Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Con-tAct, communicatietraining
Publicatiedatum: 01 januari 2017

Het ontwikkelen en implementeren van Con-tAct, een communicatietraining voor zorgprofessionals, met het doel de communicatie met personen met afasie te verbeteren.

Toon:

Introductie

Dit project komt voort uit de logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’. In de richtlijn wordt een interventie aanbevolen voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals in instellingen waar personen met afasie verblijven.

Afasie

Afasie is één van de mogelijke gevolgen van hersenletsel. Het is een taalstoornis, die gevolgen kan hebben voor het communicatieve vermogen van een persoon. Een gesprek met iemand die afasie heeft, verloopt vaak moeizaam. De kwaliteit van een gesprek wordt bepaald door beide deelnemers aan het gesprek.

Aanleiding

Communicatie is een essentieel onderdeel van het zorgproces. Personen met afasie ervaren dat in de zorginstellingen waar zij verblijven, de communicatie met de zorgprofessionals vaak moeizaam verloopt. Uit onderzoek blijkt dat trainingen die zich richten op het verbeteren van de communicatievaardigheden van gesprekspartners van personen met afasie, effect hebben: gesprekken tussen personen met afasie en getrainde gesprekspartners verliepen beter dan gesprekken met ongetrainde gesprekspartners. In dit project wordt een training ontwikkeld die bruikbaar is in Nederlandse zorgorganisaties. 

Onderzoek

In dit project wordt Training Con-tAct ontwikkeld, een communicatietraining waarin zorgprofessionals getraind worden om zo goed mogelijk te communiceren met mensen met afasie. Daarnaast wordt Cursus Con-tAct ontwikkeld, een cursus voor logopedisten waarin zij leren om Training Con-tAct in hun eigen zorginstelling aan te bieden.

Training Con-tAct zal worden geïmplementeerd in een aantal zorginstellingen, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleeghuis. In elke instelling wordt een team van zorgprofessionals getraind in hoe te communiceren met iemand met afasie. Er wordt onderzocht wat het effect van de training is op de communicatie tussen zorgprofessionals en personen met afasie en er wordt getoetst op de communicatieve toegankelijkheid van de instellingen.

Verbinding met het onderwijs

De uitkomsten van het onderzoek en de training Con-tAct worden gebruikt in het curriculum van de opleiding Logopedie van Hogeschool Rotterdam. In afstudeerprojecten kunnen studenten Logopedie deelonderzoek uitvoeren. 

Con-tAct richt zich op de communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals. Zodra Con-tAct is ontwikkeld, kan deze worden aangeboden aan andere opleidingen van IvG.  

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.