Menu English

Beroepen

Wat kun je doen na je opleiding?

Tijdens de opleiding groeien studenten toe naar functies als teamleider of manager planning, logistiek manager, supply chain manager of inkoopmanager.

Een overzicht van mogelijke beroepen:

Distributieanalist

Je bent analist met als aandachtsgebied magazijnoperaties. Je kunt in deze rol jouw projectvaardigheden versterken en actuele kennis opbouwen over magazijn hard- en software. In het vele contact met interne en externe collega's, leveranciers, IT-dienstverleners en management kun je je vaardigheden en talent demonstreren.

Hoofd Productieplanning

Het hoofd is de leidinggevende van de afdeling productieplanning. Je ontwikkelt jezelf in deze rol als manager en werkt aan je coachingvaardigheden om van de medewerkers een gemotiveerd team te maken. Je overziet alle onderdelen op het gebied van uitvoering en voert daarin verbeteringen door. Daarnaast heb je veelvuldig contact met andere afdelingen om planningen op elkaar af te stemmen en rapporteert aan de productiemanager.

Hoofd Warehouse operations

Is de leidinggevende over de afdelingen ontvangst- en expeditie, opslag en orderpicking. Je ontwikkelt je coaching- en managementvaardigheden. Krijgt inzicht in het personeelsbeleid van het management, zoals loopbaanontwikkeling van medewerkers en ARBO-beleid. Daarnaast draag je de budgetverantwoordelijkheid voor de eigen afdeling en neem je deel aan het managementoverleg.

Inkoopmanager

Als inkoopmanager geef je leiding aan inkoopmedewerkers op de afdeling Inkoop. Je rapporteert meestal aan de financiële directeur. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van internationale contracten en alle inkopen.

Logistiek Engineer

Als Logistiek Engineer ben je bezig om de hele keten binnen het bedrijf optimaal te laten functioneren. Je analyseert situaties, doet ideeën op, komt met een verbeterplan gebaseerd op jouw bevindingen en zorgt ervoor dat jouw ideeën op papier ook echt werkelijkheid worden. De onderwerpen variëren van voorraad(beheer) tot de inrichting van nieuwe processen. Het werkterrein varieert van productiebedrijven tot distributiebedrijven, maar ook non-profit is een mogelijkheid. Je hebt zowel contact met afdelingen binnen het bedrijf als met externe partijen.

Productiemanager

Is de eindverantwoordelijk voor de productieafdeling. De productiemanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de afgesproken productiedoelstellingen in termen van planning, resultaat, kwaliteit en kosten. Bovendien draag je als productiemanager zorg voor een effectieve samenwerking tussen de productie, de technische dienst, de kwaliteitsdienst, de technologische dienst en de afdeling planning. Je hebt veelvuldig contact met inkoop, research & development, logistiek, customer service en financiën en onderhoudt contacten met strategische partners. Een goede productiemanager weet verschillende partijen te overtuigen om vernieuwingen door te voeren ten bate van de productie.

Productieplanner

De productieplanner gebruikt zijn/haar kennis om tot een perfecte productieplanning te komen. Als planner draag je zorg voor de beschikbaarheid van eindproducten en houdt rekening met de kosten. In de (inter)nationale contacten met inkoop, leveranciers, engineering, fabrieken en klanten kun jij je communicatieve vaardigheden, onderhandelingscapaciteiten en veelzijdigheid demonstreren.

Supply Chain Coördinator

De Supply Chain Manager is verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van productassortimenten van het bedrijf. De coördinator overlegt met Marketing, Sales, Productie en Distributie over de voorraadplanning, verkooptargets, productie en transportplannen. Je maakt ook deel uit van projectteams die verbeteringen moeten opleveren van de systemen voor logistiek en verkoop. Je bent een goede onderhandelaar en maakt duidelijke afspraken met business partners om de transportketen goed te laten verlopen. Een overstap naar de leveranciers-, klantzijde van de logistieke keten komt regelmatig voor in deze sector. Dit is niet zo gek, je hebt namelijk intensief contact met jouw klanten én hebt kennis van hun producten in de bekende keten. Ze kunnen jouw expertise dus goed gebruiken om zo efficiënt mogelijk haar producten te distribueren. Een dergelijke overstap gebeurt meestal na een aantal jaar werkervaring op te hebben opgedaan.

Supply Chain Planner

Heeft vooral een uitvoerende taak en rapporteert aan de Supply Chain Coördinator. De planner is verantwoordelijk voor het plannen en afgeven van inkoopopdrachten aan de verschillende fabrieken en leveranciers. Je houdt de orders nauwlettend in de gaten voor de klant tot en met aflevering en ontvangst. Een goede planner heeft een sterk coördinatievermogen, moet prioriteiten stellen en moet duidelijk kunnen instrueren en communiceren met collega's en leveranciers, soms ook in het Engels of Duits. Daarnaast wordt van je verwacht dat je initiatieven toont en uitwerkt om tot verbetering van de operaties te komen. Deze functie is een startfunctie. De opzet is dat je jouw talenten en ambities toont om binnen een paar jaar door te groeien naar de functie van supply chain coördinator.

Warehouse manager

Als warehouse manager ben je verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering van alle fysieke operaties op de werkvloer, binnen het budget en opgestelde overeenkomsten. Samen met een team dat vaak bestaat uit supervisors, assistant supervisors en magazijnmedewerkers, draag je zorg voor de dagproductie en alle activiteiten in het magazijn. Je streeft naar optimale afstemming tussen de vragen van de klanten en het aanbod in het magazijn. Kwaliteit is daarbij de sleutel tot succes.