Ga direct naar de content

Dr. Karin Neijenhuis

Lector Zorg voor Communicatie

Sinds 2003 is Karin Neijenhuis werkzaam als docent bij Hogeschool Rotterdam (opleiding Logopedie) en sinds 2012 verricht ze als hoofddocent Evidence-Based Care onderzoek naar evidence-based practice in de gezondheidszorg, in het bijzonder de logopedie. In 2016 werd zij benoemd tot lector Zorg voor Communicatie.

Over Karin Neijenhuis

Karin Neijenhuis deed veel praktijkervaring op bij de diagnostiek van spraak-taal- en gehoorproblemen op diverse audiologische centra. 

Samen met collega’s van Kenniscentrum Zorginnovatie heeft ze het boek ‘Zorgbasics; praktijkgericht onderzoek’ geschreven; een praktisch handboek voor studenten, docenten en professionals die praktijkgericht onderzoek in de gezondsheidszorg verrichten.

Op landelijk niveau is Karin betrokken geweest bij het opstellen van een adviesrapport over eisen aan het afstuderen in het hbo en de rol van onderzoeksvaardigheden hierin (Beoordelen is mensenwerk, Vereniging Hogescholen, 2014.

Lectoraat Zorg voor Communicatie

Karin leidt onderzoek op het gebied van auditieve verwerkingsproblemen (problemen in het horen en verstaan in complexe luistersituaties). Ter ontwikkeling van eenduidigheid in de diagnostiek wordt een 'Dutch Position Statement' ontwikkeld ten behoeve van de Nederlandse Audiologische Centra, verenigd in de FENAC. Bovendien is ze betrokken bij de ontwikkeling van diagnostische instrumenten op dit gebied, waaronder de vertaling van een nieuwe app. 

Neijenhuis zal in nauwe samenwerking met de opleiding Logopedie de volgende onderzoeksthema’s van de kennisagenda verstevigen:

  1. Taal & Gehoor
  2. Meertaligheid
  3. Evidence-based logopedie
  4. De logopedist als coach.

Ze verbindt deze thema’s door enerzijds inhoudelijke kennis te ontwikkelen (thema 1 en 2) en anderzijds, bij het implementeren van nieuwe kennis, ondersteuning te bieden aan de professionals zelf (thema 3 en 4).

Onderwijs

Karin Neijenhuis is betrokken bij de volgende minors:

In de media

Publicatie(s)

Van Dr. Karin Neijenhuis

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.