Menu English

Civiele Techniek deeltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

Binnen de Civiele Techniek wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-ontwerptechnieken waarbij het BouwInformatieModel (BIM) centraal staat. BIM is nu een rode draad in de deeltijdopleiding.

In het algemeen richt de Civiele Techniek zich op het bouwen van constructies in de droge en natte infrastructuur, grondverzet, utiliteitsbouw en ondergronds bouwen. Voorbeelden zijn bruggen, sluizen, wegen, aquaducten en bouwkuipen.

Na je deeltijdopleiding beschik je over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om in de bouwwereld met een goede uitgangspositie je verder te ontwikkelen in het toepassen en implementeren van 3D-technieken in het bedrijf waarbij ook gedacht wordt aan de invloed hiervan op de bedrijfsprocessen.

Vaak wordt de deeltijdopleiding gevolgd door mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan, die een uitvoerende functie bekleden en willen doorgroeien naar bijvoorbeeld een leidinggevende, technisch-commerciële, management- of ontwerpfunctie. Hiervoor is een opleiding op hbo-niveau vaak een vereiste. Om te kunnen starten met de opleiding is werkervaring in de beroepspraktijk van de bouw of civiele techniek noodzakelijk.

Het combineren van werk, studie en privéleven is over het algemeen een uitdagende klus. Het vraagt doorzettingsvermogen en je moet goed kunnen plannen. Bij Hogeschool Rotterdam is de deeltijdopleiding Civiele Techniek verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar, die je beide afsluit met een volwaardig diploma:

 1. de deeltijd Associate degree (Ad) Integraal Bouwmanagement (jaar 1 en 2)
 2. de deeltijd bachelor Civiele Techniek (jaar 3 en 4)

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Programma

De deeltijdopleiding Civiele Techniek is verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar, die je beide afsluit met een volwaardig diploma:

 1. de deeltijd Associate degree (Ad) Integraal Bouwmanagement (jaar 1 en 2)
 2. de deeltijd bachelor Civiele Techniek (jaar 3 en 4)

Binnen de civiele techniek wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-ontwerptechnieken waarbij het BouwInformatieModel (BIM) centraal staat. In de eerste twee studiejaren leer jij werken met BIM, om straks met nieuwe en relevante kennis aan de slag te gaan in de bouw! Het is daardoor logisch dat bedrijven in de civiele bouw hebben aangegeven behoefte te hebben aan personeel dat is opgeleid met dit model. Daarom vormt BIM de rode draad in deze Ad deeltijdopleiding.

Na je afronding van je Ad beschik je over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om jezelf in de civiele bouw met een goede uitgangspositie verder te ontwikkelen in het toepassen en implementeren van 3D-technieken in het bedrijf. Hierbij wordt ook gedacht aan de invloed hiervan op de bedrijfsprocessen. Je verbindt de uitvoering met het ontwerp en de werkvoorbereiding en gebruikt BIM bij de communicatie tussen partijen en bij het oplossen van problemen.

De inhoud van het programma is afgestemd op functies in de civiele bouw die gerelateerd zijn aan projectuitwerking, contractvoorbereiding en realisatie van een civiel technisch werk. Hierbij wordt integraal gebruik gemaakt van 3D-hulpmiddelen. Na afronding van deze opleiding kun je instromen in studiejaar 3 van de bachelor Civiele Techniek. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan waterbouw, landaanwinning, wet- en regelgeving, duurzaamheid en onderzoeksvaardigheden. 

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. Omdat je de eerste twee jaar de Associate degree Integraal Bouwmanagement volgt, vind je de exacte eisen bij de toelatingsvoorwaarden van Integraal Bouwmanagement. 

Keuze en begeleiding

Keuze

Aan een deel van je opleiding kun je je eigen invulling geven. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
2 dagen les per week
10 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Beroepsmogelijkheden heeft de civiel ingenieur volop. Enkele voorbeelden zijn: uitvoerder/projectleider bij aannemingsbedrijven in de wegen- en waterbouw of constructeur bij een ingenieursbureau; projectleider bij een staalconstructiebedrijf; ontwerper/adviseur bij een ingenieursbureau op het gebied van waterbouw en watermanagement, infrastructuur en mobiliteit of hoogbouw en functies bij overheden.

Bekijk de uitleg van mogelijke beroepen

Doorstuderen

Het is mogelijk om door te studeren aan de Technische Universiteit. Hiervoor moet je wel eerst een tussenjaar volgen bij de TU.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties