Ga direct naar de content
Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wil je werken aan de ruimtelijke inrichting van een buurt, stad of regio? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling met de differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie iets voor jou.

De opleiding richt zich op de ontwikkeling, inrichting en het gebruik van de ruimte en de gebouwde omgeving. Hierbij is aandacht voor vraagstukken die te maken hebben met bijvoorbeeld de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur, de toename van verstedelijking enerzijds en krimpgebieden met leegstand anderzijds. De internationale ontwikkelingen en de stagnerende economische groei zetten nieuwe ontwikkelingen in gang, die ook een ruimtelijke vertaling nodig hebben.

Hoe kunnen we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken zodat we een duurzame en leefbare samenleving krijgen voor nu en in de toekomst? Dat kan door creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken. Dit is de uitdaging voor planologen en stedenbouwkundig ontwerpers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of onderzoeker. Tegenwoordig wordt voor de planoloog of stedenbouwer de rol van procesmanager en regisseur steeds belangrijker. Was je eerder vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws, nu gaat steeds meer om van het bestaande iets nieuws te creëren.

Voor onze opleiding is de regio Rotterdam met zijn innovatieve haven een belangrijke inspiratiebron. Echter de kennis en vaardigheden die je opdoet, kun je straks ook buiten de regio of zelfs internationaal inzetten.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd

  Proef de sfeer

  Bij Ruimtelijke Ordening en Planologie
  Speel video

  Ashwin over Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Meekijken bij de opleiding?

  Volg Ruimtelijke Ordening en Planologie via Facebook

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 3.7 gemiddeld, 85 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 3.8 gemiddeld, 479 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 97
  Landelijk 40
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk 12-18
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 73%
  Landelijk 69%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 60%
  Hbo-bachelor of hoger 64%
  Landelijk
  42%
  47%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding 33%
  Landelijk 22%
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je een goede indruk van het brede vakgebied en de mogelijke beroepen. Je krijgt vakken die jou de benodigde basis geven om het vakgebied onder de knie te krijgen en je past dit toe in praktijkgerichte projecten. Het opdoen van kennis en vaardigheden gaat hand in hand. In dit jaar gaat het om vakken als Mobiliteit, Handtekenen, Presenteren en Vergaderen, Stadshistorie en Ontwerpen van pleinen en parken.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens het eerste jaar en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied van je opleiding. In de projecten ga je aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen geven je de informatie en vaardigheden die je nodig hebt bij het maken van producten voor opdrachtgevers. In het derde en vierde jaar ga je je specialiseren door een (internationale) stage, het volgen van een door jou gekozen minor en het uitvoeren van een afstudeerproject.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het 3e jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Lucienne Batenburg haar derdejaars stage bij Kuipercompagnons Rotterdam ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, in opdracht van een bedrijf.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Het contact met andere landen en culturen is inspirerend en verbreedt je blik op de wereld. Wat wij in Nederland heel normaal vinden, wordt in andere landen heel anders geregeld. In Singapore bijvoorbeeld wordt heel anders omgegaan met het samengaan van oud en nieuw. Een gigantisch nieuw appartementencomplex kan daar pal naast kleine winkels met woningen erboven staan in de oude Chinese wijk. Om dit soort verschillen zelf te ervaren en ervan te leren, worden door de opleiding ieder jaar excursies naar het buitenland georganiseerd.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie is het mogelijk om deel te nemen aan het Honoursprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die iets extra’s uit de studie willen halen.

  Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma en is alleen weggelegd voor echte doorzetters. Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  22 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je getuigschrift van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling behaald en je mag vanaf nu de titel Bachelor of Science (BSc) achter je naam voeren.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Voor de planologisch ingenieur wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen communiceren. Je werkt in complexe projecten samen met diverse partijen zoals architecten, adviseurs, projectontwikkelaars, gemeentes en burgers die allen een eigen belang hebben. Je weet om te gaan met maatschappelijke veranderingen en de diversiteit in bevolkingssamenstelling en je houdt rekening met de effecten van sociale media op locatiewensen van bedrijven. Daarnaast kun je goed omgaan met civieltechnische en financiële zaken. Dit alles weet je met goed onderbouwde plannen, ontwerpen en overtuigende presentaties 'in kaart te brengen'. In Rotterdam en omgeving is er vraag naar ingenieurs die de ruimte weten vorm te geven. Je vindt ze bij stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus, grote en kleine gemeenten, provincie en het Rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars en op vele andere werkplekken.

  De differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Rotterdam leidt je op tot stedenbouwkundig ontwerper én planoloog.

  Doorstuderen

  Na je bacheloropleiding kun je aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam verder studeren in de masterrichting Stedenbouw. Je wordt dan opgeleid tot stedenbouwkundige. Afgestudeerden krijgen het diploma Master of Urbanism (M Urb). Ook kun je kiezen voor één van de masteropleidingen Planologie aan de universiteit Utrecht of Amsterdam of Stedenbouw van de TU Delft. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.