Menu English

MVO: Een 'groene'aanwinst voor Leen Menken?

Leen Menken

Onderzoek naar MVO en de manier hoe dit geïmplementeerd kan worden binnen Leen Menken zodat zij o.a. de 'Lean & Green award' kunnen behalen.

Vraagstelling

Het is niet duidelijk wat MVO voor Leen Menken kan betekenen en de wijze waarop dit binnen de bedrijfsvoering geïmplementeerd dient te worden waardoor Leen Menken de Lean & Green certificering kan verkrijgen.

Aanpak

Om een compleet beeld te scheppen over MVO zijn de voordelen, motieven en de huidige trends onderzocht. Om een concrete invulling te geven aan MVO is er gebruik gemaakt van het Triple-P model. Dit model behandeld de aspecten people, planet en profit. De huidige situatie is in kaart gebracht door middel van fieldresearch, interviews en door het totale energieverbruik in kaart te brengen. Dit laatste vormt de nulmeting voor het Lean & Green plan van aanpak. Vervolgens is er onderzocht welke manieren er zijn om energie te besparen en MVO binnen Leen Menken tot een hoger niveau te brengen.

Resultaat

Om de Lean & Green award te kunnen behalen en dus minimaal 20% CO2 ten opzichte van het nuljaar te reduceren dient ten eerste de huidige verlichting vervangen te worden door led verlichting in combinatie met bewegingssensors. Daarnaast zal de koelinstallatie vernieuwd worden door een energiezuinige installatie. Door deze 2 aanpassingen zal er een CO2 reductie van 35% plaatsvinden. Daarnaast zijn op alle drie segmenten van het Triple-P aanbevelingen gedaan om MVO tot een hoger niveau te brengen. De implementatie hiervan kan gedaan worden met behulp van het 8-stappen model van Kotter.

Duurzaam

  Dit project is duurzaam.

Opleiding(en)

  • Logistics Engineering

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Dennis Eichelsheim

Downloads