Logistics Management deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Als logistiek manager organiseer en beheer je de stroom van goederen en diensten in of tussen bedrijven. Met Logistics Management in deeltijd vergroot je je kennis en doorgroeimogelijkheden.

Productie, handel en distributie staan of vallen met het beheersen van goederenstromen. Logistieke kennis is dus hard nodig om activiteiten in een productiebedrijf of dienstverlenende organisatie te faseren en te structureren. Het is de logistiek die de tevredenheid van klanten bepaalt. Kies je voor deze opleiding dan kies je er voor een manager te worden die het hele logistieke proces beheerst en daarbij gebruik weet te maken van de modernste informatietechnologie. Logistics Management (voorheen Logistiek en Economie) van Hogeschool Rotterdam staat middenin de bedrijvigheid van Rotterdam als World Mainport.

Bij deze logistieke opleiding ligt de nadruk niet zozeer op de technische aspecten van logistiek als wel op economie, management, organisatie en communicatie. Als logistiek econoom kun je goed plannen en organiseren, ben je een teamplayer, beschik je over cijfermatig inzicht en analytische vaardigheden.

Let op! Deze opleiding heette voorheen Logistiek en Economie. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Logistics Management deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar van je opleiding wordt theorie afgewisseld met praktijk. Je volgt zowel bedrijfskundige vakken, als vakinhoudelijke cursussen gericht op logistiek. Ook de projecten in de propedeuse zijn afwisselend bedrijfskundig en specifiek logistiek van aard. In de bedrijfsopdrachten ontwikkel je bedrijfskundig inzicht in je eigen bedrijf en verbeter je je managementvaardigheden.

  Na het eerste jaar

  Na de propedeuse worden de problematiek en de daarmee gepaarde uitdagingen in je projecten complexer. Voorbeelden van projecten zijn:

  • Warehousing (tweede jaar). Daarin leer je logistieke prestaties meten én beoordelen aan de hand van strategische doelen.
  • Supply Chain management (derde jaar), waarbij je o.a. een verbetermethodiek zoals Lean Six Sigma leert toepassen, in een internationale setting.

  Naast de projecten zijn er vakinhoudelijke cursussen en keuzevakken.

  De bedrijfsopdrachten voer je uit binnen het bedrijf waar je werkzaam bent. Voor en door deze opdrachten verbeter je dus (ook) bedrijfskundige en logistieke processen op je eigen werk! In een aparte brochure staan deze opdrachten beschreven. De eerste helft van het derde studiejaar is internationaal georiënteerd. De thema’s hebben een internationaal karakter en de voertaal en literatuur zijn Engels. De tweede helft van het derde jaar en de eerste helft van het vierde jaar bestaan uit zogenaamde profileringsruimtes. In deze ruimte kun je voor verschillende specialismes kiezen, zoals Strategie, Inkoopmanagement, Financieel management, Supply Chain Management en Projectmanagement. In de eerste helft van het vierde jaar zet je bovendien je afstudeeronderzoek in de steigers.

  Afstuderen

  Het tweede gedeelte van het vierde studiejaar staat in het teken van het afstuderen. In dezelfde periode maak je ook een bedrijfsopdracht in het kader van je persoonlijke professionele ontwikkeling. Hier werk je in de zogenaamde learning community aan je eigen leertraject. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van coachingstechnieken of het ontwikkelen van effectief onderhandelen. Er zijn tijdens deze afrondende fase wekelijkse contactmomenten om je voortgang zo goed mogelijk te monitoren.

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Aan een deel van je opleiding kun je je eigen invulling geven. Door de profileringsruimtes in het derde en vierde jaar kun je kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkerenAls student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  1 dag les per week
  17 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je getuigschrift van de opleiding Logistics Management gehaald. Welke titel je daarbij mag voeren, is binnenkort bekend. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepsbeeld

  Pieter Duijndam is een oud-student Logistics Management. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan bij het grootste distributiecentrum van Heineken. Hij vertelt in onderstaand filmpje over zijn werkzaamheden en wat er nodig is om een goed logistiek manager te kunnen zijn.

  Beroepen

  Tijdens de opleiding groeien studenten toe naar functies als teamleider of manager planning, logistiek manager, supply chain manager of inkoopmanager.

  Bekijk een aantal beroepen

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.