Menu
  English

  Bouwkunde deeltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd en duaal

  • Taal

   Nederlands

  Binnen de bouwkunde wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-ontwerptechnieken waarbij het BouwInformatieModel (BIM) centraal staat. BIM is nu een rode draad in de deeltijdopleiding.

  In het algemeen richt de bouwkunde zich op het bouwen van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen enzovoort. Projecten van gebouwen die architecten ontworpen hebben, in een omgeving die door stedenbouwkundigen is gepland.

  Na je deeltijdopleiding beschik je over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om in de bouwwereld met een goede uitgangspositie je verder te ontwikkelen in het toepassen en implementeren van 3D-technieken in het bedrijf waarbij ook gedacht wordt aan de invloed hiervan op de bedrijfsprocessen.

  Vaak wordt de deeltijdopleiding gevolgd door mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan, die een uitvoerende functie bekleden en willen doorgroeien naar bijvoorbeeld een leidinggevende, technisch-commerciële, management- of ontwerpfunctie. Hiervoor is een opleiding op hbo-niveau vaak een vereiste. Om te kunnen starten met de opleiding is werkervaring in de beroepspraktijk van de bouw of civiele techniek noodzakelijk.

  Het combineren van werk, studie en privéleven is over het algemeen een uitdagende klus. Het vraagt doorzettingsvermogen en je moet goed kunnen plannen. Bij Hogeschool Rotterdam is de deeltijdopleiding Bouwkunde verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar, die je beide afsluit met een volwaardig diploma:

  1. de deeltijd Associate degree (Ad) Integraal Bouwmanagement (jaar 1 en 2)
  2. de deeltijd bachelor Bouwkunde (jaar 3 en 4)

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Programma

  De deeltijdopleiding Bouwkunde is verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar, die je beide afsluit met een volwaardig diploma:

  1. de deeltijd Associate degree (Ad) Integraal Bouwmanagement (jaar 1 en 2). Alleen studenten met een afgeronde Ad-opleiding Integraal Bouwmanagement kunnen instromen in het 3e jaar van de deeltijdbachelor Bouwkunde. 
  2. de deeltijd bachelor Bouwkunde (jaar 3 en 4)

  Binnen de bouwkunde wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-ontwerptechnieken waarbij het BouwInformatieModel (BIM) centraal staat. In de eerste twee studiejaren leer jij werken met BIM, om straks met nieuwe en relevante kennis aan de slag te gaan in de bouw! Het is daardoor logisch dat bedrijven uit de bouwwereld hebben aangegeven behoefte te hebben aan personeel dat is opgeleid met dit model. Daarom vormt BIM de rode draad in deze Ad deeltijdopleiding. Na je afronding van je Ad beschik je over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om jezelf in de bouwwereld met een goede uitgangspositie verder te ontwikkelen in het toepassen en implementeren van 3D-technieken in het bedrijf. Hierbij wordt ook gedacht aan de invloed hiervan op de bedrijfsprocessen. Je verbindt de uitvoering met het ontwerp en de werkvoorbereiding en gebruikt BIM bij de communicatie tussen partijen en bij het oplossen van problemen.

  De inhoud van het programma is afgestemd op functies in de bouw die gerelateerd zijn aan projectuitwerking, contractvoorbereiding en realisatie van bouwkundig werk. Hierbij wordt integraal gebruik gemaakt van 3D-hulpmiddelen. Na afronding van deze opleiding kun je instromen in studiejaar 3 van de bachelor Bouwkunde. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan architectuur, bouwtechniek, wet- en regelgeving en onderzoeksvaardigheden. 

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. Omdat je de eerste twee jaar de Associate degree Integraal Bouwmanagement volgt, vind je de exacte eisen bij de toelatingsvoorwaarden van Integraal Bouwmanagement. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Aan een deel van je opleiding kun je je eigen invulling geven. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  2 dagen les per week
  10 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er allerlei interessante beroepen mee uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en in de aannemerij: het voorbereiden en bouwen van projecten. Daarnaast kan je aan de slag bij de constructeur, de projectontwikkelaar, de bouwfysisch adviseur (warmte, isolatie en duurzaamheid), bij tal van andere adviesbureaus en functies bij woningcorporaties.

  Bekijk hieronder de uitleg van een aantal beroepen:

  Je kunt aan de slag als adviseur op verschillende gebieden. Een adviseur bij een bouwfysisch bureau geeft advies op het gebied van klimaat, akoestiek en duurzaamheid. Bouwfysica wordt wel omschreven als de natuurkunde van de gebouwde omgeving. Het bepaalt onder andere het comfort van het gebouw. Een adviseur in projectontwikkeling geeft advies op het gebied van nieuwbouw en herontwikkeling voor de diverse markten van werken, wonen, recreatie, voorzieningen, infrastructuur en combinaties hiervan. De adviseur vastgoed geeft advies op het gebied van verkoop en het beheer van woningen en gebouwen. Hierbij heb je naast bouwkundig ook commercieel en financieel inzicht nodig. De adviseur woningcorporatie werkt als adviseur in het beheer en onderhoud van woningen die verhuurd worden in de sociale en vrije sector.

  Een bouwkundig ontwerper/tekenaar werkt het schetsontwerp van de architect uit. De schetsen van een architect zijn niet direct bruikbaar om te bouwen. De ontwerper vertaalt schetsen van uiteenlopende projecten (bijvoorbeeld gebouwen, constructies, installaties) in technische tekeningen die wel werkbaar zijn. Van de dikte van de muren, hoogte van de ruimtes, uittekenen van gevels, alles werkt de tekenaar uit. Hij houdt bovendien rekening met bouwvoorschriften, materiaalkeuze en de wensen van de klant. Traditionele hulpmiddelen van een bouwkundig ontwerper zijn de tekentafel en tekenpen; tegenwoordig wordt veel gebruikgemaakt van tekenprogramma's zoals AutoCAD. Een tekenaar heeft veel materiaalkennis, is gedreven maar geconcentreerd, oplossingsgericht en heeft inlevingsvermogen.

  Als constructeur bij een constructiebureau ontwerp je een veilige, betrouwbare en bruikbare draagconstructie (het skelet) voor een gebouw. De constructeur rekent uit of de constructie sterk genoeg is, stabiel blijft en of deze niet te veel doorbuigt. Om tot een goed skelet te komen, zal de constructeur het bouwwerk als het ware moeten uitkleden zodat alleen de dragende delen (kolommen, balken, vloeren en wanden) overblijven. Er zal een keuze in de geschikte materialen gemaakt moeten worden. Bekende materialen zijn beton, staal, hout en metselwerk. Een constructeur heeft een brede kennis van technieken en materialen en de vaardigheid om deze kennis toe te passen. Beroemde constructeurs zijn Alexandre Gustave Eiffel, James Watt en Leonardo da Vinci.

  De projectleider is verantwoordelijk voor alle onderdelen van het project. Je bewaakt zowel het ontwerp als de technische aspecten van het werk dat verricht moet worden. De belangrijkste graadmeters voor de projectleider zijn de planning, financiën, kwaliteit en het personeel. Alles moet binnen de afgesproken tijd opgeleverd zijn, binnen de beraamde kosten en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Om dit te kunnen bereiken moet je een gemotiveerd team van (project)medewerkers kunnen samenstellen. Het beroep zegt het al, je hebt leiderskwaliteiten nodig. Zo heeft een goed projectleider organisatievermogen, is besluitvaardig, communicatief sterk, kan goed overzicht houden maar moet ook vooruit denken.

  Doorstuderen

  Na het behalen van je bachelordiploma kun je ervoor kiezen om door te studeren door bijvoorbeeld de master Architectuur of master Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst te volgen of verder te studeren aan een (technische) universiteit, zoals de TU Delft.

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties