Menu
  English

  Logistiek Management deeltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

  • Taal

   Nederlands

  Ben jij graag bezig met het oplossen van logistieke knelpunten en vraagstukken en ben je klaar voor een volgende stap?

  Deze tweejarige deeltijd Associate degree-opleiding Logistiek Management stoomt je klaar voor jouw volgende stap binnen de logistieke sector. Na twee jaar ben je vaardig in het managen van logistieke processen. Je kunt deze processen aansturen, knelpunten signaleren vanuit een breed perspectief en problemen analyseren. Je leert logistieke verbetervoorstellen te formuleren op basis van analyse (kwantitatief en kwalitatief), waarbij je rekening houdt met het bedrijfsbeleid en de belangen van stakeholders.

  De Ad Logistiek Management leidt op voor zowel de ‘natte’ als de ‘droge’ logistiek. De 'natte’ variant richt zich geheel op de internationale havensector in Rotterdam. Wat betreft de ‘droge’ sector richt de opleiding zich ook op de logistieke processen bij bedrijven in de e-commerce zoals bol.com, coolblue.nl en ah.nl, en op bedrijven die logistiek nodig hebben bij hun kernactiviteiten, zoals ziekenhuizen, groente- en fruitveilingen en bouwbedrijven.

  "Overzicht houden en dingen gedaan krijgen."

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
  Laatste wijziging op 08-11-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde deze studie (4 opleidingen)

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Praktijkervaring opdoen staat bij onze Associate degree-opleidingen centraal. Bij de Ad Logistiek Management gaan we iedere periode aan de slag met een thema uit de logistiek: warehousing, transport, productie en inkoop. Hierdoor leer je alle aspecten van logistieke processen en de invloed die deze thema's op elkaar hebben kennen.

  Bij ieder thema voer je praktijkopdrachten uit voor jouw eigen werkgever, of die van één van jouw klasgenoten. Daarnaast volg je ook kennisvakken gekoppeld aan het betreffende thema, die zorgen voor een goede basis voor het oplossen van de praktijkvraagstukken. Ook richt je je op het aanscherpen van jouw professionele vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie.

  Het tweede jaar

  Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de onderwijseenheden uit het eerste jaar. Omdat je in dit jaar een afstudeerstage loopt en de praktijkopdrachten groter van omvang zijn, zal praktijk in het tweede jaar een nog grotere rol spelen ten opzichte van jaar één. Thema's die in het tweede jaar aan bod komen zijn markt/verkoop en verbeteren.

  Je afstudeeropdracht bestaat uit het doorlopen van een DMAIC proces (Define | Measure | Analyze | Improve | Control) voor een verbetertraject bij jouw eigen werkgever.

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden

  Vakken

  Een indicatie van de thema's en vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  1 dag les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Na het behalen van het Ad Logistiek Management-diploma kun je functies vervullen binnen het brede palet aan bedrijven en branches die logistiek in hun uitvoering hebben, zoals transporteurs, distributeurs, warehouses (opslag) en havenbedrijven zoals containeroverslagbedrijven. De Ad Logistiek Management leidt op voor zowel de ‘natte’ als de ‘droge’ logistiek. De ‘natte’ variant richt zich geheel op de internationale havensector in Rotterdam. Wat betreft de ‘droge’ sector richt de opleiding zich ook op de logistieke processen bij bedrijven in de e-commerce zoals bol.com, coolblue.nl en ah.nl, en op bedrijven die logistiek nodig hebben bij hun kernactiviteiten, zoals ziekenhuizen, groente- en fruitveilingen en bouwbedrijven. 

  Functies die je na afronding van de Ad Logistiek Management kunt vervullen zijn bijvoorbeeld:

  • Logistiek coördinator
  • Teamleider logistiek/Supervisor logistiek
  • Logistiek planner
  • Medewerker customer service
  • Logistiek adviseur
  • Assistent logistiek manager

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties