Menu English

Bouwkunde voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

Ben je geïnteresseerd in hoe gebouwen worden ontworpen en gebouwd? Dan kun je met de opleiding Bouwkunde als aankomend bouwkundig ingenieur vele kanten op.

Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er vele interessante beroepen in uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en bij aannemers, waarbij het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Er is een grote variëteit in projecten: woningen, kantoren, scholen en winkelcentra.

Daarnaast kan je aan de slag bij de projectontwikkelaar, de constructeur, de bouwfysisch adviseur (klimaat, akoestiek en duurzaamheid); maar ook functies bij tal van andere adviesbureaus (kosten, organisatie, projectmanagement) en verschillende functies bij woningcorporaties die grote aantallen woningen beheren en hierbij veel lastige vraagstukken op het gebied van stadsvernieuwing tegenkomen.

Al deze beroepen hebben gemeen dat je een goede bouwkundige basis moet hebben. Je moet technische tekeningen kunnen maken en lezen, kennis hebben van constructies, kennis hebben van bouwsystemen en materialen, kennis hebben van bouwfysica, kunnen organiseren, onderzoeken, samenwerken en leiding geven. Ook moet je een goed oog hebben voor de actualiteit en welke rol je daar als bouwkundig expert in kunt spelen.

Bouwkundig specialisten zijn vooral praktische mensen. Ze beschikken over ruimtelijk inzicht en technische vaardigheden, kunnen een probleem analyseren en oplossen en vraagstukken vanuit verschillende standpunten benaderen. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Bouwkunde

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (12 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

2%

Werkloos

78%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Integrale benadering

Bouwkunde kenmerkt zich door zijn integrale benadering van bouwkundige vraagstukken. Er komen namelijk altijd meerdere bouwkundige disciplines tegelijk aan bod. Dit zorgt ervoor dat je alles sneller begrijpt vanuit een breder perspectief zoals ook in de beroepspraktijk gebeurt. Het zijn realistische vraagstukken van échte opdrachtgevers waarmee je aan de slag gaat. De onderwijsstructuur is helder: na vijf weken onderwijs volgt een tentamen en een individuele opdracht. Aansluitend heb je een pressure cooker project dat drie weken duurt. Je werkt tijdens de pressure cooker intensief aan een casus samen met je projectgroep.

Deze opleiding richt zich op het duurzaam ontwikkelen van de gebouwde omgeving. Wij leiden je op zodat jij een mooie bijdrage kan leveren aan de levenscyclus van een bouwwerk. Je verlaat de opleiding als ingenieur met een pakket aan technische, professionele kennis en vaardigheden.

Programma

Het eerste half jaar is vooral gericht op bouwdelen en het bouwproces. Je leert hoe een gebouw blijft staan, met welk type bouwdelen er wordt gebouwd, de verschillende bouwprocessen en de fasering daarvan. Daarnaast leer je handschetsen en het tekenen in digitale programma’s. Het Building Information Modeling ofwel BIM is daarin een belangrijk onderdeel. Dit is namelijk het digitale model waarin kennis in de bouw wordt uitgewisseld. 

Na anderhalf jaar kun je kiezen uit drie profielen, te weten Bouw en Ontwerp, Bouw en Uitvoering of Bouw en Techniek. Om een goede keuze te kunnen maken in het profiel, krijg je telkens een kwartaal waarin basiskennis wordt gecombineerd met één van de profielen. Welk programma je uiteindelijk ook kiest, ieder onderwijsprogramma heeft dezelfde opbouw: een internationaal project aan het einde van het tweede studiejaar, een stage in de eerste helft van het derde studiejaar en een gezamenlijk project aan het einde van jaar 3. In het laatste studiejaar volg je een minor en kies je een bedrijf waar je de afstudeeropdracht uitvoert. 

De drie profielen waar je uit kunt kiezen:

Je bekijkt het bouwen als een ondernemer in een project. In verschillende fases bedenk je waarom een (nieuw) gebouw nodig is, hoe het ontworpen gaat worden, wat daar voor nodig is en wie het gaat uitvoeren. Je leert voor elke fase welke kennis, vaardigheden en mensen je nodig hebt. Daarvoor is het belangrijk dat je goed leert te organiseren. Je hebt namelijk mensen nodig voor de financiën, contracten, werkvoorbereiding en uitvoering, marketing, etc. Maar zaken als ethiek, het milieu en de manier van bouwen spelen ook een rol. Er wordt gebruik gemaakt van actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie in de bouw. Zo leer je bijvoorbeeld te werken met BIM (Bouw Informatie Model), een programma waarin diverse partijen informatie met elkaar delen en in 3D de voortgang van het bouwwerk kunnen zien.

Je adviseert opdrachtgevers of architecten over de manier waarop een gebouw kan worden ontworpen zodat dit sterk en stabiel is, niet vervormt en zo min mogelijk energie verbruikt. Dit profiel richt zich vooral op de technische uitwerking van gebouwen zodat deze voldoen aan alle comfort-, veiligheids- en milieueisen. Hiervoor zal je je het nodige reken- en meetwerk eigen moeten maken.

Je leert bij te dragen aan het ontwerp voor een nieuw of vernieuwd gebouw. In dit profiel werk je in verschillende rollen aan het creatieve proces. Vanaf het eerste idee voor een gebouw tot een volledig ontwerp dat gebouwd kan worden. Voor het ontwerpen werk je met modelleerprogramma’s en schrijf je rapportages over de verantwoording van het ontwerp.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Een periode waar je voor het eerst bij een bedrijf echt aan de slag gaat in je eigen vakgebied. Een half jaar lang doe je praktijkervaring op. Tijdens dit half jaar doe je ook een klein onderzoek en heb je terugkomdagen.
Bij het bedrijf word je begeleid door een bedrijfsbegeleider en vanuit de hogeschool heb je een docentbegeleider. Samen met de docentbegeleider en een paar andere stagiaires praat je op terugkomdagen over je stage en onderzoek en ga je op bezoek bij stagebedrijven of projecten van medestudenten.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Het verbeteren van bestaande gebouwen is één van de meeste actuele en grote opgaves voor Bouwkunde. In Nederland staan honderden panden, complexen, terreinen, kantoorruimtes, scholen en winkels leeg. Deze gebouwen verliezen de oorspronkelijke functie. Slopen is een optie, maar vaak zijn deze gebouwen goed her te gebruiken. Door het renoveren en transformeren kan een gebouw een nieuw leven krijgen. Je leert in de minor hoe je een gebouw kan vernieuwen.

Heb jij altijd al architect willen worden? Ben je creatief en geïnteresseerd in vormgeving? Deze minor is ontwikkeld voor bouwkundestudenten die door willen studeren aan de Technische Universiteit of de Academie van Bouwkunst om architect te worden. Alle cursussen worden gegeven op RDM Campus, een inspirerende werkomgeving waar de Academie van Bouwkunst gehuisvest is.

In deze minor leer je draagconstructies van gecompliceerde bouwwerken in meerdere materialen te ontwerpen en te dimensioneren. Je verrijkt je kennis op het gebied van materialen en hun specifieke kenmerken, op bouwdelen (vloeren, wanden, stabiliteitsvoorzieningen) en op het gebied van mechanica.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, in opdracht van een bedrijf. Je helpt een bedrijf een weloverwogen beslissing te maken over een specifieke vraag.

Internationale mogelijkheden

Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Het Honours Programma geeft je ruimte om jezelf meer te profileren. Profileren is iets wat in een drukke arbeidsmarkt vanuit je CV het verschil kan maken tussen er uit springen of onderdeel van de massa zijn. Het geeft aan dat je ambitie hebt, dat je vernieuwingsgericht bent en dat je leergierig bent. Je bouwt een HP-portfolio op waarin je laat zien wat je hebt gedaan en wat je kunt op basis van concrete en complexe projecten.

Het Honours Programma is een individueel programma. Hoewel je in veel projecten samen zult werken met anderen, is de beoordeling altijd individueel. Dat is prettig voor het inzicht in je eigen ontwikkeling en je bent niet van anderen afhankelijk. Je mag in studiejaar 1 en 2 instappen en uitstappen wanneer je wilt. In studiejaar 3 en 4 werk je naar een duidelijk einde. Na een succesvolle afronding, ontvang je een aantekening op het diploma.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er allerlei interessante beroepen mee uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en in de aannemerij: het voorbereiden en bouwen van projecten. Daarnaast kan je aan de slag bij de constructeur, de projectontwikkelaar, de bouwfysisch adviseur (warmte, isolatie en duurzaamheid), bij tal van andere adviesbureaus en functies bij woningcorporaties.

Bekijk hieronder de uitleg van een aantal beroepen:

Je kunt aan de slag als adviseur op verschillende gebieden. Een adviseur bij een bouwfysisch bureau geeft advies op het gebied van klimaat, akoestiek en duurzaamheid. Bouwfysica wordt wel omschreven als de natuurkunde van de gebouwde omgeving. Het bepaalt onder andere het comfort van het gebouw. Een adviseur in projectontwikkeling geeft advies op het gebied van nieuwbouw en herontwikkeling voor de diverse markten van werken, wonen, recreatie, voorzieningen, infrastructuur en combinaties hiervan. De adviseur vastgoed geeft advies op het gebied van verkoop en het beheer van woningen en gebouwen. Hierbij heb je naast bouwkundig ook commercieel en financieel inzicht nodig. De adviseur woningcorporatie werkt als adviseur in het beheer en onderhoud van woningen die verhuurd worden in de sociale en vrije sector.

Een bouwkundig ontwerper/tekenaar werkt het schetsontwerp van de architect uit. De schetsen van een architect zijn niet direct bruikbaar om te bouwen. De ontwerper vertaalt schetsen van uiteenlopende projecten (bijvoorbeeld gebouwen, constructies, installaties) in technische tekeningen die wel werkbaar zijn. Van de dikte van de muren, hoogte van de ruimtes, uittekenen van gevels, alles werkt de tekenaar uit. Hij houdt bovendien rekening met bouwvoorschriften, materiaalkeuze en de wensen van de klant. Traditionele hulpmiddelen van een bouwkundig ontwerper zijn de tekentafel en tekenpen; tegenwoordig wordt veel gebruikgemaakt van tekenprogramma's zoals AutoCAD. Een tekenaar heeft veel materiaalkennis, is gedreven maar geconcentreerd, oplossingsgericht en heeft inlevingsvermogen.

Als constructeur bij een constructiebureau ontwerp je een veilige, betrouwbare en bruikbare draagconstructie (het skelet) voor een gebouw. De constructeur rekent uit of de constructie sterk genoeg is, stabiel blijft en of deze niet te veel doorbuigt. Om tot een goed skelet te komen, zal de constructeur het bouwwerk als het ware moeten uitkleden zodat alleen de dragende delen (kolommen, balken, vloeren en wanden) overblijven. Er zal een keuze in de geschikte materialen gemaakt moeten worden. Bekende materialen zijn beton, staal, hout en metselwerk. Een constructeur heeft een brede kennis van technieken en materialen en de vaardigheid om deze kennis toe te passen. Beroemde constructeurs zijn Alexandre Gustave Eiffel, James Watt en Leonardo da Vinci.

De projectleider is verantwoordelijk voor alle onderdelen van het project. Je bewaakt zowel het ontwerp als de technische aspecten van het werk dat verricht moet worden. De belangrijkste graadmeters voor de projectleider zijn de planning, financiën, kwaliteit en het personeel. Alles moet binnen de afgesproken tijd opgeleverd zijn, binnen de beraamde kosten en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Om dit te kunnen bereiken moet je een gemotiveerd team van (project)medewerkers kunnen samenstellen. Het beroep zegt het al, je hebt leiderskwaliteiten nodig. Zo heeft een goed projectleider organisatievermogen, is besluitvaardig, communicatief sterk, kan goed overzicht houden maar moet ook vooruit denken.

Doorstuderen

Na het behalen van je bachelordiploma kun je ervoor kiezen om door te studeren door bijvoorbeeld de master Architectuur of master Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst te volgen of verder te studeren aan een (technische) universiteit, zoals de TU Delft. 

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locaties

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen