Menu Zoeken English

Eindrapportage CityLab010 project: met taal vooraan: taalverrijking op de VVE

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
C.A.M. Neijenhuis | Rapport | Publicatiedatum: 21 november 2018
Als je met taal vooraan wil staan, moet je vroeg beginnen. In dit CityLab project is een eerste versie ontwikkeld en geëvalueerd van de training ‘Met Taal Vooraan’. Deze training stelt pedagogisch medewerkers in staat om de taal van kinderen in de voorschoolse leeftijd op optimale wijze te stimuleren. Zij leerden interactiebevorderende en taaluitbreidende strategieën in te zetten om communicatieve redzaamheid van hun leerlingen te bevorderen. Ze werden hierin gecoacht door een logopedist. Het huidige project is in september 2017 gestart met een 1-jarige subsidie van CityLab010. Hierbij werken de logopedisten van ZOLORO (Zorggroep Logopedie Rotterdam, vertegenwoordigd door logopedist Gaby vd Venne) samen met Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie (lector Zorg voor Communicatie Karin Neijenhuis en docent-onderzoeker Annelies Halm). Er hebben diverse studenten van de opleiding logopedie en één student Social Work meegewerkt aan delen van het project. Doel van het project was om een training te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij logopedisten middels coaching bijdragen aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers (PM’ers) op het gebied van taalstimuleringsstrategieën. Door taalstimulering te integreren in de dagelijkse bezigheden kunnen PM’ers hun leerlingen optimale mogelijkheden bieden om hun taalvaardigheden te vergroten. De opbrengsten van de training zijn geïnventariseerd middels praktijkgericht onderzoek.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen