Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Con-tAct, communicatietraining
Publicatiedatum: 01 januari 2017

Het ontwikkelen en implementeren van Con-tAct, een communicatietraining voor zorgprofessionals, met het doel de communicatie met personen met afasie te verbeteren.

Toon:

Beoogde resultaten
  • In fase één van het project is, in samenwerking met Judith Oostveen, logopedist in Radboudumc in Nijmegen en met Nicole Jünger, logopedist in OLVG Amsterdam, Training Con-tAct (Oostveen, Berns & Jünger, 2018; handleiding in ontwikkeling) en Cursus Con-tAct (Berns, Oostveen & Jünger, 2018; handleiding in ontwikkeling) ontwikkeld.
  • Er zijn, in samenwerking met Clarinda Otterspeer van Afasiecentrum Rotterdam e.o., mensen met afasie betrokken bij het maken van instructiefilms ten behoeve van de training. De ontwikkeling van de films is gesubsidieerd door Stichting Afasie Nederland.
  • Er zijn enkele personen met afasie getraind om als ervaringsdeskundige mee te werken aan zowel Training als Cursus Con-tAct.
  • In fase twee zijn Training en Cursus Con-tAct in Rijndam Revalidatiecentrum uitgevoerd. Er vindt een pilot-onderzoek plaats naar het effect van de training die in Rijndam is uitgevoerd.
  • Cursus Con-tAct wordt via nascholingsaanbod (via AfasieNet) aangeboden aan logopedisten.
  • In fase drie zal Training Con-tAct in drie zorginstellingen worden uitgevoerd en wordt onderzocht wat het effect is op de communicatie tussen zorgprofessionals en personen met afasie.

Publicaties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.