Ga direct naar de content

Hanneke Torij MSc

Lector Verloskunde en Geboortezorg

In 2013 werd Hanneke Torij Nederlands eerste lector Verloskunde en Geboortezorg. Zij was in 2006 grondlegger van het Kennis- en Onderzoekscentrum van de Verloskunde Academie Rotterdam. Het onderzoeksprogramma dat vanuit dit centrum is opgezet, werd in 2011 voortgezet in een Academische Werkplaats waaraan zij nu als lector verbonden is.

Over Hanneke Torij

Hanneke Torij is verloskundige en haalde haar master Verloskunde aan Glasgow Caledonian University. Zij was in 2006 oprichter van het Kennis- en Onderzoekscentrum van de Verloskunde Academie Rotterdam. Verder was ze was projectleider 'zwangerschapsfase' van het Rotterdamse programma Klaar voor een Kind en projectleider van een samenwerking rond vroege zwangerschapszorg met University of East London. Sinds 2013 is ze projectleider van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. Ze doet promotieonderzoek naar ontwikkelingen in het verloskundige beroep en de betekenis daarvan voor het werkveld en het onderwijs.

*De Verloskunde Academie Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC voor verloskundig onderwijs en onderzoek en omvat: de bacheloropleiding verloskunde, de master physician assistent gericht op klinische verloskunde, bovengenoemde Academische Werkplaats en een bij- en nascholingsprogramma.

Lectoraat Verloskunde en Geboortezorg

"De babysterfte is in Rotterdam hoger dan in andere delen van Nederland."

De twee belangrijkste opdrachten voor Hanneke Torij zijn het verankeren van een kennisinfrastructuur voor geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland en het verder uitwerken van het onderzoeksprogramma ter verbetering van de geboortezorg. Verbetering van ketenzorg, specifiek kijkend naar achterstandsproblematiek en naar ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg staan hierbij centraal. In Zuidwest Nederland heeft zij met subsidie van ZonMw een regionaal consortium voor geboortezorg opgericht, waarin 36 organisaties uit onderwijs, onderzoek en praktijk hun krachten bundelen. Dit moet enerzijds leiden tot betere zorg voor kwetsbare zwangeren en anderzijds tot ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg zelf.

In vergelijking met andere delen van Nederland komen babysterfte en andere ongunstige uitkomsten als vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht in Rotterdam vaker voor. Onderzoek naar kwetsbare zwangerschappen, gericht op betere zorg, is dan ook een belangrijke speerpunt.

Samenwerking

Erasmus MC en nagenoeg alle bij de geboortezorg betrokken partijen in Zuidwest Nederland. Zie www.regionaalconsortium.nl

Onderwijs

Hanneke Torij geeft les aan de opleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam en is lid van de curriculumraad en de beroepenveldcommissie van deze opleiding. Daarnaast is ze verbonden aan de minor+ Beyond Borders en de minor Echografie. Zij begeleidt Honours- en bachelorstudenten tijdens de opleiding en het afstuderen en werkt daarin samen met de bacheloropleiding Verloskunde en de master Physician Assistent (Klinisch Verloskundige) van Hogeschool Rotterdam en met Erasmus MC. Met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie is zij 'Nieuw in 010' gestart, gericht op ondersteuning van kwetsbare zwangeren aan huis door studenten Verloskunde en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Minors

Hanneke Torij is betrokken bij de volgende minors:

Openbare les

Een goed begin is het halve werk; Verloskunde in de kern van preventie

In de media

Publicatie(s)

Van Hanneke Torij MSc

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.