Watermanagement voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De Rotterdamse watermanager wordt opgeleid voor het managen van stedelijk water. Je werkt aan een veilig en duurzaam watersysteem in de stad.

Als Rotterdamse watermanager vertaal je wensen van waterbeheerders, planologen, stedenbouwkundigen en bewoners in dijken, stadswateren en waterwijken. Watermanagers zijn hard nodig want bescherming tegen overstroming, beschikbaarheid van drinkwater, een goed werkende riolering en mooi water om aan te werken, wonen of recreëren is belangrijk voor iedereen.

Als gevolg van de klimaatveranderingen en bevolkingsgroei krijgen vooral laag liggende gebieden, zoals deltasteden, steeds meer problemen met water. Denk daarbij aan een grotere aanvoer van water door de rivieren, intensievere regenbuien, een stijgende zeespiegel en grondwaterstanden. Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor deze waterproblemen en het benutten van kansen die het water biedt. Je kunt daarbij denken aan het in kaart brengen van overstromingsrisico’s en het klimaatbestendig inrichten van de stad.

Naast de technische inhoud, leer je ook over deltadesign (ontwerpen) en deltamanagement (beheren). Daarom ben je niet alleen met een technisch profiel, maar ook met een profiel Economie en Maatschappij toelaatbaar tot deze opleiding. Studenten die voor Watermanagement kiezen hebben een brede interesse die voornamelijk uitgaat naar waterproblemen, maar ook naar het duurzaam inrichten van de stad en het klimaat.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Watermanagement voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Thema's opleiding

  De opleiding Watermanagement richt zich op waterbeheer in stedelijke gebieden, zowel nationaal als internationaal.

  Watermanagement leidt je op voor de sector Deltatechnologie; het mogelijk maken om te leven, te wonen en te werken in laagliggende deltagebieden, zoals Nederland. Je maakt plannen om de Nederlandse Delta in de toekomst veiliger, schoner en duurzamer te maken. Het is dus meer dan alleen technologie.

  Tijdens de opleiding richten we voornamelijk op waterbeheer in stedelijke gebieden. Drie thema's zijn daarbij belangrijk: techniek, ontwerp en omgeving. Je leert combinaties te maken van de thema's, bijvoorbeeld door een multifunctionele dijk te ontwerpen waarbij zowel waterbouw (techniek) als gebiedsinrichting (ontwerp) een rol spelen. Naast de focus op het technische vakgebied, kijk je als watermanager ook naar maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daarom kun je niet alleen met een NT- en NG-profiel instromen, maar ook met een EM-profiel. Of je nu goed bent in natuurkunde, wiskunde, economie, aardrijkskunde of biologie; al deze vakken hebben je goed voorbereid op deze opleiding.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en de mogelijke beroepen. Je krijgt vakken die je de benodigde basis geven om het vakgebied onder de knie te krijgen en past dit toe in praktijkgerichte projecten. Dit is de reden dat je in het eerste jaar vakken krijgt die gericht zijn op techniek, ontwerp en het beheren van water. Zo leer je watersystemen analyseren, te tekenen met de hand en bereken je wat jouw oplossingen eigenlijk kosten. De kennis uit deze vakken pas je toe in projecten als Waterbeheer in de wijk.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar begint de hoofdfase van je opleiding. Hierbij ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens de propedeuse en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied van je opleiding. In het derde en vierde jaar ga je je verder specialiseren door middel van een (internationale) stage, het volgen van een door jou gekozen minor en het uitvoeren van een afstudeerproject. Omdat we je opleiden tot een breed inzetbare watermanager staan de thema’s deltatechniek, deltadesign en deltagovernance zowel tijdens de studie als bij het afstuderen centraal.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde studiejaar loop je een half jaar stage bij een organisatie in de watersector. Je kunt denken aan opdrachten over crisiscommunicatie bij overstromingen of het inhoudelijk onderzoeken van klachten en meldingen die bij een waterschap binnenkomen. Een ander voorbeeld is het onderzoeken en mogelijk verhelpen van problemen binnen een watersysteem, zoals wateroverlast en waterhinder.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Bob Souwer zijn derdejaars stage bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Tijdens het afstuderen draag je jouw steentje bij aan de ontwikkeling van kennis over Deltatechnologie. Je gaat zelfstandig inzichten en oplossingen ontwikkelen voor technische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken voor de sector.

  Voor het afstuderen zoek je zelf een afstudeerbedrijf en voer je zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je kunt er voor kiezen om het afstudeeronderzoek in Nederland of in het buitenland te doen.

  Oud-studenten hebben hun afstudeeropdracht gedaan bij organisaties als Arcadis, Deltares, Unesco en diverse waterschappen. Opdrachten die zij daar bijvoorbeeld hebben uitgevoerd zijn:

  • Onderzoek naar de hoeveelheid water die groene daken kunnen vasthouden. 
  • De veiligheid van belangrijke infrastructuren (zoals het energienetwerk en vluchtroutes) tijdens een overstroming. 
  • Onderzoek naar het verzakken van land in Jakarta (Indonesië).

  Internationale mogelijkheden

  Watermanagement is internationaal, dus stage lopen in het buitenland is uiteraard mogelijk. De opleiding heeft een uitgebreid netwerk aan buitenlandse contacten. Zo hebben studenten op de Filippijnen een low-cost afvalwaterzuivering ontwikkeld, terwijl andere stagiairs daar het watersysteem in kaart hebben gebracht om oplossingen voor overstromingen te ontwikkelen. In Kenia hebben studenten zanddammen aangelegd in droge gebieden voor het grondwater.

  De sterk groeiende internationale watersector biedt veel kansen om de positie van Nederland als expert op het gebied van waterbeheer te verstevigen en verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn mensen nodig die hun kennis van Nederlandse bodem kunnen omzetten naar een internationaal perspectief. Binnen de opleiding word je stevig voorbereid op dit internationale speelveld door casussen uit bijvoorbeeld New York, New Orleans of Jakarta op te lossen in Engelstalige projecten.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar?

  Deze opleiding kent een Honoursprogramma. Dit is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor studenten die meer dan het standaardprogramma aankunnen. Indien je in studiejaar 3 en 4 aan de verplichte onderdelen hebt voldaan, kun je afstuderen met de eervolle aantekening 'Honours Degree' op het diploma.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  25 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Watermanagement is internationaal van belang. Je kunt in Nederland aan de slag, maar ook in het buitenland liggen veel mogelijkheden. De huidige watermanagers werken bij overheden, adviesbureaus, belangenorganisaties of in hun eigen bedrijf. Traditioneel zijn er waterontwerpers, deltatechnologen en wateromgevingsmanagers. Bij ons word je waterontwerper, deltatechnoloog en wateromgevingsmanager in één met als specialisatie Stedelijk Waterbeheer.

  Bekijk een aantal beroepen

  Doorstuderen

  De volgende master opleidingen sluiten aan: Water Science and Engineering, Water Management, Municipal Water and Infrastructure aan de TU Delft, Management, Hydrology and Water Quality te Wageningen, Water Science and Management  te Utrecht , Climate Studies te Wageningen, Hydrology te Amsterdam, Environmental Sciences Transnational Ecosystem-based Water Management te Nijmegen, Project & Process Management in the Domain of Land and Water te Rheden/Velp.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.