Bouwkunde voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Ben je geïnteresseerd in hoe gebouwen worden ontworpen en gebouwd? Dan kun je je met de opleiding Bouwkunde als aankomend bouwkundig ingenieur vele kanten op.

Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er vele interessante beroepen in uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en bij aannemers, waarbij het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Er is een grote variëteit in projecten: woningen, kantoren, scholen en winkelcentra.

Daarnaast kan je aan de slag bij de projectontwikkelaar, de constructeur, de bouwfysisch adviseur (klimaat, akoestiek en duurzaamheid); maar ook functies bij tal van andere adviesbureaus (kosten, organisatie, projectmanagement) en verschillende functies bij woningcorporaties die grote aantallen woningen beheren en hierbij veel lastige vraagstukken op het gebied van stadsvernieuwing tegenkomen.

Al deze beroepen hebben gemeen dat je een goede bouwkundige basis moet hebben. Je moet technische tekeningen kunnen maken en lezen, kennis hebben van constructies, kennis hebben van bouwsystemen en materialen, kennis hebben van bouwfysica, kunnen organiseren, onderzoeken, samenwerken en leiding geven. Ook moet je een goed oog hebben voor de actualiteit en welke rol je daar als bouwkundig expert in kunt spelen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Bouwkunde voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  3%

  Werkloos

  88%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  De eerste anderhalf jaar

  De eerste anderhalf jaar van je studie werk je aan een goede basis van het vakgebied bouwkunde. Zo maak je in het eerste halfjaar kennis met het brede werkveld van de bouwkundig ingenieur. Je leert over vakgebieden als gebouwhistorie, bouwmethoden, constructies, materialen en de verschillende bouwpartners. Ook leer je door praktijkvoorbeelden welke rollen een bouwkundig ingenieur allemaal kan vervullen. Excursies naar de praktijk, zoals het bezoeken van interessante bouwplaatsen en bouwwerken in Rotterdam, helpen bij dit inzicht.  

  Elke periode start je met een kennis- en een toepassingsmodule. In de kennismodule maak je je actuele bouwkundige theorie eigen. Vervolgens pas je opgedane kennis toe in een uitdagend praktijkproject waarin je vaak samenwerkt met je studiegenoten. Met je projectteam werk je de opdracht uit tot een goed eindproduct. Voorbeelden van eerstejaarsprojecten zijn het ontwerpen van een klein bouwwerk, zoals een koffiehuis en een villa en het oplossen van bouwknopen (warmteverlies) in een woning. 

  Na de eerste anderhalf jaar

  Na anderhalf jaar heb je een goed overzicht van het werkveld, de vakgebieden binnen bouwkunde en de rollen die je als bouwkundig ingenieur kunt vervullen. Je heb nu een goede basiskennis verworven, tijd voor meer verdieping én specialisatie. In deze periode ga je dan ook een keuze maken uit vier profielen: Bouw en uitvoering, Bouw en techniek, Bouw en innovatie of Bouw en ontwerp . Met deze profielen maak jij jouw studie persoonlijker doordat je keuze aansluit op je interesses, talent en ambitie.

  Profiel Bouw en uitvoering

  Je bekijkt het bouwen als een ondernemer in een project. In verschillende fases bedenk je waarom een (nieuw) gebouw nodig is, hoe het ontworpen gaat worden, wat daar voor nodig is en wie het gaat uitvoeren. Je leert voor elke fase welke kennis, vaardigheden en mensen je nodig hebt. Daarvoor is het belangrijk dat je goed leert te organiseren. Je hebt namelijk mensen nodig voor de financiën, contracten, werkvoorbereiding en uitvoering, marketing, etc. Maar zaken als ethiek, het milieu en de manier van bouwen spelen ook een rol. Er wordt gebruik gemaakt van actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie in de bouw. Zo leer je bijvoorbeeld te werken met BIM (Bouw Informatie Model), een programma waarin diverse partijen informatie met elkaar delen en in 3D de voortgang van het bouwwerk kunnen zien.

  Profiel Bouw en techniek

  Je adviseert opdrachtgevers of architecten over de manier waarop een gebouw kan worden ontworpen zodat dit sterk en stabiel is, niet vervormt en zo min mogelijk energie verbruikt. Dit profiel richt zich vooral op de technische uitwerking van gebouwen zodat deze voldoen aan alle comfort-, veiligheids- en milieueisen. Hiervoor zal je je het nodige reken- en meetwerk eigen moeten maken.

  Profiel Bouw en innovatie

  Binnen dit profiel werk je aan duurzame innovaties in de bouw. Je denkt bijvoorbeeld na over bouwen zonder het gebruik van olie en gas. Of over bouwen met materialen die na de levensduur van het gebouw weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Je gaat écht bouwen met echte werkgevers en doet onderzoek naar de werking van je innovatieve oplossingen.

  Profiel Bouw en ontwerp

  Je leert bij te dragen aan het ontwerp voor een nieuw of vernieuwd gebouw. In dit profiel werk je in verschillende rollen aan het creatieve proces. Vanaf het eerste idee voor een gebouw tot een volledig ontwerp dat gebouwd kan worden. Voor het ontwerpen werk je met modelleerprogramma’s en schrijf je rapportages over de verantwoording van het ontwerp.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Engin Bozdag zijn derdejaars stage bij Vorm Bouw Papendrecht ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Renovatie en Transformatie 

  Het verbeteren van bestaande gebouwen is één van de meeste actuele en grote opgaves voor Bouwkunde. In Nederland staan honderden panden, complexen, terreinen, kantoorruimtes, scholen en winkels leeg. Deze gebouwen verliezen de oorspronkelijke functie. Slopen is een optie, maar vaak zijn deze gebouwen goed her te gebruiken. Door het renoveren en transformeren kan een gebouw een nieuw leven krijgen. Je leert in de minor hoe je een gebouw kan vernieuwen.

  Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

  In Uitvoerend Bouwbedrijf houd je je bezig met het daadwerkelijke bouwen van het bouwwerk. Je gaat werken aan ondernemersvaardigheden en je kunt, wanneer je aan bepaalde eisen voldoet, in aanmerking komen voor het examen voor het Vakdiploma Aannemer van Bouwend Nederland. Als lid van Bouwend Nederland kun je je eigen bouwbedrijf starten. 

  Minor Duurzame Integrale Bouwtechniek

  Bij deze minor komt de vraag aan de orde hoe je een duurzaam ontwerp kan maken. Hoe werk je vervolgens het ontwerp duurzaam en technisch uit? Daarbij zoeken we naar manieren om gebouwen leefbaar, milieubewust, energiezuinig, herbruikbaar, zelfvoorzienend of zelfs energieleverend te maken.

  Minor Ontwerpen Architectuur

  Heb jij altijd al architect willen worden? Ben je creatief en geïnteresseerd in vormgeving? Deze minor is ontwikkeld voor bouwkundestudenten die door willen studeren aan de Technische Universiteit of de Academie van Bouwkunst om architect te worden. Alle cursussen worden gegeven op RDM Campus, een inspirerende werkomgeving waar de Academie van Bouwkunst gehuisvest is.

  Minor Constructief ontwerpen

  In deze minor leer je draagconstructies van gecompliceerde bouwwerken in meerdere materialen te ontwerpen en te dimensioneren. Je verrijkt je kennis op het gebied van materialen en hun specifieke kenmerken, op bouwdelen (vloeren, wanden, stabiliteitsvoorzieningen) en op het gebied van mechanica.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, in opdracht van een bedrijf.

  Je helpt het bedrijf een weloverwogen beslissing te maken over de specifieke vraag. Een mooi voorbeeld van zo'n afstudeeronderzoek is die van Hester Thoen. Zij heeft haar onderzoek gebaseerd op het akoestisch ontwerp voor een ziekenhuis. 

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Het Honours Programma geeft je ruimte om jezelf meer te profileren. Profileren is iets wat in een drukke arbeidsmarkt vanuit je CV het verschil kan maken tussen er uit springen of onderdeel van de massa zijn. Het geeft aan dat je ambitie hebt, dat je vernieuwingsgericht bent en dat je leergierig bent. Je bouwt een HP-portfolio op waarin je laat zien wat je hebt gedaan en wat je kunt op basis van concrete en complexe projecten.

  Het Honours Programma is een individueel programma. Hoewel je in veel projecten samen zult werken met anderen, is de beoordeling altijd individueel. Dat is prettig voor het inzicht in je eigen ontwikkeling en je bent niet van anderen afhankelijk. Je mag in studiejaar 1 en 2 instappen en uitstappen wanneer je wilt. In studiejaar 3 en 4 werk je naar een duidelijk einde. Na een succesvolle afronding, ontvang je een aantekening op het diploma.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Het Honours Programma geeft je ruimte om jezelf meer te profileren. Profileren is iets wat in een drukke arbeidsmarkt vanuit je CV het verschil kan maken tussen er uit springen of onderdeel van de massa zijn. Het geeft aan dat je ambitie hebt, dat je vernieuwingsgericht bent en dat je leergierig bent. Je bouwt een HP-portfolio op waarin je laat zien wat je hebt gedaan en wat je kunt op basis van concrete en complexe projecten.

  Het Honours Programma is een individueel programma. Hoewel je in veel projecten samen zult werken met anderen, is de beoordeling altijd individueel. Dat is prettig voor het inzicht in je eigen ontwikkeling en je bent niet van anderen afhankelijk. Je mag in studiejaar 1 en 2 instappen en uitstappen wanneer je wilt. In studiejaar 3 en 4 werk je naar een duidelijk einde. Na een succesvolle afronding, ontvang je een aantekening op het diploma.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er allerlei interessante beroepen mee uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en in de aannemerij: het voorbereiden en bouwen van projecten. Daarnaast kan je aan de slag bij de constructeur, de projectontwikkelaar, de bouwfysisch adviseur (warmte, isolatie en duurzaamheid), bij tal van andere adviesbureaus en functies bij woningcorporaties.

  Bekijk een aantal beroepen

  Doorstuderen

  Na het behalen van je bachelordiploma kun je ervoor kiezen om door te studeren door bijvoorbeeld de master Architectuur of master Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst te volgen of verder te studeren aan een (technische) universiteit, zoals de TU Delft. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.