Menu English

Grip op Geluid

Naar een gezonde werkomgeving voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Met ingang van 2023 krijgen alle kinderen in het primair onderwijs minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van het aantal lesuren. Echter zijn de werkomstandigheden niet altijd optimaal, zeker niet wat akoestiek betreft. Sportaccommodaties voldoen vaak niet aan de normen voor een goede akoestiek, waardoor de leraren aan hoge geluidsniveaus worden blootgesteld. In de praktijk komen er regelmatig klachten betreffende geluidsoverlast in sportaccommodaties. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan op lange termijn voor onherstelbare gehoorproblemen zorgen. Daarnaast zijn er ook secundaire effecten en hebben veel vakleerkrachten stemproblemen, vermoeidheid en concentratieverlies als gevolg van de rumoerige werksituatie.

Over het project

Projectbeschrijving

Dit project wordt gefinancierd door SIA-RAAK (publiek) en heeft als penvoerder de Fontys Paramedische Hogeschool. Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van een gezonde werkomgeving voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Preventie van beroepsslechthorendheid begint met kennis over- en bewustzijn van de risico’s die (teveel) blootstelling aan geluid met zich mee kan brengen. In dit onderzoek gaan we daarom inventariseren wat de kwaliteit van het gehoor is, wat de geluidsniveaus zijn waaraan vakleerkrachten worden blootgesteld, wat de relatie is tussen de akoestische parameters van de sportaccommodatie en de geluidsniveaus tijdens de les, hoe de geluidsniveaus inzichtelijk gemaakt kunnen worden en wat de impact van geluid is op het welbevinden, de communicatie en de didactiek van vakleerkrachten. Daarbij wordt er ook een applicatie ontwikkeld die de geluidsniveaus inzichtelijk maakt. Tenslotte brengen we de opgedane kennis en inzichten samen in voorlichtingsmateriaal voor studenten en vakleerkrachten met als doel om een gezonde werkomgeving voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs te realiseren.

Verbinding met het onderwijs

Tijdens het twee jaar durende project worden studenten, zowel uit Rotterdam als uit Eindhoven, betrokken als onderzoeksassistenten. Deze zullen bij de opleidingen Logopedie geworven worden.

Samenwerkingen

  • Hogeschool Rotterdam, lectoraat Zorg voor Communicatie
  • Fontys Paramedische Hogeschool (penvoerder)
  • Lectoraat interaction design van Fontys ICT
  • Fontys Sporthogeschool
  • Fontys Toegepaste natuurwetenschappen
  • Beroepsvereniging voor lichamelijke opvoeding (KVLO)
  • Veiligheid NL
  • Adviesbureau Soundsignal
  • Level Acoustics & Vibration nv
  • Adviesbureau Odin Wenting Bouwadvies BV

ProjectfeitenLooptijd

2022 -  2024


Financiering

SIA-Raak publiek


Lectoraat

Lectoraat Zorg voor Communicatie

Medewerkers betrokken bij dit project