Menu
  English

  Beton storten in een vorstperiode

  Hogeschool Rotterdam

  Onderzoek naar de maatregelen die noodzakelijk zijn om storten in een vorstperiode mogelijk te maken.

  Vraagstelling

  In de winterperiode is het mogelijk dat er gewerkt wordt in een periode van vorst. In de opgestelde projectplanningen wordt rekening gehouden met enkele dagen waarin er niet gewerkt kan worden. Maar wanneer en hoeveel dagen exact, is vooraf niet te voorspellen. Als wordt onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn om storten in een vorstperiode mogelijk te maken, kan de afweging gemaakt worden of storten in een vorstperiode verstandig is.

  Aanpak

  Het was van belang om uit te zoeken waarop de maatregelen zijn gebaseerd. Vervolgens zijn de maatregelen onderverdeeld onder de verschillende partijen. Uitkomend op de volgende maatregelen voor de stortende partij: - Afdekken, isoleren, een verwarmde omhulling plaatsen om het te storten object. Om storten in een vorstperiode mogelijk te maken, kunnen er ook aanpassingen in de betonsamenstelling worden gedaan, zoals: - Verwarmen van de betonspecie, verlagen van de watercementfactor, een ander type cement toepassen, hydratiewarmte van de betonsamenstelling gebruiken, versnelde betonverharding.

  Resultaat

  In dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, om beton te storten in een vorstperiode. Uit onderzoek is gebleken dat het storten van beton bijna bij elke temperatuur mogelijk is. Echter dienen er maatregelen uitgevoerd te worden om dit te kunnen realiseren. De mate van vorst heeft invloed op de te treffen maatregelen. Op basis van de gemiddelde temperatuur en de minimumtemperatuur worden er weerfases opgesteld. De onderverdeling van weerfases is van 0 tot 6. De maatregelen zijn gebaseerd op deze weerfases.

  Opleiding(en)

  • Bouwkunde

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  R. Breedveld