riool en andere wateropvang vol zitten? Wie mag bij een tekort als eerste het water gebruiken? Hoe kunnen we alle regen die valt ‘slimmer’ bewaren voor droge periodes?  
   
  Je leert ook alles over de kansen en risico’s die water met zich meebreng. Je gaat regelmatig op pad om te zien wat er speelt. Van verzakkingen in Gouda tot de verdroging van rijstvelden in Italie; je zit er met je neus bovenop. Of je doet praktijkopdrachten in het Aqualab op het RDM-terrein.  

  Jouw ideeën krijgen de ruimte: welk ontwerp maak jij voor een klimaatadaptieve wijk? Hoe groot en diep moet een waterplein worden? En wie betaalt het? Hoe bereken jij welke waterproblemen het meest kunnen voorkomen in een gebied en hoe vertel je bewoners dat? Welke technieken zet je in tegen te droge parken en daardoor omvallende bomen?

  Creativiteit, ontwerp, techniek, beleid en communicatie komen allemaal samen in deze bachelor Watermanagement. De docenten nemen je mee in  de studiethema’s design, techniek en governance. Dat betekent dat je in vier jaar leert over de techniek die komt kijken bij watermanagement, hoe je water een plek geeft in een drukke stad, en hoe je alle betrokken partijen samenbrengt.  

  Je studeert af als integraal Watermanager. Als afgestudeerde ben je verzekerd van een baan. Bijvoorbeeld bij de overheid, bij een ingenieursbureau, een aannemer of als ondernemer. Wat als een paal boven water staat, is dat jij bijdraagt aan een belangrijke verandering in de omgang met water in de stedelijke omgeving. Word jij de verbinder tussen de groeiende stad en het veranderende klimaat? 

   

  Meeloopdag

  Kom bij ons langs

  Wil je meelopen met een van onze studenten en zo de opleiding écht ervaren? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Anoushik. Zij neemt contact met je op om een dag en tijdstip in te plannen.

  Mail ons

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
  Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde deze studie (2 opleidingen)

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  0%

  Werkloos

  84%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Tijdens de propedeuse maak je kennis met watermanagement op zowel Nederlands als internationaal niveau. Je leert hoe watersystemen werken en maakt er modellen van. Daarbij is kennis en inzicht over Nederlandse steden belangrijk. Hoe zijn steden ontstaan en hoe ontwikkelen ze zich? Hoe kun je een stad met haar inwoners beter beschermen tegen klimaatverandering? Wat voor effect heeft dit op het water in de stad? Met wie heb je allemaal te maken bij deze watervraagstukken? Watermanagers houden dus met veel factoren rekening voor het slagen van hun oplossingen. Een paar voorbeelden van cursussen die je in de propedeuse aangeboden krijgt:

  • In de cursus Stedelijk water onderzoek je hoe water in de stad stroomt. Je maakt vervolgens wateranalyses met technische computerprogramma’s. Je ontdekt waar waterproblemen in de stad het eerste zichtbaar worden door bijvoorbeeld hevige regenval.
  • In de cursus Ecologie en waterkwaliteit ga je zelf metingen uitvoeren. Je onderzoekt de waterkwaliteit van een gebied op zuurstof, doorzicht, temperatuur en het zoutgehalte en stelt maatregels voor om tot een verbetering te komen.
  • Bij de cursus Klimaatadaptie kijk je op wijk- en straatniveau naar oplossingen voor waterproblemen. Je onderzoekt met welke belanghebbenden (stakeholders) je te maken krijgt. Hoe kun je deze personen of organisaties betrekken bij het op te lossen waterprobleem? En met welke wetten en regels krijg je te maken? Tijdens de lessen leer je te schetsen zodat je jouw mooie ideeën kan visualiseren.

  Na het eerste jaar

  In de hoofdfase verdiep je je kennis uit de propedeuse. Het tweede studiejaar neemt je mee de grens over: je leert over watersystemen op wereldniveau. Tijdens je stage in het derde jaar voer je opdrachten uit bij een bedrijf in de watersector. Hierna werk je aan een groot project. Je krijgt hiervoor een gebied toegewezen waarin je met je projectgroep toekomstige waterproblemen onderzoekt. Vervolgens adviseer je de opdrachtgever over oplossingen die genomen kunnen worden. Denk aan de aanleg van een waterplein, meer groenvoorziening, een nieuwe riolering of een ondergrondse waterberging. In je advies laat je ook je berekeningen zien. Wat zijn de kosten voor bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud? Wat levert het de bewoners op? Je weet alle gegevens ook visueel weer te geven.

  Voor het laatste jaar kies je een thema waarin je je wilt verdiepen: techniek, design of governance. Binnen het thema kies je een minor. Je sluit je studie af met een afstudeertraject.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een organisatie in de watersector. De opleiding Watermanagement is een brede opleiding en daarom kun je tijdens de stage bij veel verschillende organisaties aan de slag met heel uiteenlopende opdrachten. Organisaties waar je stage kunt gaan lopen zijn overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten of waterschappen. Je kunt ook kiezen voor commerciële organisaties zoals adviesbureaus, ingenieursbureaus, de aannemerij of start-ups. Een greep uit de stageopdrachten van Watermanagement studenten is: het testen van van innovatieve oplossingen zoals waterdoorlatende verharding en waterberging; het onderzoeken en mogelijk verhelpen van problemen binnen een watersysteem, zoals wateroverlast en waterhinder; het maken van een ontwerp voor een aangewezen plangebied.

  Een deel van de studenten kiest ervoor om stage te lopen in het buitenland. Linde liep bijvoorbeeld stage in Indonesië en werkte daar met twee andere studenten aan toepassingen om de plastic problematiek aan te pakken. Bekijk de stage-ervaring van Linde.

  Meer weten over stages van onze studenten? Bekijk de showcases van: 

   

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Deze minor richt zich specifiek op het verdiepen van de hydrologische kennis van riviersystemen. We laten je in de minor kennis maken met de oude en nieuwe vormen van Smart water, en laten je zelf experimenteren met een eigen prototype. Welke oplossing is nu echt slim in de context van een grensoverschrijdende rivier? Bij Smart water solutions moet je denken aan de toepassing van automatische stuwen, drijvende teeltvloeren en de ijkdijken, maar ook het gebruik van klimaat app's, onderwater drones en 3D visualisaties en tot slot ook procesmatige toepassingen zoals serious games in het kader van grensoverschrijdende afspraken met stakeholders. Binnen de minor worden extra kwalificaties verkregen binnen de competenties ontwerpen, monitoren en onderzoeken op het kennisgebied van smart rivier management.

  Create innovative solutions for future proof cities through critical & creative research, multidisciplinary and international collaboration and co-creation as a strategy for innovation. Cities worldwide are developing interventions and strategies to cope with challenges like climate change, social inequality and economic insecurity. Making cities more resilient towards such challenges by designing more sustainable, inclusive and future proof solutions for current (urban) practices is the focus of the programme Creating Resilient Cities.

  Als stedenbouwkundig ontwerper geef je vorm aan de transformatie van stad en landschap. Het kunnen schakelen tussen verschillende schaalniveaus is kenmerkend voor de stedenbouwkundige beroepspraktijk. Je moet abstract kunnen denken bij het maken van een regionale visie, ruimtelijk bij het ontwerpen van een verkavelingsplan en gedetailleerd bij het ontwerpen van een inrichtingsplan. Tevens moet je als stedenbouwkundige kunnen omgaan met de belangen van bestuurders, bewoners, ontwikkelaars en bouwers. Het kunnen onderbouwen van keuzes en het presenteren van plannen is een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige praktijk.

  De minor Ontwerpen Stedenbouw is een doorstroomminor. Dit betekent dat deze minor als voorbereiding dient op de Master Stedenbouw van de Academie voor Bouwkunst Rotterdam en het Schakelsemester voor de Technische Universiteit Delft.

  In deze minor houd je je bezig met circulaire oplossingen in de gebouwde omgeving. In een multidisciplinaire omgeving werk je samen met studenten en docenten van andere opleidingen en instituten. Je geeft zelf invulling aan het project en beslist zelf welke workshops je wilt volgen. In de minor word je begeleid door toegewijde docenten, onderzoekers en vakprofessionals van verschillende instituten. Er zal veel externe belangstelling zijn voor de resultaten van deze minor vanuit professionals en beleidsmakers uit de praktijk!

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Tijdens het afstuderen draag je jouw steentje bij aan de ontwikkeling van kennis over Deltatechnologie. Je gaat zelfstandig inzichten en oplossingen ontwikkelen voor technische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken voor de sector.

  Voor het afstuderen zoek je zelf een afstudeerbedrijf en voer je zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je kunt er voor kiezen om het afstudeeronderzoek in Nederland of in het buitenland te doen.

  Oud-studenten hebben hun afstudeeropdracht gedaan bij organisaties als Arcadis, Deltares, Unesco en diverse waterschappen. Opdrachten die zij daar bijvoorbeeld hebben uitgevoerd zijn:

  • Onderzoek naar de hoeveelheid water die groene daken kunnen vasthouden. 
  • De veiligheid van belangrijke infrastructuren (zoals het energienetwerk en vluchtroutes) tijdens een overstroming. 
  • Onderzoek naar het verzakken van land in Jakarta (Indonesië).

  Internationale mogelijkheden

  Watermanagement is internationaal, dus stage lopen in het buitenland is uiteraard mogelijk. De opleiding heeft een uitgebreid netwerk aan buitenlandse contacten. Zo hebben studenten op de Filippijnen een low-cost afvalwaterzuivering ontwikkeld, terwijl andere stagiairs daar het watersysteem in kaart hebben gebracht om oplossingen voor overstromingen te ontwikkelen. In Vietnam ontwikkelden studenten een serious game om bewoners bewust te maken van het effect van plastic afval in de rivier.

  De sterk groeiende internationale watersector biedt veel kansen om de positie van Nederland als expert op het gebied van waterbeheer te verstevigen en verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn mensen nodig die hun kennis van Nederlandse bodem kunnen omzetten naar een internationaal perspectief. Binnen de opleiding word je  voorbereid op dit internationale speelveld door casussen uit internationale deltasteden zoals London en Jakarta op te lossen in Engelstalige projecten.

  Meer weten over de internationale mogelijkheden van onze studenten? Bekijk de showcases van: 

   

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar?

  Deze opleiding kent een Honoursprogramma. Dit is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor studenten die meer dan het standaardprogramma aankunnen. Indien je in studiejaar 3 en 4 aan de verplichte onderdelen hebt voldaan, kun je afstuderen met de eervolle aantekening 'Honours Degree' op het diploma.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  25 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Watermanagement is van internationaal van belang. Je kunt in Nederland aan de slag, maar ook in het buitenland liggen veel mogelijkheden. De huidige watermanagers werken bij overheden, zoals waterschappen en gemeenten, ingenieur- en adviesbureaus, bouwbedrijven, belangenorganisaties of in hun eigen bedrijf. 

  Bekijk een aantal beroepen

  Hoe ziet het werk eruit na de opleiding? 

  Een breder beeld krijgen over het werkveld binnen de watersector. Dat is wat Julia Brökling (student Watermanagement) heeft gedaan aan de hand van interviews met verschillende bedrijven. 

  Bekijk het vakblad met verschillende interviews over het werkveld

  Doorstuderen

  De volgende master opleidingen sluiten aan: Water Science and Engineering, Water Management, Municipal Water and Infrastructure aan de TU Delft, Management, Hydrology and Water Quality te Wageningen, Water Science and Management  te Utrecht , Climate Studies te Wageningen, Hydrology te Amsterdam, Environmental Sciences Transnational Ecosystem-based Water Management te Nijmegen, Project & Process Management in the Domain of Land and Water te Rheden/Velp.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties