Menu English

Communicatie Optimalisatie door Patient Ervaringen (COPE)

Een goed gesprek op jouw manier

Personen met spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen ervaren beperkingen in hun communicatieve participatie. De logopedist heeft als doel deze problemen te verminderen en maakt hiervoor gebruik van uiteenlopende diagnostiek en behandeling. Er ontbreekt echter een bruikbaar instrument om het construct communicatieve participatie te evalueren. Tegelijkertijd ontbreekt er een methode om de logopedische behandeling in te richten rondom communicatieve participatie doelen van de cliënt.

Over het project

Introductie

In het kader van persoonsgerichte en waardegedreven zorg, waarbij de keuze en autonomie van de cliënt centraal staat, is er noodzaak voor dergelijke instrumenten en methodes (Baylor et al., 2020).

In het landelijke project COPE richten we ons op het meten van communicatieve participatie en het ontwikkelen van bruikbare tools voor het stellen van doelen gericht op communicatieve participatie. Hiervoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Het ontwikkelen van een communicatieve participatie item bank om communicatieve participatie van kinderen en adolescenten toegankelijk te meten.
 2. Het ontwikkelen een doelstellingmethode als middel om samen participatiegerichte doelen voor de cliënt op te stellen.

 

Projectbeschrijving

Dit landelijke project wordt gefinancierd door ZonMw (Programma Paramedische Zorg) en is ontstaan vanuit de Kennisagenda Logopedie. Er is een uitgebreid consortium samengesteld van onderzoekers, logopedisten en ervaringsdeskundigen.

Aanpak COPE 1: Ontwikkelen van een item bank (PROM) (promovendus: Eline Alons)
Bij de ontwikkeling van de vragenlijst, gericht op het meten van communicatieve participatie, zullen verschillende onderzoeksmethodieken met elkaar gecombineerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de COSMIN-methodiek, kwalitatieve onderzoeksmethoden, gecombineerd met literatuuronderzoek en praktijkgericht onderzoek bij logopedisten en (hun) clienten.

Van de vragenlijst zal een Computer Adaptieve Test gemaakt worden, waarbij in slechts enkele vragen gemeten kan worden in hoeverre iemand beperkt wordt in communicatieve participatie.

Aanpak COPE 2: Het ontwikkelen van een doelstellingsmethode (promovendus: Laurien Brauner)
In het ontwikkelproces van de doelstellingsmethodiek wordt gebruik gemaakt van user-centered design. Hierbij staan de eindgebruikers, cliënten en logopedisten, centraal. In de eerste fase wordt middels observaties en interviews in kaart gebracht hoe het doelen stellen in de praktijk nu verloopt. Verder brengen we de wensen, ideeën en knelpunten in kaart op het gebied van samen opstellen van participatiegerichte doelen. Samen met bestaande literatuur en methodes vormt dit een conceptueel model. Dit wordt het vertrekpunt voor de tweede fase van het onderzoek. In de tweede fase wordt middels co-design en stappen van interventie ontwikkeling een prototype van een doelstellingsmethodiek ontworpen. Deze wordt getest in de praktijk, waarbij ook gezocht wordt naar aanknopingspunten voor brede implementatie.

Voor beide deelprojecten staat het communicatievriendelijk maken van methodieken en tools voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn centraal. Producten zijn communicatievriendelijk als ze zijn aangepast aan de communicatieve mogelijkheden van de cliënt en de cliënt in staat stellen zonder veel moeite of tijd de inhoud te begrijpen en hier betrouwbaar en valide naar te handelen.

 

Verbinding met het onderwijs

Alle landelijke logopedie opleidingen zijn betrokken bij dit project via het LOOL. Studenten zullen via opdrachten betrokken worden in de gegevensverzameling bij logopedisten en hun cliënten.

(Beoogde) resultaten

Het verloop van het project is te volgen via Instagram (@logopedie.promovendi) en tussentijdse nieuwsbrieven. Inmiddels zijn er twee nieuwsbrieven verschenen.

Samenwerkingen

Onderzoeksteam:

 • Eline Alons, Hogeschool Utrecht
 • Laurien Brauner, Hogeschool Utrecht
 • Prof.dr. Ellen Gerrits, Hogeschool Utrecht/ Universiteit Utrecht
 • Dr. Lizet van Ewijk, Hogeschool Utrecht
 • Dr. Karin Neijenhuis, Hogeschool Rotterdam
 • Dr. Margreet Luinge, Hanzehogeschool Groningen
 • Dr. Ruth Dalemans, Zuyd Hogeschool
 • Prof. Dr. Caroline Terwee, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof.dr. Philip van der Wees, Radboud UMC

Zie hier voor de deelnemende organisaties.

ProjectfeitenLooptijd

2022 -  2024


Financiering

ZonMw, programma Paramedische ZorgLectoraat

Lectoraat Zorg voor Communicatie

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen