Technische Bedrijfskunde deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wil je als manager in een technische omgeving verder? Dan is kennis van techniek noodzakelijk, maar ook bijscholing op het gebied van bedrijfskunde en kennis van leidinggeven.

Werk je in een technische omgeving? Heb je een leidinggevende functie, maar mis je de papieren? Of wil je doorgroeien? De deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde biedt je de mogelijkheid een volgende stap in je loopbaan te zetten. Je combineert praktijk en theorie, en wordt stapje voor stapje opgeleid tot manager.

Het is jouw taak mensen in de organisatie aan te sturen en te motiveren en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Je bent de aangewezen persoon om oplossingen, die zowel bedrijfskundig als technisch werken, te vinden voor problemen. Bovendien weet je alles over kostprijzen, productlogistiek, markteisen en organisatiekunde. Je wilt de markt voor een product verkennen? De kwaliteit van een productielijn binnen een fabriek verbeteren? Of het logistieke proces efficiënter maken? Technisch bedrijfskundig ingenieurs zijn allrounders en kunnen in alle sectoren van een bedrijf aan het werk: planning, inkoop, productie, verkoop en distributie. Het zijn probleemoplossers die werken op het snijvlak van economie, organisatie en techniek en in staat zijn veranderingen door te voeren. Op bepaalde punten ga je dieper in zonder het overzicht te verliezen.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste volg je algemene vakken over bedrijfskunde, afgewisseld met vakinhoudelijke cursussen. Belangrijk is ook de grote diversiteit aan opdrachten die je uitvoert. In algemene managementtrainingen werk je aan het ontwikkelen van je leidinggevende capaciteiten.

Na het eerste jaar

Het tweede jaar is op dezelfde manier opgebouwd als het eerste jaar. In het laatste jaar volg je een minor. Hiermee specialiseer je je in een bepaalde richting, bijvoorbeeld projectmanagement, strategisch management, financieel management of leiderschap. Ook voer je in dat jaar een afstudeerproject uit, samen met een andere student.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Aan een deel van je opleiding kun je je eigen invulling geven. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Aan goede projectmanagers, programma-managers en projectleiders is veel behoefte in het bedrijfsleven. Goede projectleiders zijn daarom goedbetaalde, zelfstandige regelaars binnen organisaties. Projectleiders zijn resultaatgerichte, stressbestendige, goed gestructureerde, proactieve individuen die goed kunnen onderhandelen en communiceren, gevoel hebben voor de politieke context, goed kunnen inschatten en ook nog eens kunnen omgaan met geld. Bij programma-management gaat het meer om de context en het strategisch doel van een verandering in een bedrijf of omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cultuurveranderingen, reorganisaties en ontwikkeling van gebieden zoals Rotterdam Centraal of woonwijken. Het is onze ambitie de vaardigheden en inzichten bij te brengen, om na de minor succesvol kleine projecten te leiden.

Would you like to develop your management and consultancy skills by working and studying together with students from other countries and from different fields of study? Would you like to learn how to analyse complex business problems, how to find innovative solutions, how to create acceptance and implement changes in companies or organizations? This minor offers you the opportunity to acquire this knowledge and develop these skills. It prepares you for a career as a consultant, change manager or service manager who can create added value for the customer in a global market.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Als technisch bedrijfskundige kun je kiezen uit een rijke verzameling van functies en beroepen zoals bedrijfsleider, productieleider, inkoper, productieplanner, industrieel verkoper, accountmanager, commercieel manager, organisatieadviseur, beleidsmedewerker, projectleider, logistiek manager en kwaliteitsengineer.

Stelt marketingplannen op en zorgt voor de uitvoering van die plannen. Geeft leiding aan een marketingafdeling. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt marketingmedewerkers, vergroot de afzet van een product door marketingplannen op te stellen, geeft commerciële adviezen over nieuwe producten, maakt voorstellen voor reclamecampagnes en let op de behoeften van (mogelijke) afnemers en op de mogelijkheden die de markt biedt.

Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur.

Is eindverantwoordelijk voor de productieafdeling. De productiemanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de afgesproken productiedoelstellingen in termen van planning, resultaat, kwaliteit en kosten. Bovendien draag je als productiemanager zorg voor een effectieve samenwerking tussen de productie, de technische dienst, de kwaliteitsdienst, de technologische dienst en de afdeling planning. Je hebt veelvuldig contact met inkoop, research & development, logistiek, customer service en financiën en onderhoudt contacten met strategische partners. Een goede productiemanager weet verschillende partijen te overtuigen om vernieuwingen door te voeren ten bate van de productie.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.