Menu English

VerstaaNT2

Samen werken aan een betere verstaanbaarheid van mensen die Nederlands als tweede taal leren

Uitspraak is één van de moeilijkste aspecten van het leren van een nieuwe taal op volwassen leeftijd. Mensen die het Nederlands als tweede taal leren (NT2-leerders) geven aan dat de uitspraak van het Nederlands, en hun (on)verstaan-baarheid, een groot struikelblok is in het dagelijks leven. Het belemmert hen in participatie in de Nederlandse maatschappij. Er is nauwelijks aandacht voor uitspraak in bestaande taallessen. Aanbod van enkel Nederlandse woorden en grammatica is echter ontoereikend. NT2-docenten herkennen dit knelpunt: zij zien het belang van uitspraak en verstaanbaarheid, maar geven aan kennis en vaardigheden te missen om dit te kunnen doceren. Hetzelfde geldt voor taalvrijwilligers, die laagdrempelig NT2-leerders ondersteunen. Logopedisten daarentegen hebben kennis over uitspraak, maar zijn relatief onbekend met de wereld van volwassen NT2-educatie en worstelen met de manier waarop ze kunnen bijdragen.

Over het project

Projectbeschrijving

Dit project wordt gefinancierd door SIA-RAAK (publiek) en heeft als penvoerder Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam leven, lectoraat logopedie; participatie door communicatie. Het consortium VerstaaNT2 wil het (in)formele NT2- aanbod verrijken door in co-creatie met gebruikers en experts tools voor NT2-docenten en taal-vrijwilligers te ontwikkelen, gericht op verbetering van verstaanbaarheid van de NT2-leerder. We beogen gedeelde kennis en kunde voor de toekomst te borgen in duurzame netwerken met NT2-leerders, NT2-docenten, taalvrijwilligers en logopedisten. We maken gebruik van gebruikers- en ontwerpgericht onderzoek. Deze benadering is erop gericht om de wensen, behoeftes en impliciete overtuigingen van alle betrokkenen te doorgronden en te bundelen met kennis uit de literatuur en van experts. Het project levert tools die passend, effectief en bruikbaar zijn voor de NT2-docent en taalvrijwilliger, die de hulpvraag van de NT2-leerders beantwoorden en voor het hele Nederlandse NT2-veld beschikbaar zullen zijn.

Verbinding met het onderwijs

Tijdens het twee jaar durende project worden studenten, zowel uit Rotterdam als uit Utrecht, betrokken als onderzoeksassistenten. Deze zullen bij de opleidingen Logopedie en Communicatie en Multimediadesign geworven worden.

Samenwerkingen

  • Hogeschool Utrecht, lectoraat Participatie door Communicatie & lectoraat Human Experience Multimedia Design (HEMD)
  • Taalaanbieders: NL Educatie regio Rotterdam, regio Utrecht
  • Taalvrijwilligers: Het Gilde Utrecht, Stichting Taal doet meer
  • Beroepsverenigingen: NT2-docenten (BVNT2),  logopedisten (NVLF)
  • Bibliotheek Rotterdam
  • Diverse logopedisten uit het werkveld
  • Diverse NT2-docenten uit het werkveld

 

ProjectfeitenLooptijd

2022 -  2024


Financiering

SIA-Raak publiek


Lectoraat

Lectoraat Zorg voor Communicatie

 

Medewerkers betrokken bij dit project

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen