Menu English

Consortium perinatale sterfte in Nederland

Onderzoek naar perinatale sterfte in Nederland in multidisciplinair verband

Het sterfteconsortium doet onderzoek naar sterfte rondom de geboorte in Nederland. Het recent uitgekomen Euro-Peristat rapport laat zien dat de perinatale sterfte in Nederland sinds 2004 een aanzienlijke daling heeft doorgemaakt. Sinds 2015 echter lijkt deze daling te stagneren, het is onduidelijk waarom of waardoor. Ook laat het rapport zien dat in andere Europese landen de daling doorgezet is. Reden om nauwgezet onderzoek te doen naar het hoe en waarom van de stagnatie in Nederland.

Het onderzoek naar perinatale sterfte vindt plaats onder de hoed van Perined, de organisatie waar 96% van alle zwangerschappen en baringen in Nederland worden geregistreerd. Vanuit Hogeschool Rotterdam wordt door het lectoraat Audit en Registratie actief bijgedragen aan dit onderzoek.

Over het project

Projectbeschrijving

Kenniscentrum Zorginnovatie doet onderzoek naar de oorzaken van perinatale sterfte. Perinatale sterfte is het overlijden van een baby in de baarmoeder of in de eerste 28 dagen na de geboorte. Deze sterfte is niet alleen zeer ingrijpend voor ouders maar ook voor zorgverleners. Binnen het sterfteconsortium worden onderzoeksvragen gegenereerd en onderzoek gestart dat de sterfte kan verklaren, met als stip aan de horizon een verdere verlaging van de perinatale sterfte in Nederland.

Maar het kan ook zijn dat de perinatale sterfte in Nederland nu op een promillage zit dat passend is bij de Nederlandse geboortezorg. Ook dat kan een uitkomst van het onderzoek zijn. Belangrijk is dat in multidisciplinair verband de perinatale sterfte in Nederland geduid kan worden om van daaruit lessen te trekken voor de dagelijkse praktijk. Dit kan door onderzoek op universitair niveau (promotie onderzoek) maar ook op hoger beroepsniveau door middel van praktijkgericht onderzoek (bachelor en masterniveau) zoals hogescholen doen.

Hogeschool Rotterdam draagt bij aan het onderzoek vanuit het lectoraat Audit en Registratie, in het bijzonder in de perinatale zorg. Dit lectoraat is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en Perined. Maar ook het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg en mogelijk andere lectoraten dragen bij aan onderzoek naar perinatale sterfte. Studenten van diverse opleidingen gaan, in overleg met het sterfte consortium, aan de slag met onderzoeksvragen of delen van onderzoeksvragen. Zij betrekken hierbij de beroepspraktijk en waar mogelijk ouders die getroffen zijn door een perinatale sterfte. Hun stem en bijdrage is even waardevol als die van zorgverleners en onderzoekers.

Verbinding met het onderwijs

Tijdens het project worden studenten van de bachelor opleiding Verloskunde en de master Physician Assistant opleiding actief uitgenodigd onderzoek te doen naar perinatale sterfte. Zij kunnen dit doen tijdens stages in de eerste en tweede lijn, maar ook als afstudeeronderzoek in een masterthesetraject. Begeleiding vindt plaats door lectoren en docenten met een relevante opleiding binnen de geboortezorg. 

Het is belangrijk om uit het onderzoek lessen te trekken voor de dagelijkse praktijk. Deze lessen worden dan geïntegreerd in het onderwijs aan toekomstige verloskundigen, artsen en andere professionals in de geboorte- en publieke gezondheidszorg.

(Beoogde) resultaten

Beoogd resultaat is inzicht in de perinatale sterfte in Nederland en welke lessen getrokken kunnen worden uit dit inzicht voor de dagelijkse praktijk.

Dit zal worden ontsloten in de vorm van:

  • Wetenschappelijke publicaties
  • Mastertheses
  • Bachelortheses
  • Publieke informatie (infographics, teksten op relevante websites)

Samenwerkingen

Het sterfteconsortium is primair opgericht door de hoogleraren prof. dr. Jan Jaap Erwich (UMCG Groningen) en prof.dr. Thomas van den Akker (LUMC, Leiden) in samenwerking met lector dr. Ageeth Rosman (Hogeschool Rotterdam en Perined). Inmiddels is er een kerngroep gevormd met daarin vertegenwoordigers van universitaire en perifere ziekenhuis, verloskundige praktijken en onderzoeksgroepen. Daarmee is een multidisciplinaire kerngroep ontstaan die verantwoordelijk is voor een zo breed mogelijke insteek voor onderzoek naar perinatale sterfte in Nederland.

Financiering

Op dit moment is er nog geen structurele financiering voor onderzoek naar perinatale sterfte in Nederland. Mogelijk biedt het verschijnen van het Euro-Peristat rapport aanknopingspunten om financierders te prikkelen om te investeren in onderzoek naar perinatale sterfte. 

ProjectfeitenLooptijd

2022 - doorlopend


Financiering

Geen


Lectoraat

Lectoraat Audit en Registratie
­čŹ¬

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen