Studiekosten

Aan welke kosten moet je denken?

Collegegeld

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. Hierbij maken we onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

In 2018-2019 bedraagt het wettelijk collegegeld voor een:

  • deeltijdopleiding € 1.700,- of € 850,-*

* Kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld en start je in studiejaar 2018-2019 voor het eerst met een Associate degree of bacheloropleiding, dan wordt het collegegeld in het eerste jaar gehalveerd (in 2018-2019 betaal je dan € 850,- in plaats van € 1.700,- voor een deeltijdopleiding). Bij opleidingen op het gebied van onderwijs gaat het om de eerste twee jaar. Op de website van de Rijksoverheid en in de infographic vind je alle informatie en de voorwaarden. Lees ook de veelgestelde vragen.

Bekijk de tarieven en uitzonderingen of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Instellingscollegegeld

Studenten uit niet-EER landen betalen instellingscollegegeld. Ook studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld.

Bekijk de tarieven en uitzonderingen of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Overige studiekosten

De eerste twee jaar volg je de Associate degree Integraal Bouwmanagement. De overige studiekosten vind je bij de kosten van Integraal Bouwmanagement

Indien je de bijdrage niet kan voldoen, terwijl er sprake is van een activiteit of voorziening die deel uitmaakt van een verplicht onderdeel van de opleiding, wordt je een kosteloos gelijkwaardig alternatief geboden.

Op de hogeschool kun je in de mediatheek beschikken over een leerplek met computer waarop je je verslagen en huiswerk maakt. Het is echter verstandig over een eigen computer te beschikken. Afhankelijk van je eigen keuze moet je rekenen op een bedrag vanaf € 250,-.

Naast de reguliere lesactiviteiten worden er bij de opleiding veel nevenactiviteiten georganiseerd, zoals studiereizen, lidmaatschappen, etc. Deze nevenactiviteiten kunnen kosten met zich meebrengen en zijn ondersteunend aan de studie en niet verplicht. Eventuele kosten maken we tijdig aan je bekend.

Voor de werkgever bestaat de mogelijkheid subsidies te verkrijgen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten tot 55 jaar die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. Als deeltijdstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.