Menu English

Studiekosten

Aan welke kosten moet je denken?

Collegegeld

Als je in het hoger onderwijs studeert, betaal je ieder jaar collegegeld. Hierbij maken we onderscheid tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Als je nog niet eerder een diploma in het hoger onderwijs hebt behaald, betaal je meestal wettelijk collegegeld. 

In 2024-2025 bedraagt het wettelijk collegegeld voor een:

  • deeltijdopleiding € 2.084,- 

Bekijk alle voorwaarden en tarieven of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Studenten uit niet-EER landen betalen instellingscollegegeld. Ook studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld.

Bekijk de regels en tarieven of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Overige studiekosten

De eerste twee jaar volg de Associate degree Logistiek Management. De overige studiekosten vind je bij de kosten van de Associate degree. 

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten t/m 56 jaar die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. Als deeltijdstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.