Menu English

Watermanagement voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Word in 4 jaar een creatieve probleemoplosser die zorgt dat een stad aan het water zoals Rotterdam of New York, ook in de toekomst nog leefbaar is.

Maak jij je wel eens zorgen over de klimaatproblematiek, over een stijgende zeespiegel, de hevige regenval die de straten doen onderlopen of juist de droogte in warme zomers? Krijg jij er energie van om ingewikkelde problemen op te lossen? Ben je creatief? Ben je goed in rekenen maar wil je juist ook iets doen voor je medemens?

Dan kunnen wij jou bij de opleiding Watermanagement helpen om het verschil te maken. Dat is nogal een ambitie maar maak je daarover geen zorgen. Wij leren je in vier jaar de techniek die komt kijken bij watermanagement, hoe je water een plek geeft in een drukke stad, en hoe je alle partijen die betrokken zijn kunt samenbrengen. Kortom: hoe je de uitdagingen van nu omzet in kansen.

Waar kun je dat beter leren dan in een stad als Rotterdam, op een kleinschalige opleiding waar de focus ligt op veel direct contact en samenwerken.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Watermanagement

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Tijdens de propedeuse maak je kennis met watermanagement op zowel Nederlands als internationaal niveau. Je leert hoe watersystemen werken en maakt er modellen van. Daarbij is kennis en inzicht over Nederlandse steden belangrijk. Hoe zijn steden ontstaan en hoe ontwikkelen ze zich? Hoe kun je een stad met haar inwoners beter beschermen tegen klimaatverandering? Wat voor effect heeft dit op het water in de stad? Met wie heb je allemaal te maken bij deze watervraagstukken? Watermanagers houden dus met veel factoren rekening voor het slagen van hun oplossingen. Een paar voorbeelden van cursussen die je in de propedeuse aangeboden krijgt:

 • In de cursus Stedelijk water onderzoek je hoe water in de stad stroomt. Je maakt vervolgens wateranalyses met technische computerprogramma’s. Je ontdekt waar waterproblemen in de stad het eerste zichtbaar worden door bijvoorbeeld hevige regenval.
 • In de cursus Ecologie en waterkwaliteit ga je zelf metingen uitvoeren. Je onderzoekt de waterkwaliteit van een gebied op zuurstof, doorzicht, temperatuur en het zoutgehalte en stelt maatregels voor om tot een verbetering te komen.
 • Bij de cursus Klimaatadaptie kijk je op wijk- en straatniveau naar oplossingen voor waterproblemen. Je onderzoekt met welke belanghebbenden (stakeholders) je te maken krijgt. Hoe kun je deze personen of organisaties betrekken bij het op te lossen waterprobleem? En met welke wetten en regels krijg je te maken? Tijdens de lessen leer je te schetsen zodat je jouw mooie ideeën kan visualiseren.

Na het eerste jaar

In de hoofdfase verdiep je je kennis uit de propedeuse. Het tweede studiejaar neemt je mee de grens over: je leert over watersystemen op wereldniveau. Tijdens je stage in het derde jaar voer je opdrachten uit bij een bedrijf in de watersector. Hierna werk je aan een groot project. Je krijgt hiervoor een gebied toegewezen waarin je met je projectgroep toekomstige waterproblemen onderzoekt. Vervolgens adviseer je de opdrachtgever over oplossingen die genomen kunnen worden. Denk aan de aanleg van een waterplein, meer groenvoorziening, een nieuwe riolering of een ondergrondse waterberging. In je advies laat je ook je berekeningen zien. Wat zijn de kosten voor bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud? Wat levert het de bewoners op? Je weet alle gegevens ook visueel weer te geven.

Voor het laatste jaar kies je een thema waarin je je wilt verdiepen: techniek, design of governance. Binnen het thema kies je een minor. Je sluit je studie af met een afstudeertraject.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een organisatie in de watersector. De opleiding Watermanagement is een brede opleiding en daarom kun je tijdens de stage bij veel verschillende organisaties aan de slag met heel uiteenlopende opdrachten. Organisaties waar je stage kunt gaan lopen zijn overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten of waterschappen. Je kunt ook kiezen voor commerciële organisaties zoals adviesbureaus, ingenieursbureaus, de aannemerij of start-ups. Een greep uit de stageopdrachten van Watermanagement studenten is: het testen van van innovatieve oplossingen zoals waterdoorlatende verharding en waterberging; het onderzoeken en mogelijk verhelpen van problemen binnen een watersysteem, zoals wateroverlast en waterhinder; het maken van een ontwerp voor een aangewezen plangebied.

Een deel van de studenten kiest ervoor om stage te lopen in het buitenland. Linde liep bijvoorbeeld stage in Indonesië en werkte daar met twee andere studenten aan toepassingen om de plastic problematiek aan te pakken. Bekijk de stage-ervaring van Linde.

Meer weten over stages van onze studenten? Bekijk de showcases van: 

 

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Deze minor richt zich specifiek op het verdiepen van de hydrologische kennis van riviersystemen. We laten je in de minor kennis maken met de oude en nieuwe vormen van Smart water, en laten je zelf experimenteren met een eigen prototype. Welke oplossing is nu echt slim in de context van een grensoverschrijdende rivier? Bij Smart water solutions moet je denken aan de toepassing van automatische stuwen, drijvende teeltvloeren en de ijkdijken, maar ook het gebruik van klimaat app's, onderwater drones en 3D visualisaties en tot slot ook procesmatige toepassingen zoals serious games in het kader van grensoverschrijdende afspraken met stakeholders. Binnen de minor worden extra kwalificaties verkregen binnen de competenties ontwerpen, monitoren en onderzoeken op het kennisgebied van smart rivier management.

Create innovative solutions for future proof cities through critical & creative research, multidisciplinary and international collaboration and co-creation as a strategy for innovation. Cities worldwide are developing interventions and strategies to cope with challenges like climate change, social inequality and economic insecurity. Making cities more resilient towards such challenges by designing more sustainable, inclusive and future proof solutions for current (urban) practices is the focus of the programme Creating Resilient Cities.

Als stedenbouwkundig ontwerper geef je vorm aan de transformatie van stad en landschap. Het kunnen schakelen tussen verschillende schaalniveaus is kenmerkend voor de stedenbouwkundige beroepspraktijk. Je moet abstract kunnen denken bij het maken van een regionale visie, ruimtelijk bij het ontwerpen van een verkavelingsplan en gedetailleerd bij het ontwerpen van een inrichtingsplan. Tevens moet je als stedenbouwkundige kunnen omgaan met de belangen van bestuurders, bewoners, ontwikkelaars en bouwers. Het kunnen onderbouwen van keuzes en het presenteren van plannen is een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige praktijk.

De minor Ontwerpen Stedenbouw is een doorstroomminor. Dit betekent dat deze minor als voorbereiding dient op de Master Stedenbouw van de Academie voor Bouwkunst Rotterdam en het Schakelsemester voor de Technische Universiteit Delft.

In deze minor houd je je bezig met circulaire oplossingen in de gebouwde omgeving. In een multidisciplinaire omgeving werk je samen met studenten en docenten van andere opleidingen en instituten. Je geeft zelf invulling aan het project en beslist zelf welke workshops je wilt volgen. In de minor word je begeleid door toegewijde docenten, onderzoekers en vakprofessionals van verschillende instituten. Er zal veel externe belangstelling zijn voor de resultaten van deze minor vanuit professionals en beleidsmakers uit de praktijk!

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Tijdens het afstuderen draag je jouw steentje bij aan de ontwikkeling van kennis over Deltatechnologie. Je gaat zelfstandig inzichten en oplossingen ontwikkelen voor technische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken voor de sector.

Voor het afstuderen zoek je zelf een afstudeerbedrijf en voer je zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je kunt er voor kiezen om het afstudeeronderzoek in Nederland of in het buitenland te doen.

Oud-studenten hebben hun afstudeeropdracht gedaan bij organisaties als Arcadis, Deltares, Unesco en diverse waterschappen. Opdrachten die zij daar bijvoorbeeld hebben uitgevoerd zijn:

 • Onderzoek naar de hoeveelheid water die groene daken kunnen vasthouden. 
 • De veiligheid van belangrijke infrastructuren (zoals het energienetwerk en vluchtroutes) tijdens een overstroming. 
 • Onderzoek naar het verzakken van land in Jakarta (Indonesië).

Internationale mogelijkheden

Watermanagement is internationaal, dus stage lopen in het buitenland is uiteraard mogelijk. De opleiding heeft een uitgebreid netwerk aan buitenlandse contacten. Zo hebben studenten op de Filippijnen een low-cost afvalwaterzuivering ontwikkeld, terwijl andere stagiairs daar het watersysteem in kaart hebben gebracht om oplossingen voor overstromingen te ontwikkelen. In Vietnam ontwikkelden studenten een serious game om bewoners bewust te maken van het effect van plastic afval in de rivier.

De sterk groeiende internationale watersector biedt veel kansen om de positie van Nederland als expert op het gebied van waterbeheer te verstevigen en verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn mensen nodig die hun kennis van Nederlandse bodem kunnen omzetten naar een internationaal perspectief. Binnen de opleiding word je  voorbereid op dit internationale speelveld door casussen uit internationale deltasteden zoals London en Jakarta op te lossen in Engelstalige projecten.

Meer weten over de internationale mogelijkheden van onze studenten? Bekijk de showcases van: 

 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar?

Deze opleiding kent een Honoursprogramma. Dit is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor studenten die meer dan het standaardprogramma aankunnen. Indien je in studiejaar 3 en 4 aan de verplichte onderdelen hebt voldaan, kun je afstuderen met de eervolle aantekening 'Honours Degree' op het diploma.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
4 dagen les per week
25 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Watermanagement is van internationaal van belang. Je kunt in Nederland aan de slag, maar ook in het buitenland liggen veel mogelijkheden. De huidige watermanagers werken bij overheden, zoals waterschappen en gemeenten, ingenieur- en adviesbureaus, bouwbedrijven, belangenorganisaties of in hun eigen bedrijf. 

Bekijk een aantal beroepen

Hoe ziet het werk eruit na de opleiding? 

Een breder beeld krijgen over het werkveld binnen de watersector. Dat is wat Julia Brökling (student Watermanagement) heeft gedaan aan de hand van interviews met verschillende bedrijven. 

Bekijk het vakblad met verschillende interviews over het werkveld

Doorstuderen

De volgende master opleidingen sluiten aan: Water Science and Engineering, Water Management, Municipal Water and Infrastructure aan de TU Delft, Management, Hydrology and Water Quality te Wageningen, Water Science and Management  te Utrecht , Climate Studies te Wageningen, Hydrology te Amsterdam, Environmental Sciences Transnational Ecosystem-based Water Management te Nijmegen, Project & Process Management in the Domain of Land and Water te Rheden/Velp.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen