Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Con-tAct, communicatietraining
Publicatiedatum: 01 januari 2017

Het ontwikkelen en implementeren van Con-tAct, een communicatietraining voor zorgprofessionals, met het doel de communicatie met personen met afasie te verbeteren.

Toon:

Introductie

Dit project komt voort uit de logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’. In de richtlijn wordt aanbevolen dat logopedisten die werken in instellingen waar personen met afasie verblijven, de communicatieve vaardigheden van hun collega-zorgprofessionals (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, artsen, verpleegkundigen) trainen.  

Afasie

Afasie is één van de mogelijke gevolgen van hersenletsel. Het is een taalstoornis, die gevolgen kan hebben voor het communicatieve vermogen van een persoon. Een gesprek met iemand die afasie heeft, verloopt vaak moeizaam. De kwaliteit van een gesprek wordt bepaald door beide deelnemers aan het gesprek.

Aanleiding

Communicatie is een essentieel onderdeel van het zorgproces. Personen met afasie ervaren dat in de zorginstellingen waar zij verblijven, de communicatie met de zorgprofessionals vaak moeizaam verloopt. Uit onderzoek blijkt dat trainingen die zich richten op het verbeteren van de communicatievaardigheden van gesprekspartners van personen met afasie, effect hebben: gesprekken tussen personen met afasie en getrainde gesprekspartners verlopen beter dan gesprekken met ongetrainde gesprekspartners. In dit project is een communicatietraining voor zorgprofessionals ontwikkeld die kan bijdragen aan de verbetering van de communicatie met mensen met afasie. De training is bruikbaar in Nederlandse zorgorganisaties. 

Onderzoek

In dit project is Training Con-tAct ontwikkeld, een communicatietraining waarin zorgprofessionals getraind worden om zo goed mogelijk te communiceren met mensen met afasie. Daarnaast is Cursus Con-tAct ontwikkeld, een nascholingscursus voor logopedisten waarin zij leren om Training Con-tAct in hun eigen zorginstelling aan te bieden.

Het effect van Training Con-tAct zal worden onderzocht door de training aan te bieden in een aantal zorginstellingen, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleeghuis. In elke instelling wordt een team van zorgprofessionals getraind in hoe te communiceren met iemand met afasie. Er zal, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden  onderzocht wat het effect van de training is op de communicatie tussen zorgprofessionals en personen met afasie en op de communicatieve toegankelijkheid van de instellingen.

In maart 2018 is Training Con-tAct uitgevoerd in Rijndam Revalidatie Rotterdam. Er wordt onderzocht wat het effect is van de training, zowel aan de hand van vragenlijsten die worden afgenomen bij deelnemende zorgprofessionals als bij mensen met afasie, video-opnames van gesprekken met mensen met afasie en focusgroepen met zorgprofessionals en met mensen met afasie. 

Verbinding met het onderwijs

Training Con-tAct en Cursus Con-tAct zullen zullen worden geïmplementeerd in het curriculum van de opleiding Logopedie van Hogeschool Rotterdam. Aangezien de training zich richt op communicatievaardigheden van álle zorgprofessionals, is deze zeer geschikt voor de curricula van meerdere opleidingen van het Instituut voor de Gezonheidszorg (IVG).

Studenten logopedie voeren tijdens afstudeerprojecten deelonderzoek uit ten behoeve van de effectstudie. Ook bij het trainen van studenten van opleiding fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde enz. zullen studenten logopedie worden betrokken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.